(9.20 hodin)
(pokračuje Bárta)

Protože pan premiér je ten, který říkal, že jeho vládě nebudou vládnout plukovníci a podplukovníci. Pan premiér a předseda ODS je ten, který říkal, že v jeho ODS, pokud někdo dostane obvinění, tak už nebude členem ODS, to řekl pan premiér, opakovaně to řekl. Stejně jako včera jednoznačně řekl, že obviněný pan primátor je člověk, za kterým pan premiér stojí. O tom, že by pan primátor měl opustit alespoň do doby vyšetřování ODS, o tom nepadlo ani jediné slovíčko, a naopak jsme se dozvěděli, že celá ODS stojí za panem primátorem, protože vše je - obvinění je neodůvodněné. Tečka.

Proto mi dovolte žádat, pane místopředsedo, zařazení nového bodu, a to je to samé, co navrhoval pan místopředseda Zaorálek, ovšem pouze s tím, že o tuto informaci žádám, o vysvětlení, pana premiéra. Děkuji vám za pozornost. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, pane předsedo. Já to tedy zopakuji. Byla by to zpráva předsedy vlády k nezávislosti policie v kauze Opencard. Tak jsem to doplnil.

Pan ministr dopravy. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nedá mi, abych nereagoval na vystoupení místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, který tady vystoupil tak razantně, systémově, pochválil se, jak oni to dobře řeší, a mně nezbývá, než mu trošku osvěžit paměť. A nechtěl jsem, protože si myslím, že ta mnohá obvinění, zejména směrem ke komunálním politikům, jsou přinejmenším zvláštní.

Tak dobře, tak z našeho regionu, ať nechodíme tak daleko. Vy přece víte, prostřednictvím pana místopředsedy, že primátor Frýdku-Místku je členem sociální demokracie. A musíte vědět, že je obviněn. On a 12 nebo 14 úředníků jeho radnice. A nejsem to já, který tady káže a sociálním demokratům říká, jak to, že jste se ho nezbavili, protože i já tam mám jisté pochybnosti, protože mám informace, alespoň z tisku, o tom, co se děje. Když budete tady říkat, jak my to řešíme, tak to fakt řešte všude, anebo nevystupujte.

Mohl bych připomenout další statutární město, Přerov, v čele s vaším primátorem a senátorem. Nedělal bych to. I tam mám pochybnosti, zda ten postup je, či není oprávněný, a primátor Přerova využívá všechny opravné prostředky a brání se a má na to plné právo. Zase to neřešíte. Tak tady nechoďte a nekřičte, jak my jsme dobří a vy modří do děláte špatně.

A když pak říkáme, že nemůžeme kritizovat policii - vy jste říkal, včera se něco stalo v Poslanecké sněmovně. Toto jsou prostory Poslanecké sněmovny. Tady nikdo tiskovou konferenci neměl. Já jsem ji dokonce ani neviděl, ti, kterou jste tady popisoval. To, že se stalo něco, tak říkejte, že někde byla tisková konference. V Poslanecké sněmovně se to nestalo. Všechno, co se stane ve vaší kanceláři, tak je to taky v Poslanecké sněmovně? Toto je ze strany Poslanecké sněmovny.

A nesmíte si protiřečit. Protože dobře, vyjdu z toho, že říkáte: policii nesmíme kritizovat, protože to je nepřípustné. Dobrá, ale jedním dechem v druhé větě říkáte, ta samá policie přece obvinila bývalého policejního prezidenta. To nebyla jiná policie. Je tu jenom jedna policie. Tak buď se smí kritizovat, nebo nesmí. Vyberte si sám. Já si myslím, že v demokratické společnosti se dá kritizovat každý a každá instituce. Nic na tom nevidím. Ale než začnete pálit do jiných řad svým vlastním zásadovým přístupem sociální demokracie, tak si nejdřív udělejte pořádek u sebe, anebo nám to tady neříkejte. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Konstatuji, že není možné míti faktické, není rozprava. Takže přednostní pouze vystoupení. Hlásil se pan předseda Tejc? Pan místopředseda Zaorálek a pak pan předseda Bárta. Ale prosím, nelze faktické nyní.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já samozřejmě bych rád přijal kritiku pana ministra Stanjury, pokud bych cítil, že jsem někde nebyl dostatečně fér vůči oběma stranám. Ale já bych tady chtěl zdůraznit, že přece sociální demokracie nikde, pokud došlo v kterémkoli městě k tomu, že by se ocitl v problému nebo byl obviněný komunální politik, tak si nepamatuji, že bychom vystoupili na tiskové konferenci a řekli, že policie učinila něco nehorázného a že my tvrdíme, že dochází ke kriminalizaci apod. My jsme takto nikdy nerozebírali to, co se stalo ve Frýdku či podobně. Mohu mít pochyby, nechávám si je pro sebe.

Panu ministrovi bych rád řekl, že pokud se nepletu, tak ta tisková konference, o které jsem mluvil, TOP 09, byla skutečně tady v prostorách atria ve Sněmovně.

Já bych rád obrátil pozornost k tomu, o čem jsem opravdu mluvil. Teď nemá cenu se bavit o problémech komunální politiky. Mně jde o jedinou věc, že včera tady v prostorách Sněmovny - nevím, kde vystoupil premiér - prostě vystoupili politici, přední politici vládních stran, a napadli to, co se stalo na pražské radnici. A to je to, co jsem já tady řekl, že chci, abychom se o tom bavili, protože mám velké pochyby, že v zemi, kde vládní strany napadají činnost policie, orgánů justice, že prostě se nemůžeme strachovat o nezávislost postupu těchto orgánů. Zvlášť když jste vládními stranami a vystoupí, tak jak jsem tady řekl, pan premiér a řekne, že mu obviněný řekl, že je všechno v pořádku, tak pak se ptám, k čemu tady ta policie je. Chápete, to je to, že se z vrcholných představitelů exekutivy dělá někdo, kdo se staví jakoby nad policii a nad zákony. To je podle mě nepřijatelné.

Já jsem navrhl zařadit tento bod proto, abychom si ujasnili v debatě s ministrem vnitra a nejlépe také s premiérem, abychom si ujasnili, jak se oni dívají na to, jestli orgány činné v trestním řízení, jestli státní zastupitelství, v jaké podle nich se ocitá situaci, pokud musí čelit výrokům premiéra a vrcholných představitelů exekutivy. Pokud jsou napadáni z toho, že kriminalizují činnosti politiků apod. To je to, o čem jsem tady chtěl mluvit.

Je to stejná kauza, jako byla v případě naší kolegyně Vlasty Parkanové. To byla vlastně stejná debata a byla to stejná obava. My jsem se prostě obávali o to, pokud dochází k tak masivním frontálním útokům, jako bylo v případě paní Vlasty Parkanové z úst ministra Miroslava Kalouska, jestli v takovémto prostředí může policie vůbec řádně vyšetřovat. A to je to, co nás zajímá i v této věci.

Nám jde vlastně jenom o to, aby kauza Opencard, která je přece ostudnou kauzou, ona se vleče od roku 2006. Já vůbec nejsem ten, kdo chce posuzovat, jak by měla přesně postupovat policie. Připadá mi samozřejmě zarážející, že se nešetří už to, co se odehrálo od roku 2006. Na druhé straně jestliže se stalo v dubnu v minulém roce to, o čem nyní vidíme a čteme ve veřejných prostředcích, jestliže slyšíme stanovisko, že policie dospěla k závěru, že ta zakázka z dubna 2006, ta nová smlouva byla předražená, že byla dokonce uzavřena bez dodržení zákona o veřejných zakázkách, protože tam došlo k tomu, že to bylo bez výběrového řízení, jestliže slyšíme všechna tato fakta, tak přece nemůžeme dopředu vystoupit jako premiér a říci, že se prostě nic nestalo. Tady je přece prostor pro to, aby policie celé ty věci vyšetřila, a my nemáme právo v zemi, kde je oddělení moci, vystupovat z pozice síly, výkonné moci a upozorňovat policii, že se tady překročily jakési hranice. To je to, co je podle mě nepřijatelné, a parlament by měl v takovémto případě, kdy dochází k porušení principů dodržování dělby moci, tak parlament podle mě by se v této věci měl tím zabývat a měl by to kontrolovat a hlídat. To je naše povinnost před veřejností. Proto navrhuji zařazení tohoto bodu.

Takže já jsem tady neřekl, pane kolego přes předsedajícího, že jsme dobří, jak vy jste řekl. Já jsem vůbec netvrdil, že jsme dobří. Já jsem vůbec neřekl, že nemáme komunální politiky, kteří také selžou. Mně šlo jenom o to, aby někdo nezneužíval své postavení jako představitele výkonné moci, dokonce premiéra, který je nejsilnější politickou figurou v této zemi, aby ji nezneužíval k tomu, že prostě útočí na policii a útočí na státní zástupce. To je to, o čem chci, aby parlament mluvil. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Pak mám několik přednostních. Pan předseda Tejc. Pan ministr financí potom.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já si dovedu představit, jaká by byla situace, kdyby se něco takového stalo sociální demokracii a celá rada jednoho kraje byla obviněna. Já myslím, že na rozdíl od ODS a TOP 09, od jejich očekávané reakce, kdyby se něco takového stalo, si myslím, že ty naše výroky tady jsou velmi uměřené a mírné. Možná až moc. Protože kdyby se něco takového stalo a hejtman sociální demokracie včetně jeho všech kolegů v radě byl obviněn, tak by tady druhý den, možná ještě ten den odpoledne, stála suita patnácti dvaceti významných členů TOP 09, té čisté TOP 09, všichni by měli své motýlky a říkali by, jak oni by rezignovali a jejich politici by skončili na hodinu, pokud by se něco takového stalo. Takže v tomto případě neměříme my jiným metrem. Jiným metrem měří ti, kteří o tom tak často hovoří, zejména z té čisté nové TOP 09. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP