(10.40 hodin)
(pokračuje John)

Hazard v České republice a patologické hráčství přímo ohrožuje v této zemi jedenapůl milionu občanů. Jedná se tedy o gamblery, rodiče, partnery, děti a spolupracovníky patologických hráčů. Jedenapůl milionu obyvatel v této zemi je ohroženo hazardem a vláda věc neřeší. Studie z terénu potvrzují, že jeden gambler zatěžuje své okolí, ztěžuje život průměrně patnácti spoluobčanům. Máme tu 400 tisíc gamblerů, takže 400 tisíc krát 15 obyvatel České republiky je otravováno tím, jak tady dostoupila vrcholu pandemie hazardu.

Český hazard a gambling přitom generuje 60 % tuzemské majetkové trestné činnosti. 60 % trestných činů v této zemi je způsobeno hazardem. Neboli lidé, kteří potřebují na gamblování peníze, se dopouštějí trestných činů, aby ty peníze získali. Až 60 % trestných činů je způsobeno gamblerstvím. Takže kdo byl vykraden, komu bylo ukradeno autorádio a tak dále a tak dále, kdo byl vykraden v bytě, v chatě, velmi pravděpodobně to souvisí s gamblerstvím.

Každý rok nás hazard a hrací automaty ochuzují o 30 miliard korun. V situaci, kdy vláda škrtá a hledá každou korunu, tady zcela opomíjí 30 miliard korun, o které přicházíme. Kolik by za to bylo policistů v ulicích? Kolik by za to bylo zdravotníků namísto dnešního omezování regionálních nemocnic? Jak efektivní za to by byl sociální systém místo dnešní nefunkční sKarty? Jak by bylo možné nesnižovat výši důchodů a dávat peníze do školství a do vědy, kdybychom měli těchto 30 miliard korun ročně, o které přicházíme v hazardu! A vláda zcela rezignovala na to situaci řešit. Namísto toho svou netečností chrání pandemii gamblerství, která z naší země udělala Las Vegas Evropy. Máme 400 tisíc patologických hráčů a tato pandemie ročně způsobuje několik stovek sebevražd, takže stojí nás to i lidské životy.

A pro paní ministryni Müllerovou: Je opakovaně zahraničními studiemi dokázáno, že hazard nejvíce rdousí domácnosti s nízkým příjmem a sociálně ohrožené obyvatele. Přesto vůbec neslyším žádné protesty z Ministerstva práce a sociálních věcí proti tomu, že se s hazardem nic nedělá.

Stejně tak vládní kolega paní Müllerové pan ministr Heger s naprostým poklidem toleruje fakt, že hazard nás stojí - opakuji - víc než alkohol a kouření dohromady. Způsobuje větší škody než alkohol a kouření. Pana ministra Hegera tento problém zatím vůbec nezajímá. A mě by zajímalo, jak obhájí svůj nezájem o tuto oblast činnosti.

Shodou okolností všichni, které jmenuji, jsou z TOP 09, jako by TOP 09 držela ochranný deštník nad hazardem.

Britské výzkumy potvrzují, a to je důležité číslo, že 77 % příjmů automatů pochází od patologických hráčů, kteří peníze shromažďují krádežemi, zneužíváním sociálního systému, prodejem drog, kriminální a násilnou činností. Ten vír sociální patologie se tak roztáčí za souhlasného mlčení vlády Petra Nečase a Miroslava Kalouska. A řešení samozřejmě existuje, kdyby před ním vláda nezavírala oči.

Vezměte příklad Norska. Norsko nejprve omezilo výši sázek. Tady vláda chce zvýšit výši sázek. Norsko omezilo výši sázek, dále omezilo hrací místa, dále jasně označilo varováním a informací o přímých dopadech hazardu ta místa, kde se hraje. Následně omezili počet automatů, následně omezili reklamu na ně a poté automaty zcela zrušili. Tím dramaticky pokleslo v Norsku patologické hráčství, kriminalita a celkově i atmosféra v zemi, touha sázet a trávit volný čas po hernách. Takže Norové to dokázali. My jsme zcela rezignovali a trend v České republice je právě opačný ve srovnání s Norskem. Proto nás to stojí 30 miliard korun.

O nutnosti podobného řešení jako v Norsku je třeba uvažovat především v souvislosti s ohrožením mladých lidí, kteří jsou podle statistik čtyřikrát zranitelnější svody hazardních her. Další skupinou, která je v dramatickém ohrožení, jsou ženy na mateřské a v domácnosti, které jsou atakovány gamblery nebo organizátory hazardu prostřednictvím internetu. Problém se dále dotýká a ohroženou skupinou jsou občané sociálně ohrožení, občané nezaměstnaní a občané v zatížených lokalitách.

Tedy přivírání očí nad hazardem bude generovat obrovské problémy, neřešitelné problémy této země, pokud se nezasáhne včas. Každý gambler - znovu připomínám - přímo ohrožuje patnáct slušných, hazardu neoddaných, hazardu odolávajících občanů. A každý gambler je spoluviníkem každoroční třicetimiliardové ztráty z našich veřejných peněz, z kapes každého z nás.

A právě Norsko a další země, které zvolily nesmlouvavý postoj vůči hazardu a gamblerství, učinily zákazem herních automatů méně atraktivní i další typy her a hráčskému chování zásadně ubraly na dynamice. Díky tomu se v těchto zemích omezila sociální deprivace, sebevraždy, kriminalita, výskyt drog, ale i výskyt politické korupce a úplatků za podporu hazardu, protože bez těchto úplatků žádná normální vláda by hazard nepodporovala. (V sále panuje rušná atmosféra.)

Vážené dámy, vážení pánové, poměřte svou zkušenost s neony a svody lákajícími ke gamblingu ve vašem městě, ve vašem kraji. Obraťte se na místní policii a zeptejte se jich, kolik prošetřovala v souvislosti s patologickým hráčstvím vykrádaček, násilí, vážené kriminality, výskytu drog, smutných a často i tragických rodinných doher, vražd a sebevražd. Tam v těch místech teprve uvidíte na každém konkrétním místě, jak hluboce gambling ničí tuto společnost. Jen tak si vy všichni, celá Sněmovna, uvědomíte konkrétní dopad mlčení o problému a benevolence resortu financí a pana Kalouska, ale i premiéra, ministra zdravotnictví, ministryně práce a sociálních věcí vůči tomuto problému, který je třeba řešit, jinak nám definitivně přeroste přes hlavu.

Proto žádám o zařazení nového bodu Informace ministra zdravotnictví ke zdravotně sociálním dopadům hazardu a prosím o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále se hlásí o slovo pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Dobrý den, dámy a pánové.

Pane místopředsedo, jménem klubu TOP 09 a Občanské demokratické strany vznáším veto na zařazení tohoto bodu na projednávání dnešní schůze Sněmovny.

Jenom ještě na okraj nad rámec tohoto veta chci říct, že tím mám zároveň osobně na mysli dobro pana předkladatele, který sám osobně by se měl zamyslet a ujasnit si i ve svém životě kategorie, co je pravda, co je lež, co je spravedlnost, co je klam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Na návrh pana poslance Johna tedy bylo vzneseno veto.

Přecházíme k dalšímu návrhu, který předkládá pan poslanec Otto Chaloupka. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Prosím o klid v sále.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, chtěl bych tímto navrhnout zařazení nového bodu pořadu schůze, a to Informace ministra financí k nezákonnému povolování videoloterijních terminálů.

Moji kolegové tu již řekli mnohé. Mluvili jsme zde již o zdravotních dopadech hazardu, o tom, že hazard má negativní zdravotně-sociální důsledky. Je však nutné si také uvědomit, kde je zdroj všeho tohoto zla. Ne zákony v České republice, ty nejsou tak špatné, že nezohledňují taková zásadní negativa. Problém je v tom, že v České republice není respektován zákon, který má tomu všemu zabránit. To, že je v České republice porušován zákon, jsem si samozřejmě nevymyslel já sám. Vycházím ze zprávy veřejného ochránce práv, který jednoznačně potvrdil, že Ministerstvo financí nerespektuje zákon při povolování interaktivních videoloterijních terminálů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP