(12.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Toto je důvod, proč já jsem celkem ve čtyřech hlasováních, kdy tento návrh - on skutečně není nový, ale objevuje se tu pravidelně, periodicky, tuším, že jsme o něm hlasovali už čtyřikrát, a já jsem z těchto důvodů čtyřikrát hlasoval proti němu. A pan poslanec Chlad, Hasičský záchranný sbor a všichni, kdo to myslí samozřejmě dobře, mi zcela určitě odpustí, že budu konzistentní a budu hlasovat proti i popáté, ve vší úctě k předkladatelům. Nepochybuji o jejich dobrých úmyslech, ale je známý ten citát, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pořadí, teď pořadí faktických bylo: poslanec Vysloužil, Huml a Stanjura, ministr Stanjura. Takhle to šlo po sobě, jak jste se hlásili v reakcích.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Já jsem jenom chtěl reagovat na své předřečníky, ale udělal to pan ministr financí za mě. Přesně tak, prostě ať to uděláme tak jak tak, tak vždycky dojde k tomu, že to zaplatí konečný spotřebitel. Zaplatí to ten klient, ať se jedná o klienta, který má pojištěné auto, anebo jestli se to přelije do jiných pojistek. Vždycky to zaplatí lidé a z toho vyplývá, že tohle je pouze další skryté zdanění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Huml.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den ještě jednou dnes. Já musím poznamenat jednu důležitou věc. Jednak se chci odvolat na první čtení, kde jsem poměrně obsáhle rozebral činnost kanceláře pojistitelů a vůbec toho fondu, který tam mají založený, a jak hospodaří.

Ale teď ve třetím čtení bych rád připomněl jednu důležitou věc, obecně známou. Pokud se jeden milion věnuje do prevence, tak se o 10 milionů můžou snížit následky. Těžko se to vyčísluje, ale na Radě vlády pro bezpečnost silničního provozu s tímto argumentem přišla dokonce samotná kancelář pojistitelů. Čili tato informace není jenom z mé hlavy. A usnesení rady vlády, které bylo přijato a načteno víc jak před rokem, zní: ti, kteří mají profit z toho, že se sníží nehodovost, že se sníží následky nehod, tak by se měli podílet na prevenci nehodovosti. Zakládáme fond zábrany škod, který tady fungoval 20, ne-li 30 let, a ten fond zábrany škod má mířit k tomu, aby se snížily následky nehod. Na ryzí prevenci nehodovosti je tam takhle málo. To je pravda, což jde do rozpočtu pana ministra Stanjury. Ale i Hasičský záchranný sbor, a to tady zase kolega Váňa přednášel minule také v prvním čtení, pokud přijede včas, pokud přijede rychle, pokud se začne opravdu rychle financovat eCall, což je systém, který umožní elektronicky hlásit, auto si to na sebe řekne samo, že došlo k nehodě a že jste někde zaklíněný vedle dálnice. Na dálnici D5 takhle teď umřeli dva řidiči z nákladního auta letos v zimě, protože zůstali mimo silnici. Nikdo je neviděl, nikdo to nehlásil. Kdyby si to auto na sebe řeklo samo, přijela by pomoc včas a ti lidé nemuseli zemřít. Takhle budeme vyčíslovat těch případů spoustu.

My na ty programy dnes nemáme peníze a tady se vytváří systém, že na ně peníze budou. Holt to bude mimo rozhodování ministra financí, to je pravda, proto chápu, že nebude hlasovat pro. Ale budou tady pevně, fixně dané. A ti, kteří budou přispívat, to jsou pojišťovny, budou mít o to menší výdaje, přátelé. Oni by měli přispívat dobrovolně, nepřispívají, tak to musíme udělat ze zákona. A ta diskuse o tom, jestli to je, nebo není daň, ta je úplně irelevantní.

Kolegy Vysloužilův návrh je evidentně psaný z pera pojišťoven. Já bych i věděl, kdo to napsal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan ministr Stanjura zareaguje.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Tak, já jsem řádně přihlášen, takže nemám dvě minuty.

Typická poznámka levicového poslance: Daně jsou irelevantní. To, že zavádíme novou daň.

Malá poznámka k mému kolegovi, panu ministru financí. Já jsem říkal, že to má charakter daně z obratu, a to sektorové a produktové. Sektor pojišťovnictví a produkt jeden. Takže to jsme ve shodě, že je to produktový. Ale trvám na tom, že to je daň z obratu, dokonce předepsaného, a ne získaného. To za prvé.

Za druhé k té většině. No, stačí, když klub TOP 09 a Starostové pro to nebude hlasovat, a ta většina pro ten zákon tu není. Takže si řekněme, jak to je. Říct: já budu proti, ale existuje většina... Ale většina existuje díky většinovému postoji tady kolegů z vládních koalice, a proto jsem mluvil k nim, aby to nepodpořili.

Já chci říct, my jsme se tím zabývali na klubu, nepodceňujeme problematiku HZS, ale my jsme přišli s jiným řešením, a to neschvalovat tento zákon, nezaplevelovat legislativu dalšími předpisy a najít společně ve státním rozpočtu letos 500 milionů korun, kterými bychom posílili rozpočet HZS. To si myslím, že je čitelné řešení, nepodceňuje ten problém, a můžeme to vyřešit. Ne takhle. Takže ta většina ještě neexistuje. Budeme hlasovat za minutu, za dvě, za tři. A když to mí kolegové z TOP 09 a Starostů nepodpoří, tento návrh zákona, tak ta většina prostě nevznikne. To, že tu bude pro to hlasovat levice, jsme slyšeli: vznikne další daň, to je irelevantní, hlavně, aby někdo ty daně platil. My se pak moudře sejdeme, devět vyvolených, a budeme ty peníze rozdělovat.

Takže já jsem neplédoval za žádný pozměňovací návrh, já pléduju pro to, abychom pro ten zákon nehlasovali v jakémkoliv znění. Ani s přijatými pozměňujícími ani s nepřijatými pozměňujícími návrhy. A pořád ještě můžeme zabránit přijetí tohoto zákona. Najít ve vládní koalici, že my říkáme, že existuje ten problém, že si myslíme, že ten rozpočet dá posílit, ale jinou cestou. Z jiných kapes se rozdává velmi dobře, z vlastní je to o něco složitější. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo zřejmě poslední vystoupení v rozpravě, kterou tím pádem je možné ukončit. Ukončuji tedy rozpravu. Jenom tady ještě přečtu omluvu pana poslance Josefa Dobeše, který se omlouvá z celého týdne Sněmovny, a poslanec David Šeich se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny.

Zpravodaj pan poslanec Husák by nám mohl sdělit, jakým způsobem to odhlasujeme.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl proceduru, podle které budeme hlasovat. Postup hlasování by byl následující.

Jako první hlasování bude pozměňovací návrh poslance Klučky pod písmenem E. Jsou to legislativně technické, je to návrh, který dopadá na všechny pozměňovací návrhy přijaté ve výborech. Jako druhé hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, je to hospodářský výbor. Schválením tohoto pozměňovacího návrhu hospodářského výboru se stávají nehlasovatelné komplexní, nebo tedy pozměňovací návrhy výborů A, B a pozměňovací návrh pana poslance Chlada pod písmenem D. Potom bychom hlasovali o písmenu F pana poslance Vysloužila jako celku. A jenom podotknu, co se stane v případě hlasování. Pokud nebude schválen komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, je nehlasovatelný pozměňovací návrh F pana poslance Vysloužila, je směřován právě k usnesení hospodářského výboru.

V takovém případě navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Chlada, to je písmeno D, který je shodný s pozměňovacím návrhem pod písmenem B. V případě schválení se stávají nehlasovatelné pozměňovací návrhy A a B. Pokud neschválíme pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Chlada, navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. V případě neschválení všech těchto pozměňovacích návrhů budeme hlasovat o původním návrhu.

To je procedura, kterou navrhuji. Doufám, že byla srozumitelná.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže já se ptám, jestli někdo... Pan poslanec Boris Šťastný se hlásí k proceduře.

 

Poslanec Boris Šťastný: Pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já, ač jsem velmi pečlivě naslouchal a manuál na mém stole ukazuje pavouka velkého hlasovacího, já to prostě nechápu. Já tomu nerozumím, já nevím, jestli by nebylo možné, občas se to ve Sněmovně dělo, nemáme tady sice výbor pro prevenci, přerozdělení, regulaci a ochranu, ale jestli by se nedal ten návrh vrátit do druhého čtení, aby si předkladatelé ujednotili ty pozměňující návrhy ve výboru a udělali třeba nějaký komplexní.

Čili já bych dal návrh na vrácení do druhého čtení. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP