(15.00 hodin)
(pokračuje Váňa)

Vážený pane premiére, dnes slýcháme nářek vaší vlády, že nám chybějí peníze v rozpočtu. Ale byla to vláda ODS, která nacpala do kapes tyto miliardy těm nejbohatším. Vláda dnes tahá peníze z kapes občanů, z kapes pracujících, z kapes samoživitelek a samoživitelů, z kapes studentů, z kapes mladých rodin. Pane nepřítomný premiére, více než 112 tisíc vícepočetných rodin vaše vláda posílá na hranici chudoby. Plné dvě třetiny důchodců se pohybují se svým skromným důchodem v pásmu chudoby. Minimální mzda je u nás nižší než v Turecku. Je to 289 eur neboli 8 tisíc korun. (Předsedající: Váš čas, pane poslanče, uplynul.)

Zadluženost rodin převyšuje bilion korun. Jste s tímto stavem, pane premiére, vážně spokojen?

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan kolega Václav Klučka, který interpeluje pana premiéra ve věci nezaměstnanosti v České republice. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Pane premiére, počet lidí bez práce v únoru dosáhl dalšího smutného historického rekordu. Vláda se snaží občanům namluvit, že za 593 tisíc nezaměstnaných může ekonomická situace v Evropě. To ale není celá pravda. Jistě, naše země je závislá na exportu a podléhá vnějším vlivům, ale současná katastrofální nezaměstnanost byla z velké části ovlivněna chybami domácí politiky. První příčinou je naprosto chybné nastavení hospodářské politiky vaší vlády. Aktualizováno bylo snížení ročního schodku státního rozpočtu ber kde ber. Vláda plošně škrtala, zvyšovala DPH, krátila peníze na investice, mzdy i důchody. To podkopalo domácí poptávku a prodloužilo hospodářskou recesi. A protože vládu zaměstnanost nezajímá, není ochotna zapojit do jejího snižování ani peníze z Evropské unie. Během příštích dvou let tak pravděpodobně propadne zcela bez užitku obrovská částka ve výši 100 mld. korun.

Následky jsou hrozivé, pane premiére. Já vám chci položit otázku. Vaše vláda už dlouho vládnout nebude. Co míníte s nezaměstnaností do konce svého funkčního období udělat? Děkuju vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Můžeme přistoupit k interpelaci pana kolegy Antonína Sedi, který premiéra interpeluje ve věci anonymních akcií. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, podle analýzy České kapitálové informační agentury více jak 96 %, to je 24 151 firem, vydalo akcie v listinné podobě. Z tohoto počtu ovšem 53,5 %, tj. 13 411 podniků, preferuje anonymní vlastníky tuzemských akciových společností. Vaše vláda si, pane premiére, jako jeden z cílů dala do vínku boj proti korupci. Podle Transparency International a řady ekonomů je velkým problémem právě vydávání listinných akcií na majitele, chcete-li doručitele, zejména z důvodu transparentnosti vlastnických vztahů, zamezení střetu zájmu politiků či omezení možného korupčního chování. Sociální demokraté se několikrát snažili zrušit tyto anonymní akcie, či alespoň omezit přístup firem s akciemi na doručitele k veřejným zakázkám.

Proto se ptám, pane premiére, kdy vaše vláda konečně předloží kvalitní návrh zákona, který zamezí netransparentním vlastnickým vztahům. Zákona, který omezí možnou korupci při veřejných a státních zakázkách.

Pane premiére, v Evropské unii začala debata o omezení takzvaných daňových rájů, protože slovy ministerského předsedy Velké Británie Camerona, daně se prostě platit musí. Naše státní pokladna je téměř prázdná a pan ministr financí není schopen vybírat daně a mnohé firmy odvádějí své zisky z této země do zemí s téměř nulovými daněmi. Proto se vás ptám: Připojí se Česká republika k oprávněnému tažení Evropské unie proti daňovým rájům? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Přistoupíme k další interpelaci, kterou vznáší opět pan poslanec Váňa ve věci vláda se mstí lidem.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený nepřítomný pane premiére, vaše vláda se opravdu mstí lidem. Trestá občany, ty, kteří nic nezavinili. Trestá je za to, že zde je dluh veřejných financí. Že zde je státní dluh. Lidé ale Českou republiku nezadlužili. Lidé nebyli u kořenů státního dluhu. Kořeny státního dluhu spočívají v loupeživé privatizaci státního majetku. Byla to jedna velká loupež za bílého dne. Hodnota státního majetku vložená do velké privatizace přesahovala částku bilionu korun. 650 mld bylo rozkradeno. Dalších 600 miliard bylo rozkradeno v podobě podvodně poskytnutých nekrytých úvěrů. A to jsou základní stavební kameny státního dluhu. U toho lidé nebyli. U toho byla ODS. Byla u toho ta samá ODS, která v podobě Topolánkovy vlády vytunelovala příjmy rozpočtu ročně o 140 miliard korun. Teď je to opět ODS plus TOP 09, která trestá nevinné. Teď je to opět ODS, která chce, aby lidé pykali za její hříchy. Teď je to opět ODS, která bere ke zodpovědnosti nepravého viníka. Lidé tady nic neukradli a lidé tento stát nezadlužili. Vláda chce dnes vytlouct peníze z rodin s dětmi, ze seniorů, ze studentů. Vláda výrazně zhoršuje život našich důchodců. Důchodcům zmrazuje jejich důchody - (Předsedající: Váš čas, pane poslanče.)

Vážený pane premiére, myslíte si, že to je cesta správným směrem?

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím pana poslance, pana kolegu Antonína Seďu k přednesení interpelace ve věci rozpočtové politiky vlády. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, nikdo nezpochybňuje nutnost šetřit a postupně snižovat schodky státních a veřejných rozpočtů. Nicméně makroekonomická politika je velmi citlivá na neuvážené rozpočtové kroky vlády. Vaší modlou je snížení deficitu veřejných výdajů, a tak vaše vláda na jedné straně neustále zvyšuje daně a na druhé straně neustále škrtá a podvazuje koupěschopnou poptávku.

Řada světových i našich ekonomů varuje před rychlostí úspor a nerealizací prorůstových opatření. Například nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz varuje Evropu, že to s úsporami přehání a že se řítí do druhé recese.

Vážený pane premiére, podle údajů Českého statistického úřadu se stavební výroba v lednu meziročně snížila o 9,3 % a průmyslová výroba klesla o 4,1 %. Tato stále se opakující červená čísla potvrzují skutečnost, že vámi prosazovaná rozpočtová politika je chybná. Nedaří se vám vybírat daně, nedaří se vám čerpat evropské fondy, dokonce se vám nedaří dosahovat ani plánované výše schodku státního rozpočtu. Uvědomujete si, pane premiére, že demokracie snesou pouze omezenou míru škrtů? A že neexistuje příklad, že by nemocnou zemi vyléčilo krácení mezd, důchodů a sociálních služeb? A máte prosím informace, že se k tomu varování ekonomů připojuje i mezinárodní organizace OECD, kterou se tak často zaštiťujete? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP