(15.50 hodin)
(pokračuje Bém)

Vážený pane ministře, při odpovědi na interpelaci poslance Votavy jste 14. února 2013 prohlásil - cituji: "Je dneska nezvratným faktem, že účinnost konopí jako léčiva není brána jako seriózní a léčivo v této farmaceutické podobě je považováno pouze za podpůrný léčivý prostředek."

Rád bych vás v této souvislosti upozornil na 110 randomizovaných jednoduše nebo dvojitě zaslepených klinických studií s placebem, které v loňském přehledu léčebných účinků konopí a látek v konopí obsažených tzv. fytokanabinoidů identifikoval německý redigovaný a impaktovaný vědecký časopis Deutsches Ärzteblatt se závěrem, že mohutné léčebné účinky konopí a přípravků z něj se v dnešní medicíně jednoznačně považují za prokázané. Přinejmenším pro léčbu spasticity, nauzey a vomitu v důsledku chemoterapie, ztráty váhy a nechutenství, při léčbě chronické bolesti a také při léčbě dysfunkce močového měchýře u roztroušené sklerózy, tiku u Touretteova syndromu a u levodopou indukovaného tremoru Parkinsonovy nemoci.

Chci vás rovněž upozornit, že Česká neurologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve svém aktuálním klinickém standardu pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromielitis optica doporučuje užití fytokanabinoidů THC v léčbě spasticity u roztroušené sklerózy, a to s doporučením typu A, to znamená s doporučením s nejvyšší silou tohoto doporučení udělovaného na základě přesvědčivého průkazu efektivnosti léčebného postupu.

Ptám se vás proto, zda se ve světle těchto a stovek dalších, které jsem dneska nemohl citovat, nezpochybnitelných vědeckých důkazů a fakt změní postoj vámi řízeného Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv k využití konopí pro léčbu, jež tato Sněmovna drtivou většinou hlasů schválila ve formě zákona, nebo zda se i nadále budete pomocí nepravdivých tvrzení o neprokázané terapeutické hodnotě konopí a přípravků z něj snažit vůli zákonodárného sboru nenaplnit, zesměšnit, naopak využití konopí pro léčbu v České republice bojkotovat formou obstrukčních podzákonných norem, jak to činíte doposud.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další interpelaci, tentokrát na ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, vznáší pan poslanec Antonín Seďa ve věci politické korupce. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za slovo. Vážený první místopředsedo vlády, s velkým zájmem jsem si přečetl vaše vyjádření v Lidových novinách ve dnech 20. a 21. 12. 2012, ve kterých jste mimo jiné ve věci politických trafik pro trio bývalých poslanců ODS konstatoval - cituji: "To byla poměrně levná cena, protože jinak by škody pro stát, kdyby zákony neprošly, byly mnohem větší." Dále cituji vaše slova: "Bylo to od nich prachsprosté vydírání, ale tomu v politice člověk někdy podléhá."

Vážený pane ministře, proč tohle připomínám? Já jsem se před časem obrátil osobním dopisem na pana předsedu vlády Petra Nečase právě ve věci politické korupce a žádal jsem jej o poskytnutí informací, co stálo za rezignací těchto tří poslanců ODS. Pan premiér mi opáčil, že o žádné vydírání či politickou korupci nešlo a že to bylo standardní jednání na základě jejich rozhodnutí. Ovšem podle článku O Fuksovi jsem věděl, samozřejmě otištěného v Lidových novinách dne 20. 12. 2012, jste pane místopředsedo vlády potvrdil, že jste o politických obchodech věděl, tak jako o nich věděl pan ministr financí Miroslav Kalousek, a proto předpokládám, že o nich věděl i pan premiér Nečas.

Vážený pane místopředsedo, já mám osobním problém, který bych si rád objasnil, a taktéž jsem přesvědčen, že by tuto informaci ráda věděla i široká veřejnost. Existují totiž značné rozpory mezi tvrzením předsedy vlády a vaším mediálním vyjádřením právě k výše uvedeným informacím. Z těchto rozporů vyplývá, že buď lže pan premiér Petr Nečas, nebo neříkáte pravdu vy sám. Jak je to tedy, pane ministře, doopravdy? Můžete mi prosím sdělit, kdo z vás dvou nejvyšších představitelů české vlády říká vlastně pravdu? Děkuji za vaši konkrétní odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Pan ministr Schwarzenberg je bezprostředně připraven. (Čeká pod řečnickým pultem.) Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené přítomné i nepřítomné poslankyně a poslanci. K meritu věci. Samozřejmě máme oba pravdu. Jak pan premiér Nečas, tak já. Pan premiér Nečas má naprostou pravdu, poněvadž samozřejmě dle trestního zákoníku zde o žádnou korupci nejde a je to normálním politickým jednáním, jak v dějinách této republiky, ale i jiných evropských států se to často děje. Já jsem to, pamatujete si, po tom pozdějším prohlášení porovnal, jestli v rámci manželství nějaké dívce, ženě něco dáte nebo v rámci jenom obchodního vztahu s tou dívkou jí dáte šperk za jisté služby. Prostě je to v politice normální u nás a v jiných státech taky, že za politickou odvedenou práci dostanete taky odměnu. Takže má pan premiér pravdu. Je to v rámci normálního politického postupu, jenž je obvyklý v celé Evropě.

Já někdy mám prostořekou hubu, o tom vůbec nepochybuju, a označuju věci tak, jak já je osobně cítím. Což neznamená, že já jsem soudce a mám právo řekněme vyřknout konečný odsudek. To je něco úplně jiného. V rámci polemiky i mezi koaličními přáteli, všechno, člověk leccos řekne. Připouštím, jak říkám, že si někdy pouštím hubu na špacír. To se stalo i v tomto případě.

Takže podle toho, jestli z objektivního trestněprávního hlediska se na to podíváte, má samozřejmě pan premiér naprosto pravdu. Já mám svůj subjektivní názor, to je něco úplně jiného.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Kolega Seďa ještě položí doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo vlády. Já tomu rozumím. Nejedná se ohledně trestněprávního o nějakou korupci. Nicméně politická korupce to je. Vy jste sám říkal, že za dobře odvedenou práci dostali odměnu. Ale co na to občané? Protože tito lidé, kteří odešli, tak umožnili odsouhlasení zákonů, které se občanům nelíbí. A tak bych se chtěl dotázat, zda vy sám osobně souhlasíte s tímto kšeftem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Zajisté se některým občanům tyto zákony nelíbily, některým se líbily. A v politice jde o prosazování toho či onoho názoru. Jak se jistý názor prosazuje, to je na vedeních klubů, strany atd. Vy jste dlouholetý poslanec taktéž, takže oba víme, že bojujeme za naše politické cíle všemi dostupnými prostředky. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další interpelaci vznáší pan poslanec Roman Sklenák na ministryni práce a sociálních věcí paní Ludmilu Müllerovou ve věci vyplácení sociálních dávek. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vidíte, že když je zde interpelující ministr, tak je to hned tady veselejší, živější. Takže dovolte, abych úvodem vyjádřil radost nad tím, že i já zde mám "svoji" ministryni. Rád bych využil této příležitosti a získal pokud možno odpovědi na některé otázky, které se týkají výplaty sociálních dávek.

Za prvé by mě zajímalo, jaká je aktuální situace v dodržování zákonných termínů výplaty sociálních dávek. My jsme dlouho byli úřady práce a ministerstvem ujišťováni v tom, že sice některé dávky jdou později, než byli příjemci zvyklí, nicméně jsou dodržovány zákonné termíny. Tento týden se objevily v tisku informace, že tomu tak ne vždy je. Já mám také některé své informace o tom, že některé dávky skutečně nejdou ani v tom zákonném termínu, jdou až poté. Tak jestli by mi mohla paní ministryně dát konkrétní odpověď.

Za druhé bych rád požádal o informaci týkající se aktuálního stavu informačních systémů pro výplatu sociálních dávek. Víte, že už je to 15 měsíců, kdy byly spuštěny nové systémy, a celou tu dobu se vyskytují další a další problémy. Podle mých informací, které mám z úřadů práce, tak pořád jsou problémy s tím, že nastávají výpadky systému, některé údaje, které se uloží do systému, se dost dobře nezapíší a potom třeba dávky v důsledku toho nepřijdou příjemci. Takže chci se zeptat, jestli ten systém vůbec máte pod kontrolou a jestli nehrozí, že se stane něco, co vůbec ani neočekáváte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP