(13.10 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Já jen tolik k panu ministrovi dopravy. Ano, milostivě dáme půl miliardy, příští rok nedáme nic a situace bude ve stejné podobě, jako je letos. Toto je systémové opatření, které říká, jaký zdroj se pro to trvale vytváří. Kdybychom to udělali už tenkrát, když se poprvé navrhoval zákon o horské službě, už jsme tady deset let takový systém dávno měli.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď by to bylo tak, že máme rozpravu vyčerpanou a že všichni vystoupili. Můžeme ji ukončit.

Máme tady návrh na vrácení návrhu, který byl podán panem poslancem Borisem Šťastným, do druhého čtení. Jenom zagonguji a musíme se nejdřív vypořádat s návrhem pana poslance Borise Šťastného, který, opakuji, navrhl... Je tu návrh vás odhlásit, takže vás nejdříve odhlašuji. Teď se prosím všichni přihlaste. Gong už zazněl.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Borise Šťastného, který navrhl tento návrh zákona vrátit do druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení do druhého čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 144. Přihlášeno je 146, pro hlasovalo 50, proti 88, takže vrácení nebylo schváleno.

 

Hlásí se zpravodaj.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o přerušení projednání tohoto bodu na poradu s legislativou, abychom si vyjasnili nosič pozměňovacího návrhu pana Vysloužila. Dávám tento návrh. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nechám tedy o tomto návrhu na přerušení, který zazněl z úst zpravodaje poslance Husáka, hlasovat. Hlasujeme o návrhu na přerušení. (Hlasy ze sálu.) Do kdy? Je to pravda, pokud přerušeno, musí být řečeno do kdy. To je dobrá připomínka. Požádal bych pana poslance. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Jan Husák: Prosím do středy příštího týdne, ať můžeme pokračovat v dalším programu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tu tedy návrh přerušit projednávání do středy příštího týdne, který budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přerušit do středy příštího týdne, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 145. Přihlášeno je 148, pro hlasovalo 73, proti hlasovalo 71, takže výsledek by byl, že návrh na přerušení byl zamítnut.

 

Prosím pana zpravodaje. My jsme tady slyšeli určitou proceduru, která byla přednesena, kterou si všichni pamatují. Nechal bych hlasovat o proceduře, jak tady byla sdělena.

K proceduře, předpokládám.

 

Poslanec Václav Mencl: K proceduře. Tady bylo řečeno, že jestli bude přijat komplexní pozměňovací návrh pana poslance Chlada, který je pod D, že už pak není hlasovatelný pozměňovací návrh F pana poslance Vysloužila, s čímž zásadně nesouhlasím. Námitka, jak jsme se zde přesvědčili, se týká pouze účinnosti a návrh pana kolegy Vysloužila s účinností nemá nic společného. Navrhuji, aby pokud bude přijat komplexní pozměňovací návrh pod D, byl poté hlasovatelný F.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tejc se ještě hlásí k proceduře.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Chtěl bych debatu ulehčit tím, že garantuji, že nikdo z našich poslanců nebude hlasovat pro pozměňovací návrh pana poslance Chlada. Myslím, že dokonce ani pan poslanec, protože naší dohodou bylo, že budeme hlasovat pro komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Od počátku je to poměrně jasné. Tím pádem pokud tento návrh bude přijat a bude možné hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vysloužila, ať už s ním nesouhlasím, nicméně rád bych, abychom skutečně nevedli debatu o hypotetické variantě. Varianta reálná je, že buď bude, nebo nebude schválen návrh hospodářského výboru, a následně tedy ulehčíme roli i zpravodaji, složitou roli, kterou dostal, že budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou k hospodářskému výboru, tak aby skutečně nebylo možné pochybovat o právu poslance podat pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Já se budu snažit, i když jsem převzal toto zpravodajování pět minut předtím, než bod přišel na pořad, tak jsem se v tom zorientoval takovým způsobem, že v žádném případě není vyloučeno hlasování o pozměňovacím návrhu pana Vysloužila.

Nejdříve bude tedy hlasován hospodářský výbor. Ten nevylučuje hlasování o pozměňovacím návrhu pana Vysloužila. Jestli se spokojíme s touto interpretací, tak potom můžeme přistoupit k proceduře, pokud si ji schválíme v tomto pořadí. Jinak vše bylo řečeno. Jak byly podány tyto pozměňovací návrhy ve vztahu k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, je zřejmé a nevylučuje to hlasování o pozměňovacím návrhu pana Vysloužila. Je to tak?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Můžeme nechat hlasovat nejdřív návrh pana poslance Mencla. Ať mě pan poslanec Mencl poslouchá. Můžeme odhlasovat, že ten návrh Vysloužila se tedy vztahuje k déčku, nejenom k céčku. Takto nechám hlasovat, jak jste to požadoval. To, co požadoval poslanec Mencl, budeme hlasovat nejdřív, a pak můžeme hlasovat celek procedury, jak ji navrhl pan poslanec Husák. Nejdřív to, co zaznělo od poslance Mencla, a pak nechám hlasovat to, co jste navrhl vy, a pak to můžeme hlasovat postupně. Je s tím souhlas? Budeme postupovat tak, jak jsem navrhl. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Jenom vyjasnit proceduru, protože bude hlasováno tedy C a potom bude samostatně hlasováno i D a F podle této procedury. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to přečtěte ještě jednou. A vy do toho tedy zakomponujete toho poslance Mencla? (Nesouhlasné hlasy v sále.)

 

Poslanec Jan Husák: Ještě jednou prosím vás tu proceduru. (Neklid v sále trvá.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Zdá se, že situace není příliš přehledná. V tom případě, protože už čas pokročil, přeruším jednání Sněmovny a budeme pokračovat potom. (Potlesk napříč sálem.) Přerušuji jednání Sněmovny a budeme pokračovat po polední přestávce. Třetí čtení byla odhlasována, že pokračují i potom, takže se bude pokračovat ve 14.30 hodin, ale bohužel musím říci, že teď je za pět minut organizační výbor. Za pět minut organizační výbor a jednání pokračuje ve 14.30.

 

(Jednání přerušeno ve 13.17 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP