(16.30 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážená paní ministryně, problém je však daleko větší, protože existují tzv. neaktivní osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují podmínky pro nezaměstnané. V mezinárodním srovnání je daleko výstižnější porovnávat součet nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních s celkovým počtem obyvatel.

Podporuji zvýšení peněz z vašeho resortu na aktivní politiku zaměstnanosti, nicméně je otázkou, jak efektivně bude naloženo s 15,2 mld. Korun. Vážená paní ministryně, jakým způsobem bude vaše ministerstvo hodnotit efektivnost vynaložených peněz na aktivní politiku zaměstnanosti a udržitelnost nově vzniklých pracovních míst? Opravdu jste přesvědčena, paní ministryně, že tato částka bude postačující právě s ohledem na relativně vysokou nezaměstnanost mladé generace? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Paní ministryně Müllerová má prostor, aby odpověděla.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, vy jste tady uváděl čísla týkající se nezaměstnanosti a domnívám se, že jste hovořil o číslech, která byla zveřejněna v březnu za měsíc únor, takže novější, aktuálnější čísla samozřejmě nemám. Nicméně ano, konstatuji, je to poměrně hodně vysoké číslo, byť ve srovnání s Evropou není zas tak dramatické a pořád se držíme na šestém až sedmém místě. To, že na trhu nadále převládá nabídka pracovní síly nad poptávkou po ní, je také jasné a počet volných pracovních míst mírně v únoru vzrostl asi o 3 000 oproti lednu. Tak vlastně musím říci, že v lednu 2012 připadalo v průměru 15,5 uchazeče na jedno volné místo, tak v lednu letošního roku je to zhruba 17,5 uchazeče na to jedno volné místo.

Já se však musím ohradit, anebo domnívám se, že řešení nezaměstnanosti není jenom otázka Ministerstva práce a sociálních věcí. Mělo by se jí zabývat především Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, to znamená z pohledu vytváření nových pracovních míst a jejich stabilizace, ale mělo by se jí také velmi intenzivně zabývat Ministerstvo školství, to právě z hlediska koordinace přípravy na budoucí zaměstnání, na žádané profese. Ministerstvo práce a sociálních věcí se samozřejmě tedy nezříká té odpovědnosti, kterou má, ale znovu opakuji - my nejsme tím, kdo vytváří nová pracovní místa. My zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné podporujeme v tom, aby tato místa mohla vznikat. Ale říkám znovu, jde o podporu. My zaměstnáváme lidi na úřadech práce, zaměstnáváme je na České správě sociálního zabezpečení, ale jinak pracovní místa nevytváříme.

Co se týče peněz, které jdou na politiku zaměstnanosti vůbec, vy jste tady hovořil o některých číslech. Já bych chtěla říci, že jsme již v lednu pod dojmem a pod těmi informacemi, které jdou ohledně čísel nezaměstnanosti, přehodnotili čísla, která jdou právě do aktivní politiky zaměstnanosti. Možná už jste tady o tom hovořil, že na podporu pasivní politiky zaměstnanosti, to znamená na podporu nezaměstnaných, je letos naplánováno téměř 10 mld. korun. Ale nás nebo vás určitě bude zajímat právě ta aktivní politika zaměstnanosti, která je dneska v předpokládané výši téměř 7,7 mld. korun.

Chtěla bych se vrátit jenom k loňskému roku. Loňský rok na aktivní politiku zaměstnanosti byly vyčleněny prostředky ve výši 2,6 mld. korun a musím říci, že je s podivem, že zdaleka ne všechny prostředky byly vyčerpány. Zaměstnavatelé a samosprávy obcí vyčerpali z aktivní politiky zaměstnanosti pouze 40 % a to si myslím, že je docela varovné číslo. Já naopak zase toto vítám vzhledem k letošnímu roku, protože jako nespotřebované výdaje jsme je mohli přesunout do letošního roku a tedy ty nástroje aktivní politiky výhodně využívat. O tom, že budeme využívat také prostředky z Evropského sociálního fondu v poměrně vysoké výši, není potřeba pochybovat. To, že budeme prioritně podporovat mladé uchazeče o zaměstnání do třiceti let, to, že budeme podporovat občanský sektor, obce v rámci veřejně prospěšných prací, že budeme podporovat také osoby samostatně výdělečné a také zkrácení pracovních úvazků, tak to už bylo zveřejněno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Pan poslanec Seďa má doplňující otázku. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já rozumím tomu, že řešení nezaměstnanosti jako velkého problému nejen v České republice není pouze dílem Ministerstva práce a sociálních věcí, ale obávám se, že současná vláda k tomu nepřistupuje velmi aktivně. To je ten problém, proč roste nezaměstnanost. Srovnávat naši výši s ostatními zeměmi Evropy se sice dá, ale na druhou stranu jsou tady země jako Rakousko a Německo, kde nezaměstnanost je daleko nižší a hlavně mají daleko aktivnější politiku nebo dávají více peněz na aktivní politiku zaměstnanosti.

Já trošku apeluji na vás, protože vy řešíte řadu jiných problémů a kostlivců ve skříni, které jdou za bývalým ministrem Jaromírem Drábkem (upozornění na čas), že ten čas vynakládáte taky na něco jiného, ale chtěl bych opravdu, abyste svoji snahu opravdu zaměřila na řešení řekněme nezaměstnanosti, ale zejména na efektivitu vynakládaných prostředků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně, chcete reagovat? Nikoliv, tak tím pádem jsme vyčerpali interpelaci číslo 20.

Interpelace číslo 21 pana poslance Jana Bureše na Leoše Hegera byla stažena. Přecházíme tedy k interpelaci 22., interpelaci pana poslance Václava Neubauera na ministra Zbyňka Stanjuru - byla také stažena. Přecházíme tedy na interpelaci číslo 23, což je interpelace pana poslance Víta Bárty na ministra Jana Kubiceho. Je zde pan poslanec? Není, tedy interpelace propadá.

Posouváme se k interpelaci číslo 24, interpelace poslance Jiřího Paroubka na ministra zemědělství Petra Bendla. Také nevidím pana poslance Jiřího Paroubka. Přecházíme tedy k interpelaci 25. (Poslanec Paroubek přibíhá do sálu.) Tak, pane poslanče, uděláme výjimku a dáme vám slovo. Pojďte na to. Pan poslanec Jiří Paroubek interpeluje ministra zemědělství Petra Bendla. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane místopředsedo, jste velmi laskav, že děláte výjimku, ale ta situace je dneska opravdu velmi výjimečná, kdy tady nikdo z ministrů není až na paní ministryni, takže je to skutečně velmi výjimečná situace. Já bych proto byl nerad jako ten, kdo tady způsobuje nějaká zdržení. Takže pokud jde o pana ministra zemědělství, který měl stejný problém jako já, to znamená, že počítal s tím, že se přece jenom program trochu protáhne...

Chci říci, že v úterý jsem bez úspěchu navrhl zařazení dvou mimořádných bodů této schůze Sněmovny. Jedním z těchto bodů měla být informace ministra zemědělství o dosavadním průběhu restitucí církevního majetku za první tři měsíce účinnosti zákona č. 428/2012 se zaměřením na to, kolik žádostí je podáno, jaké církevní subjekty žádosti podaly, kterých nemovitostí se žádosti týkaly. Ačkoli zjevně nejde o utajované skutečnosti, ani média ani žadatelé podle zákona číslo 106/1999 Sb. dosud neuspěli s dotazem v tomto směru. S odkazem na příslušná ustanovení zákona jsou státní orgány povinny informovat o své činnosti. Prosím o reakci pana ministra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP