(17.20 hodin)
(pokračuje Heger)

A druhý stupeň, pokud jde o ty úhrady, tak platí obecné pravidlo u podpůrných léčiv, že pokud se všechny zdravotní pojišťovny shodnou pod dojmem nebo pod tlakem odborných průkazů vysoké míry té podpůrnosti, tak je možno (upozornění na čas), shodnou-li se, aby bylo to léčivo nakonec hrazeno.

Já jenom upozorním, že ve Velké Británii a Německu, které mají daleko více občanů než my, je ne hrazeno, ale je povoleno předepisování u cca 2 tisíc pacientů. Takže ty představy - 40tisícové petice pro to konopí, že to bude reprezentovat 40 tisíc obyvatel, kteří to konopí potřebují, tak ty jsou opravdu nereálné.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Přicházíme nyní k 30. interpelaci, kterou podával Pavel Bém na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Tato interpelace byla stažena. Dále zde máme 31. interpelaci, kterou podával pan poslanec Vít Bárta na ministra dopravy Zbyňka Stanjuru. Ta byla také stažena.

Přicházíme tedy k 32. interpelaci, kterou podává pan poslanec Jiří Paroubek na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, můj dotaz tentokrát bude stručný, svým způsobem i jednoduchý. Přiznám se ale, že já sám si na něj odpovědět nedokážu.

Obrátila se na mě dopisem občanka z mého volebního kraje s tím, že nikde v kraji není k dostání lék jménem Imuran ani jakákoliv jeho náhrada. Zdánlivě se jedná tedy o banální a možná i nesystémovou otázku. Občanka se ptá a mě to rovněž zajímá systémově, jak má postupovat, jestliže stát neplní své funkce stanovené mu Ústavou a neumožňuje léčbu svých občanů. Jak se má bránit a zejména jak má zjednat nápravu, jak se zkrátka dostat k tomu léku. Občanka píše ve svém dopise, že její dceři, která je uživatelkou tohoto léku, vznikají nedostatkem tohoto léku zdravotní komplikace. Píše, že řádně platí daně a zdravotní pojištění. V okolních zemích údajně tento lék k dispozici je. Obecně, pane ministře, já lék tohoto jména neznám, přiznám se. Věřím, že si ze mě občanka nedělá legraci. Ale jak má občan postupovat, není-li k dispozici určitý lék ani jeho ekvivalent, substitut?

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Pane ministře, prosím, máte prostor na odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, musím uznat, že otevíráte velmi nepříjemnou kapitolu práce Ministerstva zdravotnictví, a dovolím si vysvětlit, proč je nepříjemná a proč řešení celé té věci je obtížné. Jenom bych zdůraznil, že se to netýká jenom toho jednoho přípravku Imuran, o kterém tady byla řeč, ale že s tímto problémem ministerstvo zápasí u celé řady dalších léčiv.

Příčiny jsou v podstatě dvě, a to jednak reexport léků, který je povolen v celé Evropě evropskými pravidly a vychází z pravidla volného obchodu s léčivy, který podobně jako s automobily např. platí i bohužel pro léky, a stát nemá možnost, jak tuto záležitost v případě, že ten lék je tak masivně reexportován, že zmizí z trhu, ovlivnit.

My jsme v nedávno podepsané novele zákona o léčivech založili alespoň povinnost lékáren, které mají distribuční oprávnění, nakupovat léčiva buďto pro lékárnu pro výdej, anebo pro distribuci tak, aby bylo možno tu věc mapovat trošku s předstihem pro riziko, že ten přípravek zmizí z trhu. Víc momentálně v tom nejsme schopni dělat a budeme tu věc sledovat. Ono se mluví o tom - odhady jsou, že asi 20 % přípravků je reexportovaných, vydělávají na tom distributoři, zčásti na tom vydělává i stát, protože ti distributoři tady platí daně. Ale rozhodně tedy 20 % dopadů do zásobování trhu tady není z našeho objemu léků a ty dopady jsou ojedinělé, setkáváme se s nimi tak asi jednou za dva měsíce. A jsou nepříjemné.

Druhé vysvětlení je, že je výpadek léků na celoevropském trhu, což je tak asi druhá polovina případů. Ten výpadek obvykle bývá během jednoho dvou měsíců řešen, tak jako tomu bylo nedávno, například problém zásobování vakcínou pro očkování tetanu. Pokud jde o Imuran, tak tam došlo k tomu, že ten přípravek má svůj substitut, který se jmenuje Azaprin. Jsou to léky, které působí v podstatě jako cytostatika, nebo způsobující imunosupresi, dávají se převážně v onkologických indikacích. Protože Imuran suploval výpadek, výrobní výpadek Azaprinu, došlo k vyčerpání zásob. A nyní se očekává, že ten lék zhruba dva tři měsíce opravdu na trhu nebude.

Ptáte-li se, co může dělat pacient, tak v tomto případě je povinností jeho ošetřujícího lékaře hledat nějakou substituci. Zejména v té oblasti onkologické a léčby chemoterapií a imunoterapií je celá řada postupů, které umožňují prakticky stejné výsledky, a vždycky o tom jedná s odbornou společností. V případě, kdy se jedná o lokální výpadky, má teoreticky stát možnost - kterou ale nemáme v zákoně, a my pravděpodobně se ji budeme snažit prosadit pro budoucnost, aby se tyto věci neopakovaly. Tam, kde jim je možnost zabránit, je teoreticky možné, aby měl SÚKL nebo nějaká autorita oprávnění nakupovat v průkazných případech výpadků na trhu a v případech, kdy ten preparát není jenom u nás, ale je v zahraničí, tak provádět nákupy mimo výběrová řízení za cenu, která samozřejmě nebude odpovídat ceně, která je stanovená zákonem.

Mimo jiné oblast toho reexportu je způsobena faktem, který není často opakován, a já ho tady zopakuji, faktem (upozornění na čas), že léky u nás se postupně dostaly novou cenotvorbou na úroveň třetí nejlevnější země v oblasti placení léků a firmy, zejména producenti, tedy sem léky neradi dodávají, i když to je jejich povinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pane poslanče, prosím, doplňující otázka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane ministře, já děkuji za odpověď. Myslím, že občanka se bude dívat na to vaše vyjádření. Musím říci, že je to vážnější, než jsem si sám myslel. Bylo by dobré zvolit nějaké systémové opatření. Nejsem v této oblasti odborník, ale myslím, že občany zajímá především to, aby dostali ten svůj lék, a to, že dochází k reexportu, to je sice smutné, ale když zejména nemohou dostat ani substitut toho léku, tak je to potom vážné pro jejich zdravotní stav. Vy si to uvědomujeme zcela nepochybně, tak věřím, že se této problematice budete věnovat tak, aby občanka dostala příště třeba i konkrétnější odpověď. Bohužel asi s touto odpovědí spokojena být nemůže. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP