(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní poslankyně má doplňující otázku. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Mě jen tak někdo nevyděsí, ale paní ministryně, vy jste mě vyděsila. Naše děti, které se nedostanou do mateřských školek, místo aby tahle vláda přemýšlela o tom, jak neulevovat těm rodičům na daních, když budou dávat do těch zvláštních hlídacích skupin děti, ale aby tyto peníze třeba investovala jako dotaci obcím, aby mohly tam, kde je nedostatek míst v mateřských školách, ona už jsou místa, kde ten nedostatek není, tak říká, slovy paní ministryně, já si to stáhnu ze stenozáznamu, že se nemusí řídit živnostenským zákonem, školským zákonem, hygienou. To znamená, že může to místo být kdekoliv, třeba když budu mít nějakou hezkou stodůlku na zahradě, tak si ji upravím jako místo pro hlídací skupinu, a může ty děti vychovávat úplně kdokoliv. To je tedy katastrofa. Opravdu, paní ministryně, musím vám říct, že takhle mě ve věci českého školství už dlouho nikdo nevyděsil!

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Čas přesně uplynul. Paní ministryně chce reagovat. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážená paní poslankyně, jestli jste zavnímala, tak já jsem ministryně práce a sociálních věcí, nikoliv školství. Nechtěla bych fušovat do této oblasti. Ale já jsem tady zdůrazňovala, a vy jste zřejmě tu předlohu zákona nečetla, já jsem zdůrazňovala, že to je alternativa k dalšímu předškolnímu zajištění. To znamená, nemá to nic společného s mateřskými školkami, kterých je dneska zoufalý nedostatek, víte to sama, a my touto nabídkou reagujeme. Jestliže jste říkala, že tam nejsou stanoveny žádné normy hygieny, bezpečnosti a podobně, tak opravdu musím konstatovat, že jste tento návrh zákona nečetla.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Přicházíme k 18. interpelaci, kterou má paní poslankyně Bohdalová a bude interpelovat ministra zemědělství Petra Bendla. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne ještě jednou. Pane ministře, moje interpelace teď bude velice jednoduchá, protože teď se strašně moc všude hovoří o zdravém stravování, o zdravých návycích našich dětí, o tom, že naše děti jedí strašně moc cukru atd. A já jsem se vrátila k projektu, který byl nastartován v českých školách v roce 2008-9, a je to projekt, který je podporován Evropskou unií a je to projekt tzv. Mléko do škol. V letech 2007-8 bylo distribuováno téměř 300 tisíc tun do škol ve 27 státech Evropské unie. Já se tomuto nápadu nebráním, ale já jsem se teď vyděsila proto, že za mnou přišly maminky s fotografiemi tzv. buněk mléko do škol, které jsou na školách umístěny, a ony vypadají tak. Je to obrovská lednice, která má několik fochů, ve všech těch policích jsou různé müsli tyčinky naplněné éčky, různé sušenky atd. a teprve v těch úplně posledních poličkách jsou pytlíky nebo krabičky s mlékem, které je ochucené - ne přírodními ochucovadly, ale ochucovadly naplněnými éčky. A já proto, že to byl projekt, který měla zaštiťovat Evropská unie, dotovat EU, mně se zdá, že není naplněn žádným způsobem, tak bych se vás chtěla pouze zeptat: Za prvé. Jestliže je to dotace, musí tam být nějaká spoluúčast České republiky. Ptám se, kolik a jak vysoká dotace od Evropské unie na tento projekt a potažmo na projekt Ovoce do škol je.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Pan ministr zemědělství Petr Bendl bude reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Pane předsedající, vážení páni poslanci, paní poslankyně, přiznám se, že kdybyste místo nadpisu Zzravá výživa, což je opravdu pojem od toho, jestli kojenec dostane mateřské mléko, po to, jestli v potravinovém obchodě budou prodávat tu či onu kvalitní potravinu, kdybyste se zeptala konkrétněji a napsala jste, že chcete vědět více o Mléku do škol, dostala byste, i kolik škol to nevyužívá a podobně. Takhle se přiznám, že nemám v hlavě computer, abych si pamatoval všechna čísla, která resort Ministerstva zemědělství v oblasti zdravé výživy má.

My obecně se věnujeme kvalitě potravin, a to nejenom v té pozitivní části, kde se snažíme zejména děti motivovat ke zdravým návykům. Není to jenom Mléko do škol, ale je to také Ovoce do škol. Jsme jednou zhruba z 80 zemí, která tento projekt má. Je vždycky postavena na komunikaci s vedením škol. Často reaguji na otázky, třeba proč to ovoce není lepší a podobně. A k tomu já vždycky odpovídám: Jednak je to na vedení škol, oni rozhodují o tom, co a v jaké podobě a jestli to ve škole vůbec bude, jestli o to mají zájem, či nikoliv. Pokud nemají zájem, není to tam. Za prvé.

Za druhé. U ovoce je to tak, že to odpovídá také nějakým sezónním výkyvům, kdy někdy tam může být lokální ovoce či zelenina, čerstvá, někdy nikoliv. V lednu asi nemůžeme čekat čerstvě trhaná jablka a podobně.

U mléka do škol. Já se podívám na podrobnosti kolem tohoto projektu a programu. Ani mně by se nelíbilo, pokud bychom měli dělat věci, které nesouvisí se zdravou výživou. Nechám to prověřit a dám vám písemnou odpověď na to, na co jste se ptala.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Paní poslankyně, máte doplňující otázku? Ano. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já velice děkuji. Omlouvám se, že jsem se tak nepřesně vyjádřila do názvu své interpelace, ale chodili tady dneska různí emisaři z různých ministerstev a ptali se, co konkrétně těmi dotazy myslím. Omlouvám se, že jsem to neupřesnila, ale opravdu vás, pane ministře, prosím, mě ta problematika velice zajímá, protože jestliže někam dáváme peníze, a oběma nám jde asi o správnou věc, tak bych chtěla, aby to šlo na pravou míru. Na druhou stranu chápu, že v rámci školského zákona ředitel příspěvkové organizace je velice mocný vůči všem projektům.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Pan ministr ještě bude reagovat.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Samozřejmě. Ředitel by měl být ten, kdo by měl ovlivnit, jestli půjde ovoce do škol a mléko do škol. Měl by ovlivnit kvalitu a měl by si ohlídat tyto věci. My se cítíme být spíš tou podporou, že jim to umožníme a umožníme čerpat evropské peníze na tuto problematiku. Jak už jsem řekl, jsme jedna z desítek zemí, které tyto projekty dělají. Je to, pokud si dobře pamatuji, asi 15 %, které doplácí český stát k nákladům, které proplácí Evropská unie. Konkrétní čísla, školy a podobně, případně pravidla, za jakých je tato podpora distribuována, vám dodám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Já také děkuji. Přicházíme k 19. interpelaci, kterou má pan poslanec Václav Votava na ministra vnitra Jana Kubiceho, který, jak se už jsem konstatoval, omluvil. Tím pádem je interpelace stažena.

Přecházíme k 20. interpelaci. Pan poslanec Antonín Seďa na ministryni práce a sociálních věcí paní Ludmilu Müllerovou. (Není přítomna v sále.) Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já počítám s tím, že paní ministryně někde je v kuloárech.

Vážená paní ministryně, počet nezaměstnaných k 31. lednu tohoto roku dosáhl 8,1 % a představuje 585 809 lidí. Nemám aktuální data k dnešnímu dni, ale nezaměstnanost je největší od dob světové hospodářské krize. Z tohoto počtu je přes 6 % mladých do 25 let, 11 % zdravotně postižených a 47 % žen.

Jistě se shodneme, paní ministryně, že nezaměstnanost je největším problémem dneška nejen z důvodu nenaplněnosti sociálního a zdravotního pojištění či čerpání podpor v nezaměstnanosti či dávek státní sociální podpory, ale tato nezaměstnanost má negativní dopady na domácí spotřebu vlivem poklesu životní úrovně rodiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP