(16.00 hodin)
(pokračuje Sklenák)

A potom ještě kdybyste mi mohla dát informaci o personálních záležitostech na úřadech práce, protože moje informace jsou takové, že ti lidé to tam naprosto nezvládají, jsou přepracovaní, jsou nuceni dělat přesčasy, které si ovšem nemohou vybrat a nejsou jim ani proplaceny, tak jestli byste mi mohla sdělit, kdy se tato situace změní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím paní ministryni Müllerovou o reakci. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, vy jste tady vznesl několik otázek a já se pokusím být stručná a možná nebudu na všechny odpovídat, protože dneska jsem poctěna devíti interpelacemi, které na mě vy anebo vaši kolegové vznášíte, a řada z nich se prolíná. Takže dovolte alespoň částečně odpovědět na vaše otázky.

Musím říci, že úřad práce vyplatil již v tomto měsíci výplatu většiny sociálních dávek. Ke včerejšímu dni, to znamená k 20. 3., jich ke klientům odešlo více než 95 %. Většina sociálních dávek, jak jste tady správně řekl, se vyplácí do konce následujícího měsíce, za který náleží, a pomoc od státu za měsíc únor má tedy přijít občanům do konce března letošního roku. Jak jsem již říkala, k 20. 3. je to 95 % dávek.

Chci dodat, že měsíčně vyplácí úřad práce průběžně celkem 1,9 milionu dávek za zhruba 6,3 miliardy korun. Právě s ohledem na výše uvedený počet dávek a množství prostředků, které jsou v podstatě asi největší systém výplaty dávek, není technicky možné, aby všechny tyto dávky byly vypláceny v jednotném termínu, a tak tomu samozřejmě nebylo ani v minulosti, kdy úřad práce neadministroval a nevyplácel současně všechny nepojistné dávky. Proto je tedy v každém měsíci více termínů pro výplatu dávek, přičemž termín výplaty je také závislý na vzniku nároku na dávku, například doplatek na bydlení v systému pomoci hmotné nouze apod. Pokud jde o zákonné termíny na výplatu dávek, pak jsou pěstounské dávky a dávky státní sociální podpory vypláceny do konce následujícího měsíce, za který náleží, dávky hmotné nouze jsou vypláceny do konce měsíce, kdy byly dávky přiznány, příspěvek na péči je vyplácen do konce kalendářního měsíce, kdy byl přiznán, a mohla bych tak pokračoval dál, ale toto všechno asi vy samozřejmě víte.

Chtěla bych dodat, že oproti únoru se změnilo to - víte, že tam došlo k jakési technické chybě, kdy byly sloučeny dávky státní sociální podpory, tedy ty termíny byly sloučeny, s pěstounskými dávkami. To se již oddělilo, a proto také v průběhu března už nebudeme zaznamenávat ty problémy, o nichž jsem tady hovořila.

Ptal jste se ještě na to, jakým způsobem fungují či nefungují jednotlivé systémy. Já o tom určitě budu hovořit v další interpelaci. Máte pravdu, že jsou systémy, které mezi sebou příliš dobře vzájemně nekomunikují, nefunguje mezi nimi výměna dat tak, jak bychom si představovali, a musím říci, že napříč všemi aplikačními programy jsou stále jisté problémy i s identifikací osob. Musím říci také, že z jednotlivých aplikačních programů není možné získat, případně jejich získání je velmi pracné, a to je záležitost týkající se potřebných statistických údajů, zejména vzhledem k zaměstnanosti.

V tuto chvíli asi bych dále nepokračovala, případně počkám na vaši doplňující otázku, ale znovu opakuji, že se podrobně k úřadům práce budu vracet v další interpelaci. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Zeptám se, zda pan poslanec má doplňující otázku. Ano, má. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Děkuji za odpověď, paní ministryně. Jen bych se vás znovu zeptal: Jde mi o to, jestli můžete garantovat, že budou dodržovány zákonné termíny, nebo nemůžete. Jestli máte pod kontrolou tuhle záležitost.

Potom jsem se ještě ptal na otázku zaměstnanců úřadů práce, jak je možné, že jsou nuceni pracovat přesčas, přičemž jim není umožněno, aby si tyto časy vybrali ve volnu, ani jim nejsou proplaceny, a kdy se ta situace změní.

A k těm systémům bych přeci jenom ještě vás požádal, pokud sama uznáváte, že tam jsou problémy, že nefunguje vše, tak jak by mělo, tak uznejte, že 15 měsíců po spuštění, kdy jsme byli před 15 měsíci ujišťováni o tom, že vše bude v pořádku během několika týdnů, tak je to dlouhá doba. Kdy to tedy bude fungovat tak, jak má? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Paní ministryně Müllerová odpoví. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Pane poslanče, já doplním odpověď na vaše otázky. Ještě jste se ptal, zda mohu zaručit. Já jsem tady zodpovědně řekla, že k 20. 3. máme vyplaceno 95 % dávek, čili do konce měsíce budou zákonné termíny dodrženy. Předpokládám, že tomu tak bude i nadále. A znovu chci zdůraznit objem 1,9 milionu dávek. Není to maličkost a skutečně jejich vyplácení je pod velmi podrobným dohledem a já věřím tomu, že se nám to bude dařit i nadále. Pro vaši potřebu tady uvádím graf vyplacených dávek. Pokud byste měl zájem, není problém. Stejně tak i kalendář, jak jsou nastaveny jednotlivé termíny, čili co je vypláceno dejme tomu k 7. 3., co je vypláceno k sedmému v měsíci, k jedenáctému, ke třináctému. Takto to je rozfázováno. A já jsem přesvědčena, že k nějakým masivním výpadkům ve výplatě dávek docházet nebude.

Co se týče situace ohledně aplikačních programů, budu interpelována ve věci ÚOHSu a souvisejících systémů. Budu o tom určitě hovořit, takže bych se k tomu teď v této situaci dále nevracela.

Ještě jste se ptal na organizaci práce a zaměstnance - počty zaměstnanců, přetíženost zaměstnanců na úřadech práce. Ano, souhlasím s vámi a opět budu v další interpelaci na toto odpovídat. Bude se to týkat předpokládám i organizace na úřadě práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Přecházíme ke 14. interpelaci. Tu má pan poslanec Klučka na ministra vnitra Jana Kubiceho, který se omluvil. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Pane ministře, já vás nebudu kritizovat za to, že vládní návrh novely zákona o obecní policii Sněmovnou neprojde. To už je dnes jasné. Ministerstvo vnitra ČR za to prostě nemůže. Mohou za to velmi rozdílné názory vládní koalice na tento vládní návrh, což je tedy unikátním příkladem koaliční jednoty v prosazení vládní odpovědnosti. Já se dotknu jedné části zákona, která je pojmenována tak, jak je pojmenována, a prosil bych od vás jakýsi právní výklad toho, kdo ten zákon zpracoval, tedy Ministerstva vnitra.

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem. Tomu bych rozuměl. V novele zákona se objevil institut kupříkladu bezpečnostních komisí, kde ministerstvo předpokládalo, že když to projde, tak jasně stanovíme odbornost toho, kdo vede bezpečnostní komisi, a tedy spolurozhoduje i o obecní policii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP