(15.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

Ke krácení chovatelů, respektive krácení výdajů na dobytek a podobně. Možná by si pan exministr měl vzpomenout na dobu, kdy byl ministrem, kdy nastavovali pravidla fungování českého zemědělství a potravinářství. Mohl bych mu připomenout, že je velká škoda - a dnešní zemědělci na to doplácejí -, že se nevěnovali právě živočišné výrobě, že orientovali podporu především na rostlináře. A dneska z toho máme logicky zájem našich zemědělců, protože se musí chovat ekonomicky. A aby pěstovali nepotraviny, technické plodiny apod., a aby se živili tím, že budou krmit bioplynky a různé kotelny - budou pro ně "pěstovat" pelety místo toho, aby živili dobytek a dělali všechno pro to, aby na vesnicích zůstala pracovní síla a aby tam byl důvod zaměstnávat lidi, aby tam byl důvod, aby tam dobytek zůstal.

Zaplaťpánbůh, situace se mění. I současná politická reprezentace ve své většině, a i nevládní organizace v téhle věci nás podporují v tom, abychom do budoucna orientovali finanční podpory právě do oblasti živočišné výroby, protože jak známo, dobytek potřebuje lidskou práci. A ta nám na venkově a na vesnicích opravdu chybí. Potřebujeme motivaci pro mladé lidi, aby za prací na venkov šli a aby na venkově zůstávali.

Ptá-li se pan poslanec Zgarba na národní dotace, pak musí vědět, že jsou několikerého typu. Některé národní dotace už skončily, protože doplňovaly takzvané evropské peníze. A tam jsme v součtu top-upu a evropských peněz částku pro zemědělce vždycky navyšovali. Je rok od roku větší a je to možné doložit černé na bílém. A co se týká dotací, o kterých mluvil, například na genofondy, ale týká se to i třeba podpory včelařům, které poskytujeme, týká se to námi zavedeného tzv. nákazového fondu, který jediný se věnuje záchraně vepřového u nás, a podpory odchovu selat - tak tyto peníze jsou zatím kryty do poloviny roku. A počítáme s tím, že od 30. 6. k tomu navýšení dojde právě z prostředků tzv. Státního pozemkového úřadu tak, jak to bývalo každý rok, ve druhé polovině letošního roku. A výdaje, které jsou s tím spojeny, a dotační tituly, které jsou s tím spojeny, budou dokryty v této podobě. Tudíž genofond ani ostatní o nic nepřijdou.

Ti, co o něco přijdou - a to jsem říkal zemědělskému sektoru velmi otevřeně, že budeme na úkor podpor zemědělců krátit takové ty výdaje na poradenské firmy apod., které byly velmi rozbujelé. Myslím si, že je potřeba ty prostředky dát především zemědělcům. A pokud zemědělci budou chtít, aby jim někdo s něčím pomohl a poradil, pak si to z prostředků, které dostanou, sami rádi zaplatí. Nechceme to dělat skrze organizace, které za každou cenu chtějí někomu radit, aby se na tom přiživily ze státních peněz apod.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Máte doplňující otázku, pane poslanče? Minuta je vaše.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pane ministře, omlouvám se, pokud jsem nebyl pochopen. Co se týče kontroly užitkovosti a plemenné knihy, o tom jsem tady hovořil pouze z toho důvodu, že kontrola užitkovosti a evidence zvířat úzce spolu souvisí a souvisí s tou dohledatelností. Jinak v podstatě tolik k tomu.

Rád jsem slyšel to, že předpokládáte, a věřím tomu, že to bude pravdou, že se alespoň v sektorech, které podporují chov zvířat neboli takzvaně v živočišné výrobě do konce roku nebo v pololetí letošního roku dorovnají národní podpory. A já vážně jsem interpelaci směřoval pouze do našich národních dotačních titulů. To je ten původní rozsah 1 mld. 200 mil., dneska asi 600 mil. Já jsem nechtěl hovořit šířeji. Jsem rád, že to bude dorovnáno.

A jen bych chtěl připomenout to, že za posledních deset let neustále ubývá, a je jedno, jestli to jsou prasata, skot - prostě chovatelé nejenom že nemají optimální podmínky, ale díky dotačním podporám, které jsou směřovány do oblasti mulčování, chcete-li (upozornění na čas), krajiny či jiných nevýrobních sektorů jsou výrazně vyšší než podpory do výroby, což není úplně správné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pan ministr ještě bude reagovat v čase dvou minut.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Já bych vás, pane poslanče, chtěl prostřednictvím pana předsedajícího ujistit, že v oblasti hovězího dobytka, a to jak krav s produkcí mléka, tak masných krav, jsme na tom velmi slušně. Naše produkce je větší, než Česká republika spotřebovává. Jsme zhruba na 120 procentech, takže není pravdou, že bychom na tom byli nějak špatně. Co se týká vepřového, ano, to je pravda. Bohužel jsme si v minulosti nenastavili ta pravidla tak, abychom tady dobytek podrželi. Poslední dva roky existuje něco jako nákazový fond, který přispívá právě našemu, řeknu citlivému, sektoru, tomu, abychom zachránili to, co se ještě zachránit dá. Poslední statistická čísla ukazují, že se množství vepřového v České republice odrazilo ode dna a je ho více. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci, kterou vznáší pan kolega Ivan Ohlídal na ministra dopravy Zbyňka Stanjuru ve věci závažných nedostatků v železniční dopravě. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ano, je to marné, je to marné, je to marné. Prostě ministři nás naprosto, co se týče interpelací, ignorují. Já jsem chtěl interpelovat pana ministra Stanjuru - i když musím uznat, že snad jako jediný se rozumným způsobem omluvil - ve věci, která se týká zásadních a primitivních zároveň nedostatků v železniční dopravě provozované Českými drahami. Chtěl jsem diskutovat to, že vedení těchto drah je opravdu královsky placeno. Opravdu královsky placeno. Generální ředitel, nebo jak se nazývá jeho funkce, pan Žaluda má měsíční plat, který se rovná platu několika, možná deseti poslanců, a nedokáže zajistit, aby ty nejzákladnější povinnosti jeho zaměstnanci plnili. To, aby například když je zimní období, se ve vlacích topilo. A jiné maličkosti.

No, v této chvíli jsem si vzpomněl na jednoho svého známého, se kterým jsem nedávno hovořil a který špatně spává, a tak se občas dívá na televizi v noci, když dávají přenos z tohoto parlamentu, z jednání této Sněmovny. A řekl mi: Já když se tam na vás dívám, si myslím, že jste blázni. Hovoříte do zdi. Hovoříte s někým, kdo tam není. Já jsem se mu snažil vysvětlit, že blázni nejsme, ale že prostě ministři na to kašlou. A on mi na to odpověděl: Tak je kopněte někam. Já jsem říkal: To je těžké, většině těch poslanců to vyhovuje tak. Myslel jsem tím poslance koalice.

Takže já nebudu dělat dále blázna a poděkuju vám za pozornost a od mikrofonu se vzdálím. A snad někdy se dočkám toho, že do konce období přijde pan premiér na interpelace a že se mně stane také, že i nějaký ministr v rámci interpelace se mnou bude diskutovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Další interpelace patří panu kolegovi Neubauerovi, který interpeluje rovněž pana ministra Stanjuru ve věci dokončení R35. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Neubauer: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, jsem velmi rád, že jste po svém nástupu do funkce ministra uvedl, že vaší prioritou bude mimo jiné výstavba R35, tedy dokončení úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí. Neexistencí této části komunikace trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35. S postupnou dostavbou dalších úseků R35 zároveň vzrůstá atraktivita této silnice jako spojení středních a východních Čech se střední a severní Moravou, a tím dochází k dalšímu nárůstu dopravního zatížení na stávající trase. Realizací této stavby by se také značně odlehčilo jistě přetížené dálnici D1***
Přihlásit/registrovat se do ISP