(9.50 hodin)
(pokračuje Blažek)

A k čemu to vede? Povede to nakonec k tomu, že nejlepší v nějaké komunální radě, ať je to kdekoliv, je nedělat vůbec nic, protože jakékoliv rozhodnutí, které se nějakým způsobem zdá někomu správné a účelné, může být možná při neznalosti toho či onoho zákona, toho či onoho nařízení vlády a vyhlášky shledáno jako nesprávné, dokonce protiprávní. A tady je ten problém, který řešíme dneska, možná dokonce trestněprávní, a tady už je to často diskutabilní.

Souhlasím s debatou, že se o této věci vede. Ale prosím tuto Sněmovnu, aby pod moderními hesly, každá doba má svá moderní hesla, my dnes máme slovo "transparentnost", podle mě nikdo pořádně neví, co to slovo znamená, ale pod tímto heslem a ze strachu před českými médii a různými skupinami, kterým jde o dekonstrukci všeho, co tady bylo dvacet let, se ustupuje tak, že demokracii učiníme dysfunkční a nefunkční. A k tomu je potom jeden jediný krůček, aby přišel někdo a řekl: tak, tady bude všecko fungovat, ale hlasovat už se v takovémto systému nebude.

Děkuji vám za pozornost. (Silný potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Mám přednostní práva: Hamáček, Kalousek, Bárta. Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pan ministr Blažek tady volal po ukončení debaty, ale my prostě musíme reagovat na to, co se zde odehrálo, zejména tedy z úst pana ministra Kalouska. Já jeho vystoupení pokládám za velmi nešťastné a do jisté míry i neférové. Vyčítat sociální demokracii, že ve velmi složité kauze Davida Ratha brutálním způsobem útočila na policii nebo že snad zpochybňovala fungování policie, je argument, který je dle mého názoru velmi podpásový.

Víte, pane ministře, pro nás to bylo velmi složité. My jsme velmi pečlivě a možná i s jistým zpožděním vystupovali v médiích a vážili jsme každé slovo. Dokonce jsme byli kritizováni i našimi politickými odpůrci, že jsme slabí a nebyli jsme schopni se Davida Ratha zastat. A nyní zde vystupujete vy a říkáte, že jsme útočili na policii s nějakou obrovskou razancí.

Už Perry Mason říkal, že můžete buď koláč sníst, anebo ho mít na talířku, ale nemůžete mít oboje. Jenom se rozhodněte, zda jsme ti zbabělci, kteří se nejsou schopni zastat našeho poslance, nebo zda jsme ti, kteří brutálně útočí na policii. Oboje možné není.

Já to vaše vystoupení pokládám za nešťastné ještě z dalšího důvodu. Protože jste to byl, kdo tady v několika případech s velkou razancí útočil a kritizoval orgány činné v trestním řízení a i své politické oponenty. Čas, jak plyne, možná každého z nás dožene, možná i váš výrok o tom, že v krajích se krade ani poledne se nedrží, si dnes policie vyloží v trošku jiném světle v jiném kraji. Všichni uvidíme. Ale já mám prostě pocit, že na toto vaše vystoupení bylo potřeba reagovat a že jste možná vystupovat nemusel. Jak říkal Jacques Chirac, propásl jste příležitost mlčet. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pan ministr financí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já bych rád upřesnil, že jsem sociální demokracii nic nevyčítal, já jsem pouze reagoval na výrok pana předsedy Tejce, že nikdy z úst sociálních demokratů něco takového nezaznělo.

Panu místopředsedovi Zaorálkovi rád vyhovím. V otevřených zdrojích ty výroky vyhledám, protože skutečně zněly, s potěšením je zveřejním i na svých internetových stránkách. (Výkřiky zleva.) To mohu samozřejmě udělat a tím, doufám, vyhovím žádosti pana místopředsedy Zaorálka.

Pana kolegu Blažka jsem chtěl poprosit, aby do této diskuse nevnášel literární postavy. Vzpomenout pana inspektora Javerta vidím jako velmi riskantní. Někdo jiný by si mohl vzpomenout na jiné významné francouzské dílo, třeba filmy Prohnilí nebo Prohnilí proti prohnilým, nebo na český seriál Expozitura a byla by to pak velmi riskantní diskuse a pan místopředseda Zaorálek by se třeba zase vztekal.

Jako člen vlády bych se chtěl ohradit proti výroku, který tady zazněl, že můj premiér je vyšetřován policií. Předseda vlády není vyšetřován policií! Na předsedu vlády bylo podáno trestní oznámení. To může podat kdokoliv na kohokoliv, v tomto případě to byl dokonce předseda Senátu, ten taky může podat trestní oznámení. A z otevřených zdrojů jsme informováni o tom, že policie koná předběžné úkony v trestním řízení, což v takovém případě koná, když někdo podá na někoho trestní oznámení. Vyšetřován člověk začne být až po sdělení obvinění podle trestního řádu, což právníci vědí. Nevím, jak jsou na tom právníci, co absolvovali Policejní akademii.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále mám s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Bártu a pak pana předsedu Tejce.

 

Poslanec Vít Bárta: Dámy a pánové, dovolte mi nejprve upozornit na výroky pana ministra spravedlnosti a v zásadě konstatovat, že se s nimi shoduji. Pan ministr spravedlnosti podle mě velmi profesionálně upozornil na to, že politická debata a kriminalizace jednotlivých politiků, ať už oprávněná, či neoprávněná, je v tomto směru jednoznačně věc, která by měla býti striktně oddělena. Problém je, že ono neoddělení debaty je ve vyspělé politické kultuře spojeno právě s institutem presumpce viny pro politika.

Rád bych připomenul, že když vznikala koalice, které bohužel Věci veřejné daly v roce 2010 možnost vzniknout, tak tehdy se všechny tři koaliční strany zaklínaly slovíčkem "padni komu padni" a zaklínaly se tím, že bude důsledně uplatňován princip presumpce viny. Ironií osudu právě ona nejvíce protikorupční strana Věci veřejné byla v zásadě jednou z prvních, která byla přímo konfrontována s pravidlem presumpce viny. A kvůli této věci neodešel jenom ministr dopravy, ale pro jistotu odešel dokonce ministr vnitra. Dnes tady po dvou letech stojíme plus minus týden od oné rezignace, respektive od oněch rezignací, a nyní v této souvislosti už prostě presumpce viny neplatí. Nyní ten samý premiér, ten samý ministr financí prostě začínají mít dvojí metr. Neplatí padni komu padni, platí naopak to, že se tady dokonce rozbíhá diskuse na téma toho, že budeme možná dělat presumpci viny jenom na úrovni korupčních trestných činů, ale co se týče správy státního majetku, tak to už není tak závažný trestný čin a tam už presumpci viny nemusíme uplatňovat. To tady zaznělo před chvilinkou při našem projevu. Jinými slovy řečeno, aspoň v rámci jednoho volebního období, alespoň pod vedením jednoho premiéra bychom měli mít kontinuitu a nezapomínat na to, jaká pravidla hry se tady nastavila a co byla vize této koalice.

Co se týče pojmu vyšetřování, má pan ministr financí pravdu. Je zapotřebí jednoznačně říci, že policie nepožádala o vydání pana premiéra a že činí předběžné kroky. To je pravda. Nicméně nemá pravdu v tom, že to je standardní postup v případě každého trestního oznámení. To není pravda. Je velký rozdíl v tom, když policie informuje o tom, že v konkrétním případě se tím případem začala zabývat a začala provádět konkrétní úkony, a tím, kdy se jenom obvykle dozvíme o odložení trestního oznámení do 30 dnů. Jsme v jiném režimu, a já se opovažuji tvrdit, že v otázce presumpce viny, podotýkám, že když jsem před dvěma lety rezignoval, tak mi zdaleka žádné trestní oznámení nebylo sděleno, bylo na mě pouze podáno, a dokonce to bylo v situaci, kdy policie ani neoznámila to, co jsme se dozvěděli právě o panu premiérovi, že policie ty konkrétní předběžné úkony začala činit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP