(15.10 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážený pane premiére, poslední ekonomický vývoj ukazuje, že šetřit a škrtat nebude stačit a že naopak škrty mohou novou krizi vyvolat. Sice prostor pro úspory stále existuje, ale nejde je dělat pouze účetně a je nutno hledat křehkou rovnováhu mezi úsporami a růstem, protože bez nastartování růstu české ekonomiky problémy země nevyřešíme. Nemyslíte si, pane premiére, že namísto dogmatického velmi rychlého snižování deficitů je nutno zajistit fiskální udržitelnost a konkurenceschopnost naší země?

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Proč blokujete práci Sněmovny, pane premiére? To je téma již čtvrté interpelace pana poslance Miroslava Váni. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Ano, pane nepřítomný premiére, já bych od vás rád obdržel odpověď na otázku, proč vaši poslanci blokují práci Sněmovny. Proč vaši poslanci podvádí? Proč vaši poslanci švindlují? Proč vaši poslanci, když jich hrstka přijde do práce, takové torzo, proč když má dolehnout k jejich sluchu hlas kritiky opozice, proč se najednou začnou hlásit, že se chtějí vypnout, fyzicky jsou zde přítomni, přes techniku se sníží kvorum a Sněmovna přestává býti usnášeníschopná, Sněmovna nemůže jednat a tito poslanci, kteří podvádí, zablokují jednání Sněmovny?

Já se chci zeptat, pane premiére, jestli si myslíte, že všem lidem stihnete strčit roubík do úst. Myslíte si, že všem lidem strčíte roubík do úst, abyste ústa zacpal, abyste neslyšel kritiku? Já si myslím, že to nemůžete stihnout. A proto se vás ptám a předpokládám, že vaši poslanci jsou elitou vaší strany, proč ta elita vaší strany, která zde sedí, se chová tak, jak se chová. Víte, já si myslím, že to nejlépe ocení lidé ve volbách. A jak je známo, vám a vaší straně se teď moc nedaří a možná byste se měli zamyslet, jestli k tomu nepřispívá i chování některých vašich poslanců. (Předsedající upozorňuje na uplynutí času.)

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Také děkuji. Poslední interpelaci ve vylosovaném pořadí vznese opět pan kolega Antonín Seďa ve věci odměn. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane předsedo vlády, vaše vláda se tváří jako vláda rozpočtové odpovědnosti, zároveň se však chová velmi asociálně. Lidé vaší vládě nedůvěřují, protože vidí obrovskou nespravedlnost. Příkladem mohou být vyplácené odměny na ministerstvech i na Úřadu vlády. Sdělovací prostředky sestavily žebříček nejlépe placených ministerských náměstků s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Například bývalý náměstek ministra práce a sociálních věcí dostal za devět měsíců odměnu 335 tis. korun, náměstek ministra financí za jedenáct měsíců 330 tis. korun a náměstek ministra vnitra za dvanáct měsíců 300 tis. korun.

Vážený pane premiére, nicméně navzdory rozsudkům Nejvyššího soudu řada ministrů tají jména odměněných náměstků. Například takto činí Petr Bendl, Kamil Jankovský či Karel Schwarzenberg. Také vy sám tajíte nejen jména, ale i odměny, které jste na Úřadu vlády udělil. Pane premiére, přece není nic jednoduššího než jakékoliv odměny před veřejností zdůvodnit. Transparentnost v odměňování je nedílnou součástí boje proti korupci. Proto se ptám, kdy konečně, pane premiére, vy sám a vaši ministři zveřejníte a odůvodníte výši odměn se jmény odměněných.

Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Tím jsme vyčerpali ústní interpelace na premiéra vlády Petra Nečase, který je bohužel omluven, takže jenom znovu připomenu, že vám všem, kteří jste vážili tuto snahu, je pan premiér povinen odpovědět v zákonné lhůtě 30 dnů.

Můžeme přistoupit k interpelacím na ostatní členy vlády. Pořadí bylo vylosováno za účasti ověřovatelů. Jejich pořadí jste obdrželi do lavic. Jako první byl vylosován pan kolega Zgarba, který interpeluje ministra zemědělství Petra Bendla ve věci národní dotace na rok 2013. Pana kolegu Zgarbu tady nevidím.... Vidím, takže máte prostor, pane kolego, pro vaši první interpelaci.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Omlouvám se za to, že jsem se chvilku zdržel.

Mé téma interpelace jsou národní dotace v rámci kapitoly Ministerstva zemědělství do sektoru potravinářství a zemědělství v České republice.

Obecně je známo, že díky tomuto titulu se dlouhodobě dozadu posledních šest, možná i deset let poskytovaly podpory na udržování plemenné knihy, kontrolu užitkovosti hospodářských zvířat, pojištění zemědělských plodin, eventuálně zemědělských zvířat a chovných zvířat a řadu jiných instrumentů, kterými ministr obecně stimuluje podnikatelské prostředí k tomu, aby na území České republiky nebo v České republice každá potravina, která se vyrábí k lidské spotřebě, konzumu - a je jedno, jestli je to živočišného, či rostlinného původu - byla dohledatelná, její původ, adresa až po konkrétní zvíře a stáj, odkud tento materiál pochází. Bohužel v letošním roce, teď řeknu jenom rámcově, protože čísla si přesně nepamatuji, například na kontrolu užitkovosti a udržování genofondů hospodářských zvířat se v minulosti poskytovalo řádově 180 mil. korun, dochází ke krácení, a teď podotýkám, že nemám materiál u sebe, řádově asi na 80 až 90 mil. korun, což je víc než o 50 %. Stejně tak bych mohl říct k podpoře pro pojištění chovných stád zemědělských zvířat, že se v minulých deseti letech pohybovala řádově až do 50 % nebo mezi 40 a 50 % z pojistné částky. V loňském roce už v tomto titulu v tomto sektoru bylo vyplaceno pouze 17 % z pojistné částky a teď je otázkou, jaká výše bude v letošním roce.

Ať celé to povídání zkrátím, v současné době je v podstatě z několika důvodů nelogické, alespoň ze dvou důvodů, to, co podniká Ministerstvo zemědělství. (Předsedající upozorňuje na uplynutí času.) Za prvé systematicky pracuje, aby se zhoršila dohledatelnost jakékoliv potraviny vyrobené u nás na českém území, a za druhé v rozporu mezi proklamací, kde hovoří současné vedení ministerstva o podpoře chovatelů skotu, prasat a drůbeže, tak se v těchto sektorech krátí nejvíc. Nerozumím tomu a byl bych rád, aby nám to pan ministr vysvětlil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím o odpověď pana ministra Petra Bendla. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji, pane předsedající.

Dámy a pánové, já jsem tomu moc nerozuměl, přiznám se. Interpelace měla být na národní dotace na rok 2013, ale pak se tady pan poslanec Zgarba zmiňuje o dohledatelnosti potravin. To jsou trošku odlišné věci, které spolu ne příliš souvisí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP