(9.30 hodin)
(pokračuje Tejc)

Já myslím, že jde skutečně o nepochopení mezi panem místopředsedou Zaorálkem a panem ministrem Stanjurou. Vždyť přece skutečně nejde o to, hájit, anebo říkat, že někdo je vinný, či nevinný, ale jde o to, jaký signál se vysílá orgánům činným v trestním řízení. A o tom přesně Lubomír Zaorálek hovořil. A pokud předseda vlády řekne, no tak to jsou nějaké pindy, to, co tam v podstatě ta policie napsala, to nás nezajímá, protože ten obviněný mi řekl, že se to nezakládá na pravdě, a já mu věřím, tak jaký je to signál tomu vyšetřovateli? On jde proti názoru předsedy vlády. On si musí uvědomit, že předseda vlády nedávno posvětil výměnu policejního prezidenta. A takto by mohl samozřejmě posvětit policejní prezident výměnu jeho. A o to tady jde. O to, že se vyvíjí tlak, neustále se vyvíjí tlak na orgány činné v trestním řízení. Od sociální demokratů jste tady nikdy neslyšeli, že by to, co policie říká, nebylo podstatné a důležité, že ti lidé jsou nevinní, a potom, kdy by se sociální demokracie ujala vlády, by provedla změny, protože ta policie je zpolitizovaná. To jste tady neslyšeli a nikdy to tady neuslyšíte. Ať už sociální demokracie bude opoziční, nebo vládní stranou.

V této věci je skutečně nutné, aby se k tomu vyjádřil ministr vnitra. Já jsem pana ministra vnitra neviděl tady na jednání Sněmovny ani v kauze Vlasty Parkanové ani teď sdělit tu jednu zásadní věc, že se ohrazuje proti vyjádření svých kolegů z vlády, že snad policie jedná tak, že kriminalizuje jednání, které kriminální není. Že se jedná o účelové jednání policie. Já jsem tady neviděl ministra vnitra Jana Kubiceho, aby se zastal policie. A to podle mého názoru skutečně na tomto místě udělat musí. Protože pokud to neučiní, tak samozřejmě nikdo nevyvrátí to, že je to jistým způsobem tlak právě na policisty, na státní zástupce v této věci, aby do budoucna, ať už takové kauzy a kroky nečinili, anebo tuto skutečně zastavili. Takže v tomto případě já bych rád vyzval byť nepřítomného ministra vnitra, který dnes má být na jednání Sněmovny a má přijít do práce, aby se k této věci vyjádřil. Ať už tak, či onak. Já si pamatuju na srdceryvné prohlášení pana Jana Kubiceho, tehdy ještě jako plukovníka ÚOOZ a šéfa tohoto útvaru, kdy říkal: Politici nám tady chtějí zasahovat do vyšetřování. No a kde je ten poctivý policejní plukovník dnes, když jako ministr vnitra by měl hájit nezávislost policie? Mlčí a není tady. Já ho vyzývám, aby se dostavil do Poslanecké sněmovny, aby svůj názor na tuto věc řekl! Děkuji. (Potlesk poslanců levice.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dál je přihlášený pan ministr financí Kalousek. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Tak pan poslanec Tejc řekl před chvílí zajímavou věc, že od sociálních demokratů jsme nikdy neslyšeli, že by snad zpochybňovali nezávislost a nestrannost policie. Já nevím, jestli je to úmyslná lež, nebo skutečně krátká paměť. Ale já myslím, že řada z nás si tady pamatuje, co jste konkrétně vy, pane předsedo Tejci, váš předseda a řada vašich kolegů říkali na adresu policie po zatčení pana doktora Ratha. Jak jste explicitně obviňovali z účelové kriminalizace pouze jedné části politického spektra a říkali jste: Jak to, že nejsou vyšetřováni a zatčeni ti a ti a ti? Já myslím, že to dokážeme najít v otevřených zdrojích, to, co jste říkali tenkrát na adresu policie, a všichni si to pamatujeme. Ale to není to, co jsem chtěl říct. To je jenom reakce na mého předřečníka.

Já jsem chtěl učinit pouze poznámku, že Poslanecká sněmovna jako veřejná budova určená politickým klubům a politickým stranám se zcela běžně používá k tiskovým konferencím politických stran. Doufám, že o tom nikdo nebude polemizovat. A na této tiskové konferenci nikdo nenapadl policii. My jsme pouze jednoznačně garantovali, jako vedení TOP 09 jsme garantovali veřejnosti bezúhonnost našich zástupců v Radě hlavního města Prahy. Stejně tak jsme přesvědčeni o bezúhonnosti pana primátora Svobody a jeho kolegů v této věci a nepochybujeme o tom, že vyšetřování prokáže, že jsou nevinní. Pokud budeme zcela zbytečně o tom diskutovat ještě ve zvlášť zařazeném bodu Poslanecké sněmovny, tak to ještě zopakujeme. Ano, nepochybujeme, říkáme to jako vedení strany, jako autorita, jejíž členové jsou členy Rady hlavního města Prahy. Nepochybujeme o jejich bezúhonnosti v této věci, nepochybujeme ani o bezúhonnosti pana primátora Svobody i jeho kolegů a jsme hluboce přesvědčeni, že jsou nevinní a že to vyšetřování prokáže tak, jako vy si asi hluboce přejete, opak. Ale to je zase otázka vašeho vkusu.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Mám zde několik přihlášených s přednostním právem. Pan předseda Bárta, pan místopředseda Zaorálek, pan ministr Blažek a pan místopředseda Hamáček. Takto jsem to zaznamenal, tak to prosím respektujte. Pane předsedo, prosím. Opakuji, jsme stále u pořadu schůze.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi nejprve tady upozornit na několik jednoznačných nepravd, které tady zazněly. Tak za obzvláště pikantní považuju nepravdu, kterou tady řekl ministr dopravy. Já chápu, že je ministrem dopravy a nikoli ministrem vnitra. Ale když řekl, že policie obvinila pana Lessyho. Naopak, to je hrubá lež. Policie... Šéfem pana Lessyho neobvinila policie, ale celý ten proces řídila Generální inspekce bezpečnostních sborů podřízená panu premiérovi. Jinými slovy řečeno, tento argument pana ministra dopravy je hrubá nevědomost, anebo záměrná lež. V každém případě je to věc, za kterou by se pan ministr měl tady minimálně policii omluvit.

Za druhé tady zaznělo, a to je taky velmi roztomilá záležitost - co je ta nezávislost policie, co je ta otázka koalice TOP 09 a ODS. Tady zaznívá celá řada kauz od úrovně komunální po úroveň parlamentní, ale nezazněla tady ta nejpodstatnější. Tato Sněmovna zažila loni debatu o důvěře vládě s šesti rebely ODS, na základě které následně několik rebelů zvláštním způsobem změnilo svůj názor a získali významné pozice ve vedení státních podniků a akciových společností. Dnes jsme v situaci, kdy policie zcela oficiálně, podle vyjádření médií, vyšetřuje pana premiéra. Vyšetřuje pana premiéra, vyšetřuje trestní oznámení člena Transparency International na téma odpovědnosti premiéra na podezření z politické korupce v kauze politické koaliční dohody o tom, jakým způsobem tato koalice funguje.

Podotýkám, že takovýto krok není první za historii této koalice. A v této souvislosti se dozvídáme, že neplatí pro politiky, obzvláště koaliční, exekutivní presumpce viny, ale platí v tomto směru chování, které se nebojím nazvat jinak než naprosto arogantní, kdy je možné během několika málo měsíců se tvářit, že zapomeneme na to, co tady v historii bylo, a budeme se tvářit, že už je to jinak. A já dneska obzvláště zažívám zvláštní déja vu, kde se opravdu bavím, kdy nás tady poučuje o kriminalizaci a nezávislosti policie člověk, který sedí v křesle, které já jsem před dvěma lety opustil právě proto, že v koalici tehdy platila jasná dohoda o presumpci viny, nikoliv neviny. A připomínám v tomto směru znova slova pana premiéra. Tehdy pan premiér řekl: Kdyby se jednalo o poslance nebo člena ODS, nebyl by už v době sdělení obvinění členem ODS. Nic takového...

Pan premiér mi napovídá: Obvinění z korupce. Tak já rovnou dodávám, že v té větičce nic není a že panu premiérovi velmi rád předám a nechám z tisku vytáhnout celé ty větičky, protože pan premiér to řekl několikrát. O korupci v té věci nebylo jedno jediné slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP