Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. března 2013 v 9.00 hodin
Přítomno: 171 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 52. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli registruji: pan poslanec Krupka - náhradní karta číslo 1, paní poslankyně Levá - náhradní karta číslo 8.

Sděluji, že v tuto chvíli mám před sebou předložené tyto omluvy z dnešního jednacího dne: Z poslanců se omlouvá pan Adam Vojtěch z pracovních důvodů, pan Cempírek Václav do 16. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Drobil Pavel z rodinných důvodů, pan poslanec Fiala Radim ze zdravotních důvodů, pan poslanec Hašek Michal z pracovních důvodů, paní poslankyně Hubáčková Gabriela z osobních důvodů, pan poslanec Jirout Radim z pracovních důvodů, paní poslankyně Konečná Kateřina ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kubata Jan z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Lobkowicz Jaroslav z důvodu zahraniční cesty. Paní poslankyně Matušovská Květa se omlouvá z dopoledního jednání z osobních důvodů, pan poslanec Michalík Alfréd ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Orgoníková Hana ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Parkanová Vlasta z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pekárek Roman z osobních důvodů, pan poslanec Polčák Stanislav z důvodu zahraniční cesty. Pan poslanec Skokan Petr se omlouvá z odpoledního jednání z důvodů pracovních. Paní poslankyně Suchá Jana se omlouvá ze zdravotních důvodů, pan poslanec Urban Milan ze zdravotních důvodů, pan poslanec Úlehla Tomáš z osobních důvodů, pan poslanec Vacek Martin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Váňa Miroslav z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Vidím Jan z důvodu zahraniční cesty.

(V sále panuje intenzivní hluk.)

Z členů vlády zde mám omluvenku od pana ministra zemědělství Petra Bendla z pracovních důvodů, a to na dobu mezi 10 a 12. hodinou. A dále se omlouvá ministr obrany Vlastimil Picek z pracovních důvodů.

To jsou tedy v tuto chvíli všechny omluvenky. Když dovolíte, přejdeme k dnešnímu pořadu jednání.

Já vás poprosím trochu o klid v sále. Vzhledem k tomu, že zde třetina poslanců skoro je omluvena, myslím, že ten hluk by nemusel být tak silný.

Na dnešní jednání máme pevně zařazené body 90, 10 a 108. Dále budeme pokračovat body z bloku třetích čtení, u kterých již uplynula zákonná lhůta. Jedná se o body 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 89 a 91. Poté bychom případně projednávali body z bloku zákonů v prvním čtení.

Nyní přejdeme k pořadu jednání. Mám zde přihlášky některých poslanců, kteří chtějí navrhnout změnu schváleného pořadu. Nejprve jsem zaznamenal přihlášeného předsedu klubu sociální demokracie pana poslance Tejce. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

A prosím opravdu o klid v sále!, ať mohu zaznamenávat procesní návrhy jednotlivých předkladatelů.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, já vám ten návrh předám samozřejmě i v písemné podobě. (Předsedající: Děkuji pěkně.)

Jedná se o zařazení nového volebního bodu, tak abychom mohli využít voleb, které byly včera odsouhlaseny na středu 3. dubna příští týden. Požádal bych o to, abychom zařadili tedy nový bod, a to volba předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, právě na příští týden ve středu, neboť se jedná o volbu tajnou, a tedy bylo by dobré využít tajných voleb právě příští týden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, pane předsedo. Nyní se přihlásil s přednostním právem místopředseda Sněmovny pan poslanec Lubomír Zaorálek. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré ráno, dámy a pánové. Vážení kolegové, dovolte mi, abych přitáhl vaši pozornost.

Chtěl bych navrhnout zařazení nového bodu na pořad dnešní schůze jako prvního bodu dnešní sněmovny a chtěl bych v tomto bodu reagovat na to, co se odehrálo ve Sněmovně v průběhu včerejšího dne. Včera jsem na televizní obrazovce k svému překvapení viděl vzorně nastoupenou stranu TOP 09, která se jako jeden šik srotila v tiskovém oddělení a tam se postavila za své obviněné kolegy na pražské radnici, členy rady pražské radnice. Stejně tak se za své kolegy postavila strana ODS. Na těchto pozoruhodných konferencích jsem zaregistroval, že jste se někteří i tady, co jste ve Sněmovně, postavili poměrně jednoznačně za své kolegy. Mluvili jste dokonce o kriminalizaci jejich práce. Vystoupili jste jednoznačně proti práci policie a asi chápete, že mi tohle připadá jako docela mimořádná situace, jestliže představitelé vládních stran - viděl jsem mezi těmi shromážděnými na tiskové konferenci ministry, například pana Kalouska a další, kteří tam stáli a přikyvovali, a vy jste se takovýmto způsobem postavili proti zákroku policie na pražské radnici.

Já jsem, přátelé, včera viděl pana premiéra, který řekl, že mu obviněný řekl, že je všechno v pořádku, a zřejmě tedy policie si něco takového, pokud si pan premiér něco takového myslí, nemůže dovolit. Jenom bych si rád vyjasnil tady ve Sněmovně, co to znamená, tohle sdělení pana premiéra, že obviněný mu řekl, že je všechno v pořádku. (Stále hovoří velmi důrazně.) Nezlobte se, ale já mám takový pocit, pokud je obviněn sociální demokrat, nám se to také opakovaně stalo, ale nenapadlo mě, že bych tady ve Sněmovně vystoupil a řekl: David Rath říká, že je všechno v pořádku, tak vám to říkám, je to v pořádku a dál se ho neptejte.

Jak je to možné, že v této zemi po zákroku policie vystoupí dvě nejsilnější vládní strany, vystoupí premiér a takovýmto způsobem prostě policii seřvou?! Je to normální? Rozumíte, já nejsem znalec celého případu, ale dovolte mi, abych jenom upozornil, že podle všeho rada města v čele s primátorem prodloužila smlouvu, nebo uzavřela novou smlouvu v kauze Opencard s firmou Haguess takovým znamenitým způsobem, že ty činnosti dala společnosti eMoney Group, která má anonymního vlastníka a sídlo v Nizozemí. To je opravdu unikátní čin - bez výběrového řízení, a to v situaci, kdy ÚOHS varoval radu, že porušuje zákon. A nebudu mluvit o politicích, kteří je na to upozorňovali, jenom řeknu, že to udělal ÚOhS. A teďka když policie zasáhne - tohle se stalo v dubnu loňského roku - a potvrdí vlastně to, co tady znělo dokonce z tak povolaných úst, jako je ÚOHS, že tady něco samozřejmě asi není v pořádku, když se pokračuje v této mimořádně sporné stíhané kauze způsobem, že se uzavřela nová smlouva za okolností, které jsou podezřelé, a dokonce s anonymní společností se sídlem v Nizozemí, tak pan premiér vystoupí a řekne, že obviněný mu řekl, že je všechno v pořádku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP