(17.40 hodin)
(pokračuje Müllerová)

Ale co se týče vašeho dotazu na navýšení. My jsme tuto otázku několikrát diskutovali se svými partnery v rámci tripartity. Jsou tady této otázce velmi nakloněni zejména zástupci odborů. Zástupci zaměstnavatelů se k otázce navýšení příliš kladně nestaví. Na druhou stranu už i oni dnes uznávají, že je to problém i ve vztahu k Evropě, i ve vztahu k nůžkám, které se jakoby zavírají, když porovnáváme částky životního minima, existenčního minima, které zaznamenalo nárůst, a naopak minimální mzda stojí.

Já jsem připravená tuto záležitost přednést na dalším jednání tripartity, které bude, předpokládám, 9. dubna. Půjdu s návrhem na navýšení zhruba na 8500 korun.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. To byla interpelace číslo 35. Přecházíme k interpelaci číslo 36, kterou má také pan poslanec Antonín Seďa na paní ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, děkuji vám za předchozí konkrétní odpověď.

Měl jsem připravenou interpelaci na základě slibů, které dalo vaše ministerstvo ohledně dodržování termínů výplaty sociálních dávek, ale ty problémy v IT systému atd. už tady přednesli kolegové, takže bych se zaměřil ještě na jednu oblast.

Nedávno jsem měl možnost navštívit řadu domovů pro seniory a domovy s pečovatelskou službou. Obyvatelé si začali stěžovat na zvýšené náklady. Já jsem hovořil o zvýšené dani z přidané hodnoty. Nicméně plánovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí má zvýšit platbu za sociální služby v domovech pro seniory nebo postižené, a to až o 600 korun měsíčně. V důvodové zprávě, nebo v nějaké té zprávě, vaši podřízení, paní ministryně, říkají, a já věřím, že to nemyslí vážně, že navýšení úhrad je tlakem na nezbytnou participaci vlastních zdrojů klientů, to znamená jejich úspor či peněz od příbuzných. Já mám trošku problém, zda si vaši podřízení uvědomují dostatečně, že pracují na Ministerstvu práce a hlavně sociálních věcí. Chápal bych, kdyby toto stanovisko dal ministr financí.

Já jsem se chtěl zeptat, zda tato vyhláška bude vydána a jak se díváte na zvyšování nákladů právě u těch nejpotřebnějších. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně odpoví. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Pane předsedající, pane poslanče, já si myslím, že vy jste velmi dobře v obraze v oblasti sociální politiky a rovněž tak i dotací, které probíhají právě do oblasti sociální a sociálních služeb. Vy víte, že v sociálních službách máme požadavků na dotační program do sociálních služeb za více než 10 mld., téměř 11 mld. korun. Podle rozpočtových pravidel a podle schváleného rozpočtu jsme dostali k dispozici něco málo, velmi málo přes 6 miliard, a tak vlastně naplňujeme toto číslo zhruba ze 60 %.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou ve velmi intenzivním tlaku na finanční prostředky a v době, kdy donátoři, sponzoři a další přispěvatelé stále ubývají a v době, kdy kraje a obce konstatují, že ani ony nemají dostatek prostředků na vykrývání potřeb, které jdou na sociální služby, tak je opravdu otázkou k zamyšlení, kde vlastně brát prostředky na stále se rozšiřující okruh a počet poskytovatelů sociálních služeb.

My teď stojíme před velkým rozhodnutím a sama nevím, jak to dopadne, kdy zákon o sociálních službách hovoří o tom, že bude změna financování od 1. 1. v rámci dotační politiky, že bude tento systém převeden na kraje a kraje budou samy rozhodovat o tom, jak budou dotační politiku realizovat. Je tady problém, že vlastně kraje a obce jsou velmi často i zřizovateli těch rezidenčních zařízení, domovů pro seniory apod.

My víme, že úroveň jednak poskytování sociálních služeb, jednak potom i finanční náročnosti domů seniorů je velmi rozdílná a finanční rozmezí se pohybuje v řádu několika desítek tisíc korun na obyvatele, na lůžko. V této souvislosti jsme začali připravovat i tu vyhlášku, která se týká navýšení poplatků za poskytované služby, to znamená ať je to na úhradu stravy, nebo na úhradu ubytování, případně na další terénní služby, o nichž jste tady sice nehovořil, ale týká se to i těchto služeb, zejména v pečovatelské službě apod.

Sám víte, že podle zákona je nutné, aby klientům, kteří jsou ubytování v rezidenčních zařízeních, zůstalo 15 % na kapesné. Pokud se tedy podíváme na to, že dnes je průměrný důchod 10 700 korun, tak sami vidíme, že toto zdaleka nestačí na úhradu nákladů, které jsou spojeny s provozováním rezidenčních zařízení, právě proto, že je tam i nedostatek lidí, kteří by pobírali adekvátní stupeň příspěvku na péči, protože jestliže máme více než 25 % obyvatel v rezidenčních zařízeních, kteří nemají žádný příspěvek na péči nebo je příspěvek na péči 800 korun měsíčně, tak je to skutečně velmi malá pomoc. A pak je to skutečně jenom na zřizovatelích, kteří musí doplácet zmíněné prostředky, které mu prostě na provoz chybějí, a obracejí se právě na Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci. Tu situaci jsem tady v úvodu popsala.

Nepřipadá mi, že je asociální, pokud bychom to chtěli po lidech, jejichž výše důchodu umožňuje, aby si na tuto službu připlatili, že to je amorální, asociální, a rozhodně by to tak neměly vnímat ani jejich rodiny.

Já se domnívám, že ta vyhláška projde legislativním procesem a že bude vydána.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Čas uplynul, výborně. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, děkuji za odpověď. Ten problém je, že od 1. 1., jak jsem zmiňoval, se zvýšila daň z přidané hodnoty. Oni si hodně ti klienti stěžují na to, že sice 15 % jim musí zůstat, ale platí čím dál více peněz například za léky. A uvědomme si, že 70 % klientů už prostě nebude mít na to, aby zvyšovali své platby na základě vaší vyhlášky. Schází přibližně minimálně půl miliardy korun na sociální péči.

Já jsem rád, že výbor pro sociální politiku bude 2. dubna se zabývat právě financováním sociálních služeb. Trošku mě mrzí, že jsem mimo Českou republiku, ale doufám, že výbor zaujme za pomoci vás, paní ministryně, určité stanovisko a i v usnesení zohlední podfinancování těchto sociálních služeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně, chcete reagovat? Nikoliv. Tím pádem ukončím interpelaci číslo 36.

Přicházíme k interpelaci číslo 37. Je to interpelace pana poslance Václava Klučky na ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu, který je omluven. Pane poslanče, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP