(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Poprosím paní ministryni Müllerovou, aby reagovala. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, pane poslanče, dovolte mi tedy několik slov k záležitosti zrušení zakázky na systém dávek.

Nepojistné sociální dávky a také podpory v nezaměstnanosti se vyplácejí prostřednictvím informačních a komunikačních systémů a těchto IT systémů se dotýkají právě vámi zmíněné dodatky č. 5 a také 6 smlouvy, která byla uzavřena se společností Fujitsu Technology Solutions. Právě tyto dodatky napadl 25. 2. 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a vlastně nepravomocně zakázal Ministerstvu práce a sociálních věcí je plnit. Rozhodnutí ÚOHS zjednodušeně říká: do pěti měsíců je potřeba zjednat nápravu, protože dodavatel nebyl vybrán v souladu se zákonem, tedy podle zákona. Jenže ve lhůtě, kterou ÚOHS stanovil, není možné tuto změnu stihnout a zrealizovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí i z tohoto důvodu podalo minulý týden proti rozhodnutí antimonopolního úřadu rozklad.

Domnívám se, že je potřeba vždy brát v potaz všechny procesy a termíny, které stanovuje zákon o zadávání veřejných zakázek, a právě také časové hledisko pečlivé přípravy všech nutných podkladů pro zadávací řízení. Odložení účinnosti zákazu plnění o pět měsíců navíc nijak nezohledňuje dobu nutnou pro vývoj a také implementaci systémů, které jsou pro fungování výplaty dávek nutné, a která také začne běžet až poté, co bude vybrán nový dodavatel takových služeb, a to vlastně rovněž trvá několik měsíců. Domnívám se, že není možný ani návrat ke starým systémům. V podstatě dnes neodpovídají platné legislativě, neobsahují ani aktuální data a jejich dodavatel také nevzešel z otevřeného zadávacího řízení. Přitom je nutné vyplácet dávky průběžně, je to vlastně zákonná povinnost resortu práce a sociálních věcí.

K podání rozkladu Ministerstvo práce a sociálních věcí vedla také řada procesních a formálních vad rozhodnutí antimonopolního úřadu. Jestliže jsem tady říkala, že jsme rozklad podali, tak má odkladný účinek. Věříme, že v té době budeme schopni realizovat transparentní zadávací řízení na IP technologie pro výplatu dávek, protože víte, že už v lednu letošního roku jsme zveřejnili předběžné oznámení o výběrovém řízení. Jedná se o zakázky v hodnotě stovek milionů korun a na přípravu otevřeného výběrového řízení potřebujeme skutečně dobře definovat zadávací podmínky a transparentně vše také vyhlásit a následně vyhodnotit. To vše znamená skutečně velkou časovou náročnost, která je významně převyšující zmíněných pět měsíců, které stanovil ÚOHS.

To je asi tak ve stručnosti. Jenom k pokutě, která tady byla zmíněna. Je to nepravomocné rozhodnutí, to znamená, že má odkladný účinek. Víte, že pokuta byla udělena nejenom Ministerstvu práce a sociálních věcí jako zadavateli, ale rovněž centrálnímu zadavateli, kterým je v tomto případě Ministerstvo vnitra, která také podalo rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu. Takže v tuto chvíli je skutečně bezpředmětné řešit to, jak nakonec celá tato záležitost dopadne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji paní ministryni. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Paní ministryně, já tomu skutečně rozumím. Na jedné straně jste oprávněně podali rozklad k příslušnému rozhodnutí, na straně druhé vlastně ve svém projevu přiznáváte, že k problémům, které jsou v rozhodnutí uvedeny, prostě přistupujete tak, že je musíte odstranit a nestačí vám na to těch pět měsíců. Takže já tedy nevím, jak nakonec dopadne rozkladné řízení, jestli pokuty budou, či nebudou platit, ale myslím si, že jednou to takto vyřčeno bylo a že je třeba počítat i s tím, že pokuty bude muset někdo zaplatit. Bude to jenom ministerstvo? Budou to konkrétní osoby, které tuto věc způsobily, aby se podílely na úhradě těchto finančních prostředků, které ministerstvo zaplatí?

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně Müllerová bude reagovat. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Pane poslanče, dovolte odpověď. Já se domnívám, že mezi tím, o čem jsem hovořila, není vůbec žádný rozpor. Ano, my si uvědomujeme, že systémy, které dneska na Ministerstvu práce fungují, nebyly zadány v řádném a otevřeném výběrovém řízení, proto jsme na začátku roku vypsali předběžná výběrová řízení a teď připravujeme zadávací podmínky pro nové otevřené výběrové řízení na tento soubor technologií. Pro rozklad vůči antimonopolnímu úřadu jsme samozřejmě mnohadesítekstránkový argumentář vyhodnotili a musíme říci, že se odvoláváme proti všem jeho výrokům a v celém rozsahu. Proto také znovu nemohu říci, že počítáme s udělením výše pokuty.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. To byla interpelace č. 25. Přecházíme k interpelaci č. 26. Je to interpelace Pavla Béma, ta však byla stažena.

Proto přecházíme na interpelaci č. 27. Pan poslanec Ladislav Šincl interpeluje ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, který je ovšem omluven. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Neúčast ministrů na interpelacích je asi nějaká nakažlivá, možná by se tím měl zabývat pan ministr zdravotnictví. Kromě pár výjimek tu nikdo není. A na této účasti je jasně vidět, co si myslí páni ministři a pan předseda vlády o Poslanecké sněmovně a také o občanech této země. Mrzí mě, že ani pan ministr životního prostředí si nenašel čas, aby nám zde řekl, co mají dělat lidé v Moravskoslezském kraji. Asi měl něco důležitějšího než svoji zákonnou povinnost odpovídat na interpelace v Poslanecké sněmovně. Proto svoji současnou interpelaci stahuji a všechny následující. Počkám si na den, kdy opravdu tito ministři přijdou, včetně pana ministra životního prostředí, a budou nám odpovídat na vznesené interpelace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Já vás možná poprosím, abyste specifikoval, pane poslanče, které interpelace stahujete, zda pouze na ministra Chalupu nebo na všechny nepřítomné ministry. (Na nepřítomné ministry.) Já se to pokusím rozklíčovat.

Nyní přecházíme na č. 28. Opět pan poslanec Václav Klučka interpeluje ministryni práce a sociálních věcí paní Ludmilu Müllerovou. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Počítač to takhle udělal, že mám jenom chviličku na oddechnutí, paní ministryně.

Já jsem dlouho přemýšlel nad tím, jak uvést a nazvat tuto interpelaci. Mně se zdálo, že práce na úřadech práce - to není to, co chci přesně říct, u nás na Ostravsku by se řekla těžká robota, těžká robota a nesmírně těžká dřina. Vy jistě jako ministryně víte, jak to na úřadech práce vypadá. Většinou tam pracují ženy, pracují v přesčasových hodinách a přesčasové hodiny se jim neproplácejí, protože na to nejsou peníze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP