(10.00 hodin)
(pokračuje Bárta)

Takže tady máme jasný konkrétní příklad dvojího metru. A máme tady jasný příklad toho, že ono zatahování činnosti orgánů v trestním řízení do politiky nepřichází ze strany opozice, ale bohužel, bohužel, přichází ze strany koalice. Přichází aktivním naběhnutím před kamery a hlášením se k tomu, že obvinění vedení pražského magistrátu je nesmyslné. A v tomto směru, bohužel, v tu chvíli nelze souhlasit s ministrem spravedlnosti, který jinak - a s tím, znovu opakuji, je zapotřebí souhlasit, že by se nemělo dávat dohromady to, co se děje na straně orgánů činných v trestním řízení, ale to, co se děje na straně politiky. Nicméně o to víc prosím pana ministra spravedlnosti, pana premiéra, aby si vzpomněli na rok 2011 a na jejich slova o presumpci viny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: S přednostním právem mám ještě přihlášeného pana předsedu Tejce. Opakuji - jsme stále v bodu schvalování pořadu schůze.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jsem rád, že právě do dveří vstoupil ministr vnitra. My jsme si to takto načasovali, neboť jsem chtěl právě podle § 55 požádat, aby se Sněmovna usnesla na tom, že ministr vnitra bude a bude muset být osobně přítomen na jednání Sněmovny. A s ohledem na to, že očekávám, že pan ministr vnitra celou dobu sledoval naši rozpravu alespoň tedy zvukově - tak aby se vyjádřil k této věci, protože mi připadne nepatřičné, aby ministr vlády České republiky zodpovědný za policii toleroval výroky předsedy vlády a dalších členů na adresu obvinění, které bylo vzneseno ve vztahu k radním na pražském magistrátu. To za prvé.

A za druhé. K tomu, co tady sdělil již pan ministr Kalousek. Já bych mu doporučil, aby nemusel hledat ty mé výroky, které bude dokládat, aby se mimo jiné podíval na záznam pořadu, případně na přepis pořadu Otázky Václava Moravce, protože tam jsem na rozdíl od něj, od současného jeho chování, ocenil práci policie a řekl pouze jedinou větu, že doufám, že policie je stejně nestranná a nezávislá, jako je při vyšetřování kauzy Davida Ratha, a bude i v jiných případech, které se týkají jiných politických stran, a bude mít odvahu sahat si pro kauzy napříč politickým spektrem, ne účelově. V tomto jsem přesvědčen, že jsem rozhodně nepřekročil žádné vyjádření, o kterém jsem dnes hovořil. A jsem stále přesvědčen o tom, že sociální demokracie se chová jinak, než se chová ODS a TOP 09, kdy my jsme nikdy nezpochybňovali vyšetřování policií, nikdy jsme policii nekritizovali za to, že si dovolila, v uvozovkách, někoho obvinit. A v této věci tedy je mezi námi značný rozdíl.

Děkuju. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Chci pouze upozornit pana předsedu Tejce, že žádná rozprava neprobíhá, jsme pořád v bodu schvalování pořadu schůze. Pokud jsou přednostní práva vyčerpána, tak budeme pokračovat dále. Předtím ovšem... Ještě pan předseda Benda s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já jenom - protože předpokládám, že všichni, kteří chtěli mluvit k tomuto skvělému bodu a zdržovat nás, už promluvili - sděluji, že jménem klubů TOP 09 a Starostové a ODS vetuji zařazení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pane předsedo, ještě to prosím upřesněte, protože jsou to dva body. Za prvé bod, který navrhl pan místopředseda Zaorálek, ten se týká zprávy ministra vnitra, a pak bod předsedy Bárty, ten se týká zprávy pana premiéra.

 

Poslanec Marek Benda: Oba body vetuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Aby bylo zcela zřejmé, o co se jedná.

Přecházíme k dalšímu návrhu. Předtím ovšem na stenozáznam uvedu, že paní poslankyně Bohdalová má náhradní kartu číslo 14. A mezitím mně došly další omluvenky. Z dnešního jednání se od 11. hodiny omlouvá pan poslanec František Novosad. Dále se omlouvá pan poslanec Vít Němeček z důvodu nemoci z dnešního jednání. A dále se omlouvá paní poslankyně Kristýna Kočí z osobních důvodů z dnešního jednání.

Dámy a pánové, půjdeme k dalším přihlášeným k návrhu na změnu schváleného pořadu. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: (Na řečnický pult pokládá ceduli s nápisem HAZARD V ČR: Vede ročně ke stovkám sebevražd.)

Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já se budu snažit v tomto svém projevu trochu uklidnit atmosféru, která je trošku rozjitřená.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, navrhuji zařazení nového bodu jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Promiňte, pane poslanče. Je zde přání, abyste hovořil více nahlas. Není asi na levici příliš slyšet. Více do mikrofonu.

 

Poslanec Jiří Štětina: Navrhuji zařazení nového bodu jednání Poslanecké sněmovny, a to Informace předsedy vlády a ministra financí ke Zprávě veřejného ochránce práv k dlouhodobému nerespektování loterijního zákona. Chtěl bych ho zařadit jako první bod dnešní schůze.

Dne 20. července 2012 byla veřejným ochráncem práv zpracována Zpráva o dlouhodobém nerespektování loterijního zákona a obecně závazných vyhlášek přijatých za účelem regulace hazardu ze strany Ministerstva financí. Tato zpráva byla následně poslána předsedkyni Poslanecké sněmovny paní Němcové a předsedovi Senátu panu Štěchovi. V této ombudsmanově zprávě se zcela jednoznačně uvádí, že Ministerstvo financí nezjednalo nápravu svých nezákonných postupů při povolování videoloterijních terminálů, takzvaných VLT. Svou hodnoticí zprávu pan ombudsman nejdříve adresoval i vládě České republiky. Ta ji sice projednala, ale neuložila ministru financí, aby v této věci zjednal skutečnou nápravu.

Tímto protizákonným jednáním resortu financí je to, že povoluje videoloterijní terminály v rozporu se zákonem. Zcela zjevně totiž nerespektuje současný loterijní zákon. Loterijní zákon totiž ukládá, že limity sázek pro hrací přístroje můžou být maximálně 2 koruny v hospodě, 5 korun v herně a 50 korun v kasinu. Místo toho ministerstvo povoluje sázku 1 000 korun na jednu hru. Místo toho, aby byla ctěna povolená maximální hodinová prohra ve výši 1 000, 2 000 a 10 000 korun, jsou česká a moravská města přesycena automaty s možností hodinové prohry až 252 000, tedy desetinásobku průměrného platu občana.

Dostala se nám do rukou závažná zpráva veřejného ochránce práv, která jednoznačně potvrzuje, že v této zemi je opakovaně porušován zákon ze strany Ministerstva financí.

Nejhorší však na celé věci jsou její zdravotní a sociální dopady. Hrát na výherním přístroji za 2 koruny jednu sázku není společensky příliš nebezpečné. Když ale na tomto samém automatu povolíte sázku 1 000 korun, stává se z toho doslova stroj na vytváření závislosti a sociální patologie. Lidé na takových přístrojích prohrávají výplaty, rodinné úspory, často i finance firem. Bohužel i s kriminální činností. Kvůli takovým strojům se rozpadají vztahy a rodiny. Často končí tragicky. Pro vaši představu, ročně dochází k několika stovkám sebevražd a obklopuje nás na 400 000 patologických hráčů. Kvůli takovým strojům na prohru se ze slušných lidí stávají lidé nemocní, zloději a životní ztroskotanci.

Dovolím si jmenovat ta nejzákladnější čísla.

Za prvé - hazard ohrožuje až 1,5 mil. občanů - nejen samotné hráče, ale i jejich rodiče, partnery, děti, spolupracovníky atd.

Za druhé - hazard má souvislost až se 60procentní majetkovou trestnou činností.

Za třetí - hazard a potírání jeho negativního dopadu nás každý rok stojí nejméně 30 mld. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP