(17.00 hodin)
(pokračuje Klučka)

To ohodnocení za těžkou dřinu, za ten obrovský počet nezaměstnaných, kteří se hlásí na úřadech práce, je prostě neadekvátní tomu, co oni musí v té práci odvést. Čtyřicet, padesát, přes padesát lidí, uchazečů, je denní dávka, kterou dostávají. U toho dva - pardon, jeden, starý systém, se kterým pracují, a nový počítačový systém, s kterým pracují, který je velmi pomalý, velmi pomalý, znesnadňuje jim jejich práci, prodlužuje jednání s uchazeči. Ti jsou z toho nervózní.

Prosím vás pěkně, to není žádné pracovní prostředí, které by vyžadovalo určitou úctu k tomu, co s tím nezaměstnaným chceme dále provádět, jak mu chceme nabízet další podmínky jeho budoucnosti, pro kterou by mohl uvěřit! Já si myslím, že je třeba opravdu s tím něco skutečně dělat. Paní ministryně, myslíte si to samé? Nebo respektive jaké chystáte opatření pro zlepšení pracovních podmínek na úřadech práce?

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Paní ministryně odpoví. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, pane poslanče, myslím si totéž. Ano. A i něco pro tuto záležitost dělám. Sám jste tady v úvodu říkal, že na úřadech práce došlo ke změně IT technologií. Bylo to od 1. 1. 2012. Bez jakéhokoliv ověřovacího či pilotního provozu nebo zkušebního. Bylo to naostro. A myslím si, že ty problémy, které byly v první polovině roku, byly víc než dramatické. Samozřejmě to bylo způsobeno i tím, že za jednotlivé aplikační programy odpovídali různí dodavatelé. Sice pod jedním hlavním dodavatelem, to znamená Fujitsu, ale je tady známo, že to byly společnosti Skill, Techniserv a další - nebo byly, jsou stále ještě - a ty odpovídají za jednotlivé oblasti, ať je to oblast zaměstnanosti, dávek pro osoby se zdravotním postižením apod. Tak to byla jedna překotná změna, která se od 1. 1. udála. Dále samozřejmě to byly legislativní změny zákonů, té takzvané první sociální reformy, takže i tam došlo k podstatné změně, na kterou právě ty aplikační systémy musely reagovat. Ne vždy všechno bylo sesouladěno. I to byl další důvod.

A pochopitelně konečně i změna v samotné organizaci či reorganizaci úřadů práce, která nastala k 1. 1. 2012. To znamená, došlo k té změně, k centralizaci všech úřadů práce pod jedno generální ředitelství a došlo také k jednotnému výplatnímu místu, to znamená dávky se přestaly vyplácet na obcích a pracovníci s tím byli převedeni na úřady práce. Teď jsem to řekla velmi zjednodušeně - že byli převedeni pracovníci, protože oni zdaleka ne všichni. Řada pracovníků, sociálních pracovníků, na obcích zůstala a na úřady práce jich přešlo poměrně méně. Myslím si, že to je jeden z největších problémů, kterého se Ministerstvo práce a sociálních věcí dopustilo, protože skutečně ve snaze uspořit co největší množství prostředků, a sami víme, že oblast mzdová je náročná na finanční náklady, tak to směřovalo k tomu, že počet pracovníků byl výrazně nižší.

V současné době tedy máme 8,5 tisíce, zhruba 8,5 tisíce zaměstnanců. A to už jsem v počátku letošního roku o 140 pracovníků tento počet navýšila. Máme celkem 507 pracovišť po celé republice, protože i to se poměrně významně projevilo na tom, že máme ta kontaktní pracoviště. Čili je to mnohem větší počet, než byl dříve. V přípravě - teď velmi aktuální - je navýšení o dalších 150 zaměstnanců, kteří jsou financováni z nespotřebovaných výdajů loňského roku, dále pak 50 míst, která jdou teď z Ministerstva práce a sociálních věcí na úřady práce. A také jsem požádala o 144 míst, které by měly jít z rozpočtové rezervy Ministerstva financí právě na řešení agendy pěstounské péče, protože víte, že od 1. 1. letošního roku vstoupil v účinnost zákon o sociálně-právní ochraně dětí, v němž nebyl zabudován požadavek na administraci pěstounských dávek na úřadech práce. A bohužel tito lidé dnes mají na starosti ve výplatách pěstounských dávek více než 9 tisíc pěstounů po České republice. Tak to je opět navíc to, co naskočilo.

Já si velmi dobře uvědomuji přetíženost zaměstnanců, ale dělám pro to maximum - jednak abych povýšila počty, a také aby se zlepšily ty ICT systémy.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pan poslanec má doplňující otázku? Ano. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní ministryně, bedlivě jsem vás poslouchal. A musím říci, že vás chápu. Že to, co jste řekla, jak doprovázel ten život na úřadech práce ty změny, řekl bych revoluční změny, tak to opravdu pravdou je. A já jsem mluvil o tom, že ten zaměstnanec dneska pracuje v obrovském stresu. Přece jenom práce s takovouto klientelou, která k němu dochází, potřebuje určitý klid, určitou pohodu, určitou odbornost. A to prostě na těch úřadech práce není. Toto prostě není.

Já bych vás chtěl poprosit, abyste se i tohoto problému všimla, abyste se ho snažila prostě řešit tím, že se zklidní celé ty procesy při vyjednávání, i když je takové množství nezaměstnaných, a dáte možnost zaměstnancům skutečně uplatnit především tu odbornost, a ne pouze jenom žít v určité depresi a v určitém strachu. Děkuju vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Bude doplňující odpověď? Ano. Paní ministryně bude reagovat. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Pane poslanče, já jsem jenom chtěla dodat ještě jedno srovnání. Máme "stejně zatížené" zaměstnance na České správě sociálního zabezpečení. I zde dochází k mnoha stresovým situacím. Ale je pravdou to, že tam je stabilizován ten personální stav, který je dlouhodobě dán. Nedošlo k žádné radikální změně a také ICT systémy, které jsou využívány, nevedou právě pracovníky k tomu stresovému chování, které je vyprovokováváno mnohdy tím způsobem užívání technologií.

Já musím říci, že stále velmi intenzivně navštěvuji úřady práce. Navštěvuji je naprosto nečekaně, kdy ředitel se ani nedozví o tom, že tam jsem. Až teprve posléze, kdy s těmi pracovníky hovořím, kdy vidím, jak systémy pracují. Vím o té situaci, nepodceňuji ji. Děláme opravdu, co je v našich silách. My jsme dokonce - a musím říci, že i naši IT pracovníci, kteří jsou na jednotlivých pracovištích úřadů práce, myslím si, že byli jaksi upozadněni, že se do centra pozornosti dostávaly právě firmy, které ty systémy provozují. Ale to množství pracovníků, IT pracovníků a odborníků, kteří na úřadech práce jsou, bych si představovala daleko intenzivněji využít. A k tomu i také směřujeme. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. A přecházíme k další interpelaci číslo 29. Je to interpelace pana poslance Václava Votavy na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Pane poslanče, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP