(11.20 hodin)
(pokračuje Drábek)

Při koncipování změn v zákoníku práce, které jsou účinné od 1. ledna 2012, jsme SE z důvodU jasných argumentů se rozhodli, a vy jste to jako Sněmovna odsouhlasili, přejít od časového omezení, které bylo v minulosti, k omezení počtu opakování kombinovaného s maximální dobou tři roky pro jeden pracovní poměr na dobu určitou. TaTO změna byla navrhována z toho důvodu, že ten čistě časový test neumožňoval dostatečnou ochranu zaměstnanců, protože bohužel jsme se setkávali v řadě případů s výtkami, že zákonná úprava neumožňuje omezit krátkodobé řetězení pracovních poměrů, kdy někdo měl například dvanáctkrát za sebou pracovní poměr na dva měsíce. To považuji za nevhodné. Proto také musím reagovat na návrh vzešlý od mého kolegy z komunistické strany, že by bylo dobré se vrátit k čistě časovému testu. Nebylo by to dobré, protože bychom se vrátili k tomu vytýkanému opakování krátkodobých pracovních poměrů bez jakékoliv regulace.

Co se týká senátního návrhu, tak ten navrhuje vrátit se k praxi, kdy mají být v zákoníku práce výjimky k obecnému pravidlu. Je to návrh, který vychází ze společné dohody sociálních partnerů, tedy zaměstnavatelských organizací a odborových organizací, a já musím říci velmi výrazně, že přestože mI ten návrh není vlastní, tak pro něj budu hlasovat, protože vždy je pro mě důležitější upřednostnit dohodu sociálních partnerů před vlastním názorem. Nicméně musím v souvislosti s tím říci, že návrh vede k zesložitění právní úpravy a ke zvýšení administrativy na straně zaměstnavatelů. Až tady zase budeme mluvit velmi silnými slovy o tom, jak jdeme směrem ke snižování administrativy a ztransparentňování podnikatelského prostředí a zjednodušování legislativy, tak je potřeba přiznat, že tento návrh jednoznačně směřuje k zvýšení administrativy zaměstnavatelů, protože budou muset vykazovat všechny okolnosti pro to, aby mohli využít výjimku v zákoníku práce, a jednoznačně je to návrh, který zesložiťuje a znejasňuje pracovní kodex, protože zavádí další výjimky do jednoduchého pravidla. Přesto, tak jak jsem řekl, vzhledem k tomu, že na tom panuje shoda sociálních partnerů, tak tento návrh i přes tyto výhrady podpořím.

K pozměňovacím návrhům, které tady přednesl kolega Babák, co se týká vymezení klíčových zaměstnanců, to je téma, o kterém se diskutuje roky. Je to návrh, který opět vede k zvýšení administrativy a k znejasnění právního řádu, tedy pracovního kodexu. Proto nedoporučuji tento návrh podpořit.

Co se týká zastropování celkové doby možnosti uzavření pracovních poměrů na tři roky, myslím si, že to je krok zpět. Že právě proto potom je potřeba navrhnout to další opatření, výjimku ze zastropování pro dlouhodobé nemoci, pro náhrady za mateřskou dovolenou, protože teď pro to ten prostor je. Pokud je dnes možné uzavřít pracovní poměr na třikrát tři roky, tak samozřejmě v rámci toho je možné také přijmout někoho na zástup za dlouhodobou nemoc nebo na zástup za mateřskou dovolenou. Není v tom problém. Pokud by naopak došlo ke zkrácení té doby, to znamená k zastropování celkové možnosti opakovaných pracovních poměrů na tři roky, tak potom, ano, by tu bylo potřeba další zesložitění a další výjimku. Tedy nemohu doporučit přijetí těchto pozměňovacích návrhů.

Co se týká návrhu na zavedení výpovědního důvodu, resp. možnosti výpovědi ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu, tak je to také téma, o kterém se diskutuje roky. Jistě se ještě bude diskutovat roky. Nicméně si myslím, že jsme ve střední Evropě a že výpověď ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu do středoevropského pracovního kodexu prostě nepatří.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Chaloupka. Prosím.

Dámy a pánové, já nikomu nechci brát slovo, ale chci vás upozornit, že dle jednacího řádu se ve třetím čtení vede rozprava, v níž lze navrhnout pouze gramatické nebo technické úpravy již předložených návrhů, takže bych vás chtěla moc poprosit, abyste rozpravu, která se týká věcných otázek, respektovali, s tím, že ta má být vedena v prvním a ve druhém čtení. Ve třetím čtení, kdy už jsme ve finálním rozhodování, má být opraveno to, co nepozorností nebo nějakým úmyslem se dostalo do textů, tak aby byly čisté. Prosím.

Pan poslanec Chaloupka.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, opravdu velmi krátce. Já bych chtěl upozornit na to, co si tady asi mnoho kolegů neuvědomuje, že už neplatí to, co nás učili v 70. a v 60. letech ve škole, že zaměstnavatel je vykořisťovatel, tyran a podobně. My máme desítky zákonů, nařízení, vyhlášek, které chrání zaměstnance, ale je potřeba si uvědomit, že zaměstnavatel potřebuje také nějakou ochranu, také nějaké prostor, protože bez něho ti zaměstnanci nebudou zaměstnanci, nebudou mít práci. Malí a střední podnikatelé v této zemi vytvářejí nebo zabezpečují 60 % pracovních míst a my jim musíme dát možnost, aby tato místa udrželi. Je potřeba si uvědomit, a to se týká mého pozměňovacího návrhu, že zaměstnavatel se nikdy nezbavuje zaměstnance jenom tak bez důvodu, zaměstnance, který produkuje, který je užitečný pro firmu, a tím pádem i pro ostatní spolupracovníky a jejich rodiny.

Chtěl bych upozornit na to, že možnost dát výpověď zaměstnanci bez udání důvodu v některých případech může být dobrá i pro toho zaměstnance, který pro svoje CV, pro svou budoucnost nepotřebuje některé důvody k výpovědi uvádět. Já jenom chci upozornit na to, že malý a střední podnikatel v této zemi už má dost zátěže na sobě i tak a toto by bylo jenom malé ulehčení jeho těžkého života, kterým on zabezpečuje práci ostatním a jejich rodinám. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Paní ministryně práce a sociálních věcí Müllerová má slovo. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, kolegové a kolegyně, já bych vás velmi stručně seznámila se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí, zejména k pozměňovacím návrhům, které zazněly v rámci druhého čtení.

Musím říci, že si cením toho, jakým způsobem pan senátor Vystrčil přistupoval k přípravě této novely zákona a že ta cesta k přijetí této předlohy nebyla jednoduchá. Byla delší než rok a opravdu to diskutoval se všemi sociálními partnery a vážím si toho, že tento výsledek byl nakonec dosažen a došlo k předložení. Jednoznačně chci říci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nepodporuje návrhy pana poslance Chaloupky a pana poslance Babáka a rozhodně si myslím, nechci se vracet k jednotlivým důvodů, ale myslím si, že by dokonce mohly ohrozit přijetí této novely, kterou pan senátor Vystrčil předkládá.

Pozměňovací návrh pana poslance Bernáška Ministerstvo práce a sociálních věcí akceptuje.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní ministryni. Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy, proto rozpravu ve třetím čtení končím. Jsme u závěrečných slov. Za navrhovatele pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP