(10.50 hodin)
(pokračuje Chaloupka)

Tento stav trvá v České republice již mnoho let, a to i přesto, že o nezákonném povolování hazardu jednoznačně mluví nálezy Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu i veřejného ochránce práv. Přesto Ministerstvo financí dál vesele a beztrestně povoluje automaty, které jsou doslova nastavené na to, aby z obyčejných slušných pracujících lidí tvořily gamblery a závislé hráče.

Vážení kolegové, místo aby se podle zákona v České republice povolovaly výherní automaty, na kterých můžete jednu hru hrát za dvě koruny v hospodě, za pět korun v herně či za padesát korun v kasínu, povolují se automaty, na kterých můžete na jednom jediném protočení prohrát až tisíc korun. Podle zahraničních studií jsou to doslova přístroje na vytváření závislosti. Jsou to přístroje sestavené na to, aby se u nás rozpadaly rodiny, aby u nás rostla kriminalita. Za hodinu můžete prohrát na takovém přístroji 252 tisíc kalouskokrvavých peněz.

Dámy a pánové, dovolte Poslanecké sněmovně projednat toto porušování zákona, na které upozorňují nejvyšší orgány v dodržování práva v České republice. Podpořte můj návrh na zařazení informace ministra financí o nezákonném povolování videoloterních terminálů. Chtěl bych zařadit tento bod jako první bod po pevně zařazených bodech této schůze.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Hlásí se pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Jsem místopředseda.

Jménem klubu TOP 09 a ODS vetuji návrh pana poslance Chaloupky na zařazení bodu do dnešního projednávání.

Vzhledem k tomu, že tady nebylo jisté, zda byl vetován návrh pana poslance Petráně, tak z důvodu jistoty i na jím přednesený bod vznáším za tyto kluby na zařazení do projednávání veto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Oba procesní návrhy dvou klubů zaznamenávám.

Dále je přihlášen do debaty pan poslanec Igor Svoják. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Igor Svoják: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já si dovoluji navrhnout vyřadit z dnešního programu schůze sněmovní tisk číslo 603. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Ještě kdybyste nám sdělil bod, pane poslanče. Sněmovní tisk mám.

 

Poslanec Igor Svoják: Bod číslo 10, jsou to periodika měst a obcí.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Ano, bod číslo 10, sněmovní tisk 603. Mám zaznamenáno.

Paní poslankyně Klasnová se hlásí s přednostním právem.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak já jsem s napětím očekávala, co se stane s tímto tiskem, který tady leží už rok, protože už dvakrát byl vyřazen, rok tady leží. Já bych ráda seznámila kolegy s tím, co tady bylo opět navrženo k vyřazení.

Je to taková jednoduchá věc, kterou se podařilo prosadit do protikorupční strategie, když ještě byly Věci veřejné v koalici. Týká se to toho, že by mohli v radničních periodikách publikovat všichni, to znamená i zastupitelé, kteří jsou v opozičních stranách.

Já nejsem pouze poslankyně, delší dobu působím v komunální politice. Věřím tomu, že je nás tady takových víc. Myslím si, že je tu možná i víc takových, kteří nesedí na radnici, ale působí právě v opozici.

Ona tato radniční periodika, ať už je vydávají městské části nebo kraje, jsou periodika, která vycházejí z veřejných peněz, za veřejné peníze. To znamená, že nevidím důvod, proč by měla být pouze hlásnou troubou radnice, proč by měla sloužit k oslavám starostů, kteří často nepáchají ani nic moc oslavného na oné městské části, a proč by tam tedy nemohl být nějaký přiměřený prostor pro jiné zastupitele. Nemyslím si, že to je něco, co by tak strašně bolelo. Je to úplná drobnost, dovolím si říci prkotina, v rámci protikorupčních opatření, která jsou poměrně rozsáhlá a z nichž se patrně už do konce volebního období nic nepodaří prosadit.

Já bych velmi plédovala za to, aby tento návrh byl naopak projednán, a proto dávám návrh, kdyby toto neprošlo, protože se o tom bude hlasovat jako o prvním návrhu, aby naopak byl tento bod projednáván jako první po již pevně zařazených.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Nyní se hlásil pan ministr financí Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já si dovolím doplnit paní poslankyni Klasnovou z Věcí veřejných, neboť nepochybně zapomněla dodat, že ať už je to jakkoliv, může za to Kalousek.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji za tu poznámku. Já si jen zaznamenávám - paní poslankyně Klasnová - první bod dnešního jednání, jedná se o bod číslo 10, sněmovní tisk 603. Říkám to správně? Ano.

Paní vicepremiérka Peake se hlásí. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Dámy a pánové, pouze krátké vyjádření k tomu, co tady právě proběhlo. Ani já se neztotožňuji s návrhem na odložení tohoto tisku. Ten tisk byl projednáván velmi podrobně na vládě, v poradním sboru místopředsedkyně vlády pro koordinaci boje s korupcí, ve vládním výboru pro koordinaci boje s korupcí. Myslím, že byl dostatečný prostor pro to, přijít s případnými pozměňovacími návrhy. Já si dovedu představit přitvrzení tohoto zákona. Ten původní návrh byl tvrdší. Ale byla bych nerada, aby stejně jako například u rozšíření pravomocí NKÚ pod vějičkou přitvrzování něco nebylo schváleno. Už jsem si zvykla na to, že je lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Takže opravdu nevidím důvod, proč to odkládat.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze, zda je zde ještě nějaký procesní návrh. Pokud tomu tak není, tak se pokusíme vypořádat s návrhy, které zde byly podány a které nebyly zavetovány.

Podle mého názoru bychom měli hlasovat nejprve o návrhu pana předsedy Tejce na zařazení nového volebního bodu, jehož název za chvilinku zopakuji.

Pak bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Josefa Novotného staršího, který chce přeřadit bod číslo 91.

Následně pak bychom měli hlasovat o bodu Igora Svojáka vyřadit z této schůze bod číslo 10, sněmovní tisk 603. V alternaci, pokud tento bod neprojde, je zde návrh paní poslankyně Klasnové tento bod zařadit jako první bod dnešního jednání.

Říkám to, prosím, správně? Nikdo se nehlásí, beru to tedy tak, že jsem zopakoval body, o kterých budeme hlasovat.

První bod, o kterém bychom měli hlasovat, je bod pana předsedy poslaneckého klubu Tejce, který navrhuje zařazení nového volebního bodu - Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, přičemž tento bod by se měl zařadit na středu 3. dubna do bloku voleb. Je, prosím, zřejmé, o čem budeme hlasovat?

Mám zde návrh na odhlášení, tedy vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Kolegyně a kolegové, budeme tedy hlasovat o tomto bodu pana předsedy Tejce, o zařazení nového volebního bodu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 116. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 116, přihlášeno 159 poslanců, pro návrh 75, proti 55. Konstatuji, že návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP