(10.10 hodin)
(pokračuje Štětina)

Za čtvrté - hazard vytvořil až 400 000 patologických hráčů.

Za páté - hazard vede ročně ke stovkám sebevražd, podle statistik se to číslo pohybuje mezi 400 až 600 sebevraždami ročně.

Za šesté - v České republice je nejrozšířenější na světě; na jeden automat v České republice vychází 150 lidí, v cizině na jeden automat až desetitisíce lidí.

Za sedmé - za hazard utratí občané v České republice víc než za alkohol a za tabákové výrobky.

Právě kvůli těmto alarmujícím číslům se na výbor pro zdravotnictví obrátila občanská sdružení Brnění, Občané proti hazardu a Transparency International a požádala jej, aby projednal dopady hazardu a pokusil se s touto fatální situací něco udělat.

Na základě projednání sněmovního výboru pro zdravotnictví bylo členy výboru přijato doporučení, aby Poslanecká sněmovna projednala tuto zprávu ombudsmana. Projednání této zprávy o porušování zákona ze strany Ministerstva financí je naprosto zásadní pro jakékoli přijímání další regulace při regulaci hazardu. A je tím aktuálnější, že právě na této schůzi se regulací hazardu máme zabývat při projednávání sněmovního tisku č. 495, Návrhu Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o loteriích.

Dámy a pánové, ještě jednou připomínám svůj návrh. Chtěl bych zařadit nový bod k jednání, kde bychom se měli zabývat porušováním zákona ze strany Ministerstva financí. Porušováním zákona, na které opakovaně upozorňuje veřejný ochránce práv. Jde o porušování zákona, které má nezpochybnitelný zdravotní a sociální dopad. A to je to nejhorší, neboť tyto důsledky jsou tak zásadní a masové, že projednávání tohoto bodu doporučuje plénu Poslanecké sněmovny výbor pro zdravotnictví.

Dámy a pánové, ať už jste byli zvoleni za jakoukoli stranu, ať jste v koalici, či opozici, každý z vás by měl hájit především zákony České republiky a zájmy naší společnosti. Každý by měl mít minimální zájem na tom, že pokud je zde porušování zákona, měl by chtít tento problém alespoň projednat. Ještě jednou zdůrazňuji, na toto porušování zákona upozorňuje veřejný ochránce práv a elementárním zájmem každého poslance, který hájí zájmy občanů naší republiky, by mělo být tento problém alespoň nezamést pod stůl.

Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu poslanci Štětinovi, mám jeho návrh zaznamenaný.

Dál se přihlásil k návrhu na změnu schváleného pořadu pan poslanec Josef Novotný st. (Hlásí se poslanec Horáček.) Nemohu dát faktickou, jenom přednostní práva. Není rozprava. Omlouvám se. (Poslanec Horáček hovoří mimo mikrofon.) Promiňte, omlouvám se. S přednostním právem tedy za klub.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Jménem klubu TOP 09 a Starostů a ODS dávám veto na zařazení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. A nyní, jak už jsem řekl, se přihlásil pan poslanec Josef Novotný st.

 

Poslanec Josef Novotný st.: (Na řečnický pult pokládá ceduli s nápisem HAZARD V ČR: Každý rok nás ochudí o 30 mld. Kč!)

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych tímto navrhl předřazení bodu č. 91, Návrhu Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách, sněmovní tisk 495. Zároveň bych chtěl, aby tento bod byl projednán jako druhý po zprávě ombudsmana. Ale protože byla vetovaná, tak místo ní jako první bod dnešního jednání. Je to proto, že tento bod je zařazen na konec jednání podle pořadu schůze, někdy na večerní hodiny. A protože už máme hodinu skluz, tak k němu ani nemusí dojít, anebo někdy pozdě v noci.

Já teď zdůvodním, proč tuto zásadní věc chci projednat přednostně.

Po usnesení zdravotního výboru z minulého týdne se podle mého názoru pohnuly ledy. Lékaři, kterých je v Poslanecké sněmovně značné množství, si uvědomili, že existují zdravotní problémy spojené s hazardem a že je potřeba je řešit a že je neobhájitelné prohloubit hazard tak, jak se to chystá vláda předložit v novém zákonu o sázkových hrách, jaksi ve veřejném zájmu. A tito lékaři si uvědomují, že ve veřejném zájmu není prohloubit hazard tím, že dosavadní podvodné jednání úředníků Ministerstva financí, kteří obešli limity v zákoně vyjmenované, že tyto podvodné praktiky budou schovány tím, že se zvednou limity i těch her, které jsou v zákoně omezeny.

Mluvím k vám poslancům, kteří jsou za hazard přímo osobně zodpovědní. Dvacet tři let zákon 202/90 byl vždycky novelizován jenom vámi, poslanci. Vždycky to bylo poslaneckou iniciativou a žádná z minulých vlád se nepokusila, nebo neúspěšně se pokusila cokoli s hazardem dělat. Vždycky jste to byli jenom vy, kteří hazard upravovali.

Situace je tak tristní v současné době, že horší než kasinový hazard je provozován prakticky kdekoliv - v cukrárnách, na benzinových stanicích. A z toho důvodu, ze snadné přístupnosti k tomu nejhoršímu, nejtvrdšímu hazardu, je vlastně nemoc patologické hráčství, které hazard plodí, neléčitelná. Já se s hráči stýkám, navštěvuji jejich terapie, navštěvuji léčebny, chodím na různé přednášky i s patologickými hráči po školách. A i ti, co chodí a léta už nehrají, nejsou vyléčeni. Já neznám vyléčeného patologického hráče v České republice. Neznám ho proto, že poté, kdy do této závislosti někdo spadne a onemocní, tak se v prostředí v České republice, v tom nechráněném prostředí, kde na každém rohu na vás blikají falešné reklamy na hazard, nemůžete pohybovat, nemůžete přejít z práce domů, protože cestou někam zabočíte. Musíte mít kolem sebe kolektiv lidí, kteří vás hlídají jako malé dítě, kteří vás zaměstnají, hlídají, a jste v podstatě v domácím vězení.

Takže tato situace se musí nějakým způsobem řešit. A teď už tady nestojím já jako nějaký bojovník, který neustále něco opakuje, a tady je neustále proti tomu zeď mlčení nebo zeď hluku, jak to teď slyším v sále. Jsou tady nálezy Ústavního soudu, Nejvyššího soudu vzhledem k vyhláškám obcí, které se s hazardem snaží něco dělat. A je tady stanovisko ombudsmana, které vláda i vedení Poslanecké sněmovny přehlíží. A jak jsme slyšeli před chvilkou, tuto zprávu vetem poslaneckých klubů ODS a TOP 09 Poslanecká sněmovna se chystá neprojednat opět.

To neřešení situace, která tady je a sužuje naši společnost - a na ceduli je např. částka, kterou nás to ročně stojí, je naprosto devastující. A vás, vážení kolegové, staví do role spolupachatelů trestných činů, kterých se dopouštějí ti zkorumpovaní úředníci Ministerstva financí, kteří léta obcházeli povolovací proces a povolovali hry, na které neměli zmocnění. Protože to zmocnění povolovat jiné, v zákoně nevyjmenované hry nelze takovýmhle způsobem překroutit, otočit. A jak nám píší právníci z Ministerstva financí, kteří v tom jedou, kteří jsou spolupachatelé tohohle činu, na všechny interpelace, které dáváme, nám odpovídají větou - slovíčko přiměřeně se může vykládat jako vůbec. Takže podle těchto úředníků použít ustanovení loterijního zákona přiměřeně v povolování jiných v zákoně nevyjmenovaných her znamená vůbec. A u nás to nikomu nevadí, ani orgánům v trestním řízení.

Takže to je ten důvod, proč je potřeba to řešit tady ve Sněmovně. Protože je to právě tato Sněmovna, v tomto obsazení, která přijala v roce 2011 novelu 300/2011, tzv. novelu Farský, a příslušné další ještě dvě drobné novelky, které povolují, lépe řečeno částečně maskují ten povolovací proces, věší odvody z hazardu na obce, na obecní rozpočty a na státní rozpočet, čili v podstatě hazard stabilizují významným způsobem, zamezují podávání - přijímání obecních vyhlášek, protože obce tím, jak mají výraznější příjem z hazardu, tak už přestávají mít choutky hazard vytěsnit a dochází k tomu, že hazard je u nás na vzestupu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP