(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To už asi teď nejde, protože rozprava je ukončena. Návrh na to není možné podat. Ale já to mám písemně, takže se v tom orientuji. Jde o to, jestli někdo přijde s jiným návrhem. Jinak si myslím, že jakkoliv to bylo složité, tak je to celkem přesto srozumitelné. Jestli nikdo nenavrhuje nic odlišného a jiného, tak bychom nechali hlasovat o návrhu.

Ještě pan poslanec Vysloužil.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Chtěl jsem se jenom zpravodaje zeptat, zda můj návrh je hlasovatelný, protože pokud se odsouhlasí návrh komplexního pozměňováku kolegy Chlada, tak můj je nehlasovatelný.

 

Poslanec Jan Husák: Ono to tak v té proceduře bylo. Pokud bude přijat hospodářský výbor, to je céčko, tak jsou nehlasovatelné A, B, D, a tudíž je hlasovatelný váš návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tam nevidím, že by byl nehlasovatelný, z toho, co tady mám. Spokojil se pan poslanec Vysloužil?

Pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Já jsem se chtěl zeptat pana zpravodaje, jestli mezi komplexním návrhem hospodářského výboru a návrhem pana poslance Chlada je nějaký rozdíl, proč by tedy návrh kolegy Vysloužila nebyl hlasovatelný. Jaký je tam rozdíl? Já jsem žádný nezaznamenal.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: On bude hlasovatelný.

 

Poslanec Václav Mencl: Tady bylo řečeno, že nebude hlasovatelný, takže já zdvořile ptám proč.

 

Poslanec Jan Husák: Je tam malý rozdíl v účinnosti. Ten rozdíl tam je. Proto to musíme hlasovat tak, jak je to navrženo v proceduře.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: To se velmi omlouvám, ale návrh kolegy Vysloužila se procedury nijak nedotýká. Podle mého názoru není správné, že nebude hlasovatelný, pokud bude přijat návrh kolegy Chlada, protože tam žádný rozdíl, který by se dotýkal pozměňovacího návrhu, prostě neexistuje. Takže já to pokládám za v zásadě nesprávný postup a dávám proti němu námitku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Stanjura ještě k tomu.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura K té proceduře. My tady máme komplexní pozměňovací návrhy, které podle návrhu pana zpravodaje při jejich přijetí vyloučí jiné návrhy a označí je za nehlasovatelné. To jste si ale měli zařídit v druhém čtení a prohlásit některý z nich za základ, ke kterému se podávají pozměňovací návrhy. Takhle je to hrozně jednoduché, přijít s komplexním pozměňovacím návrhem a ostatní, které zazněly, prohlásit za nehlasovatelné, protože ty jsou podány k původnímu návrhu zákona, ne k tomu komplexnímu. Takže si myslím, že tady došlo k nějakému pochybení.

Protože předpokládám, že jako člen vlády otevírám rozpravu, když se přihlásím, tak z těchto důvodů bych podpořil a přednesl návrh pana kolegy Šťastného, vrátil do druhého čtení, tam rozhodl, který z nich je základ k podávání případných pozměňovacích návrhů. Jinak je v tom zmatek. Řešili jsme tady včera zmatek, kdy odešel neschválený pozměňovací zákon někam do Senátu. Takhle si myslím, že bychom postupovat neměli. Takže navrhuji vrátit do druhého čtení, tam to ujednotit, prohlasovat, co je základ pro podávání pozměňovacích návrhů, tak ať ostatní poslanci mohou případně ten výborný, třikrát stejný nebo takřka stejný pozměňovací návrh doplňovat o svůj pohled na věc. Děkuji. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr otevřel rozpravu. Do ní se hlásí jako první pan poslanec Václav Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Když to tedy budete zkoumat, tak si přečtěte stenozáznam, kde jsem vystupoval v druhém čtení s tím, že navrhuji jako základ hospodářský výbor. Hlasováno to nebylo, ale to není můj problém.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Velice děkuji, pane předsedající. Teď bych si dovolil využít té benevolence pana ministra dopravy, který otevřel rozpravu, a formálně ještě jednou navrhnout vrácení tohoto zákona do druhého čtení, aby si navrhovatelé mohli ujednotit pozměňovací návrhy a skutečně poslankyně a poslanci věděli, o čem mají hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsme tedy opět v rozpravě. Pan poslanec Mencl se hlásí v rámci rozpravy.

 

Poslanec Václav Mencl: Já bych pouze uvedl na pravou míru, že tady nemáme tři komplexní pozměňovací návrhy. My tady máme čtyři komplexní pozměňovací návrhy. A tak jak tady ta procedura byla přečtena, je naprosto jasné, že snahou je zamezit prostě, aby se nehlasovaly jiné pozměňovací návrhy. Nechat až na třetí čtení, ke kterému komplexnímu pozměňovacímu návrhu se to bude vztahovat, a neumožnit poslancům jejich právo, to je podat pozměňovací návrhy k příslušnému návrhu. Já to pokládám za popření práva poslance podávat pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já jsem velice rád, že se ODS teď stará o práva poslanců na podávání pozměňovacích návrhů a právo vystoupit v diskusi. Jsem rád, že to teď zaznívá, a jsem rád, že to určitě není naposled. (Potlesk. z řad poslanců soc. demokracie.)

Ale kolegyně a kolegové, ty návrhy byly projednávány ve výborech. Ty návrhy byly velmi pečlivě projednávány jak ve výboru hospodářském, tak rozpočtovém, tak bezpečnostním. To znamená, každý poslanec k nim mohl uplatnit pozměňovací návrhy. Já jsem přesvědčen, že tohle celé, co se tady odehrává, není snaha podat pozměňovací návrh. Ten návrh stejně na 90 % neuspěje, ale o tom rozhodne Sněmovna. Tady jde o to, zamezit Poslanecké sněmovně dnes hlasovat, pomoci hasičům, dobrovolným profesionálům, tak jak se to čtyřikrát už podařilo, tak aby se to povedlo zastavit už popáté. To je jediné, o co tady jde.

Já vás prosím, abychom se vypořádali s touto debatou hlasováním. Abychom skutečně hlasovali o těch návrzích, tak jak tady jsou. A nemyslím si, že komukoliv je upíráno právo na podání pozměňovacího návrhu. Koneckonců všichni věděli, ty návrhy tady byly podány celou dobu a vědělo se, že se jedná o návrhy komplexní. Takže prosím nehrajme si tady na něco, co je úplně jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek se hlásí o slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Mně přijde za současného stavu ten návrh vrátit to do druhého čtení poměrně logický a pravděpodobně ho podpořím. Nicméně chtěl bych předkladatele upozornit na skutečnost, že ne každá změna může být k lepšímu. Já si dobře vzpomínám na diskusi v Topolánkově vládě, když jsem prosazoval zrušení maxima daňových výjimek. Ta diskuse dopadla mimořádně úspěšně, přibyly pouze dvě. Taky se nám může stát, že až se tedy sejdeme podruhé ke třetímu čtení, budeme mít těch komplexních pozměňovacích návrhů šest. To je riziko, které nemůžeme pominout.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Stanjura.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Já bych chtěl říci panu předsedovi poslaneckého klubu ČSSD prostřednictvím pana místopředsedy, aby argumentoval přesně. Já jsem tady přednesl jiný návrh, jak pomoci HZS a jednotkám a sboru dobrovolných hasičů. Není to tak, že ten, kdo říká, že nebude hlasovat pro tento návrh, není pro tuto pomoc. A mluvil jsem o půlmiliardě, které jsem připraven jako člen vlády podporovat změnou v rozpočtu, protože daňový poplatník už si to zaplatil. To není něco, co by si daňový poplatník už nezaplatil ve svých daních. My jenom říkáme: Z toho, co jsme od těch daňových poplatníků vybrali, ano, uznáváme, je to priorita, posilme rozpočet HZS. A vaše řešení je: Kromě toho, co jsme vybrali, od vás vybereme ještě více a pak to moudře přerozdělíme. To je jediný rozdíl. Není spor o tom, jestli máme posílit rozpočet HZS a sboru dobrovolných hasičů. To bych chtěl podotknout. Do této roviny to nepřevádějte. My máme jiný, lepší návrh řešení. Není to o tom, jestli pomoci, ale jak. A náš návrh vychází z toho, že už naši daňoví poplatníci zaplatili dost a že je to pokryto, tak tam ty peníze najdeme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď chtěl reagovat Jeroným Tejc. Není problém. A pak ještě mám ještě přihlášku Vojtěcha Filipa. Asi faktickou.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já na to skutečně musím reagovat. Já nechci, aby to platili daňoví poplatníci, aby to platili občané. Já chci, aby to zaplatily částečně pojišťovny, které díky tomu, jaké opatření udělají Hasičský záchranný sbor a BESIP, budou snižovat své už tak nízké náklady oproti příjmům, které od občanů mají. To za prvé.

Kdyby to bylo tak jednoduché a dalo se najít půl miliardy korun, já bych byl rád, já bych to také podporoval. Nicméně ten problém je v tom, že ty prostředky ve státním rozpočtu nejsou. Jestli pan ministr dopravy tady vystoupí a řekne, vezměte půl miliardy Ministerstvu dopravy, které řídím, převeďte je na hasiče, určitě mu budu věřit. Pokud říká, budu to podporovat, vím, že se nic nestane.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vojtěch Filip se hlásí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP