(14.50 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Setkávám se tam s případy tělesně postižených, kterým byly sníženy dávky a kteří se dostávají do obdobné situace. Někteří z nich jsou exekutory prakticky zruinováni, jiní jsou vystěhováváni ze svých bytů.

Vy jste mi posledně odpověděl, že můžeme být v podstatě spokojeni, že v České republice je chudoba relativně nízká. Bohužel, možná to tak platí ve smyslu absolutním, ale ten trend je naprosto úděsný. Nárůst chudoby je opravdu extrémní. Jenom fakt, že 200 tisíc dětí existuje v rodinách pod hranicí chudoby, by měl být alarmující. Proto si vás, vážený pane premiére, dovoluji požádat, abyste v tomto směru se svou asociální vládou učinil nějaké změny. Už jenom proto, že jsem přesvědčen, že jednou se budete možná nejen politicky za působení svoje i své vlády zodpovídat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Další interpelaci vznáší pan poslanec Petr Zgarba na premiéra Petra Nečase ve věci převodu prostředků z programu POV. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já jsem se chtěl dotázat pana premiéra na důvod a motivaci, jakou měl při posledním jednání Rady Evropy, kde jako zástupce jediné země požádal a nechal si odsouhlasit převod 300 mil. eur na budoucí plánovací období z Programu rozvoje venkova někam jinam. Je to tedy zarážející z mnoha důvodů. Zkusím uvést alespoň některé.

Obecně je známo, že ministerstva jako životní prostředí, doprava, školství a řada dalších, která nečerpají a neumějí nastavit korektní podmínky pro žadatele ať ze státního sektoru, anebo z privátního tak, aby mohly být zdroje rozumně proinvestovány a využity na území České republiky. Samozřejmě tento problém v době krize nebo hospodářské recese se v České republice násobí a o to víc je to nepochopitelné, že současná vláda má motiv, nebo si v rámci vládního prohlášení dala do vínku, že bude podporovat a rozvíjet všechny tyto činnosti.

Mně jako řadě kolegů z této Sněmovny, stejně jako podnikatelům v zemědělství a na venkově je zcela nepochopitelné za situace, kdy bývalý předvstupní program SAPARD, který byl čerpán před vstupem naší republiky do Evropské unie tuším v rozsahu asi 118 nebo 120 % z možného v té době vlády sociální demokracie, i z národních prostředků vcelku korektně přidali vyšší sumu prostředků tak, aby byly podnikatelské a modernizační aktivity na našem venkově podpořeny. Stejně tak víme... (Předsedající: Váš čas, pane poslanče!) Stejně tak víme všichni, že v současné době Program obnovy venkova je čerpán, řekl bych, korektně, bez jakýchkoli skandálů, a je využíván k modernizacím. Proto je mi nepochopitelné, proč si česká vláda nebo zástupce České republiky jako jediný ze 27 zemí dovolil udělat přesun zdrojů. Otázka je kam a z jakých důvodů. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Miroslav Váňa, který interpeluje premiéra ve věci kroků vlády. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Děkuji. Vážený nepřítomný pane premiére, já se vás chci zeptat, proč kroky vaší vlády jsou namířeny proti obyčejným lidem, proč jsou namířeny zejména proti pracujícím, proti mladým rodinám, proti nezaměstnaným. Vaše vláda měla býti vládou reformní. Vaše vláda měla býti vládou protikorupční. Ale ve skutečnosti to není ani protikorupční vláda ani proreformní vláda. Je to vláda plná skandálů, zmatků a chaosu. Vláda sama doplatila na svoji snahu tady v parlamentu opozici zavřít ústa. Vláda o svých reformních krocích, které se smrskly pouze do výdajových škrtů, neinformovala odbornou veřejnost, odbory a už vůbec ne opozici. Sněmovnou protlačila většinu zákonů v kvapíku a v hrozném chaotickém chvatu. Drtivé a rozhodující zákony, rozhodující a důležité zákony byly protlačeny Sněmovnou v režimu legislativní nouze. Tento vynucený kvapík se ale, nepřítomný pane premiére, vymstil vám a vaší vládě. Ukázalo se velmi brzy, že reformy, které vaše vláda veřejnosti předložila, nevycházely z kvalifikovaných propočtů, z analýz, z objektivních odhadů. Naopak se ukázalo, že reformy byly doslova vystřeleny od boku, bez úvah, bez rozmyslu, bez analýz. A tak se ukázalo, že drtivá většina opatření škodí široké veřejnosti. (Předsedající: Váš čas uplynul, pane poslanče.) Pane premiére, zdá se vám tento stav býti normální a prospěšný pro lidi?

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. O další interpelaci poprosím pana kolegu Šincla, který interpeluje premiéra ve věci neuvěřitelného zadlužení České republiky. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Původně jsem se chtěl pana premiéra zeptat na to, jak je to možné, že i přes jeho vzletná slova o rozpočtové odpovědnosti za jeho vlády nastoupal veřejný dluh České republiky až na neuvěřitelných 1,76 bil. českých korun, což je v současné chvíli téměř 46 % namísto 28 % hrubého domácího produktu v roce 2006, kdy vládla sociální demokracie. Ale jako obvykle pan premiér se zase omluvil a zase nepřišel. Asi se bojí. Bojí se nepříjemných otázek, na které by musel odpovídat a zodpovídat se tady před Poslaneckou sněmovnou. Podle mého názoru vědomě porušuje své povinnosti vyplývající ze zákona o jednacím řádu, které se týkají interpelací. Systémově se vyhýbá této své povinnosti tím, že si své tzv. neodkladné jednání domlouvá zrovna na čas ústních interpelací. Je to opravdu nedůstojné.

Z tohoto důvodu nebudu pokračovat ve své interpelaci a počkám si na dobu, kdy se pan premiér přestane vyhýbat ústním interpelacím. Moc tomu sice na základě svých dosavadních zkušeností nevěřím, ale snad, snad tato doba někdy přijde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Další interpelaci vznáší pan kolega Václav Votava ve věci ostrahy sídla NKÚ. Je to zřejmě pokračování, pane kolego.

Dříve než začnete mluvit, ještě bych uvedl dvě omluvy, které jsem dostal teď na stůl, a je to omluva paní ministryně Hanákové, která se omlouvá od 16 hodin z pracovních důvodů, a omluva pana ministra Kamila Jankovského, který se omlouvá z odpoledního jednání od 16.30 z důvodu pracovních povinností. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Bohužel já jsem se na ten svůj první dotaz nedočkal přímé reakce, protože pan premiér tady zase není, takže asi nemá cenu, abych v tom pokračovat a vznášel další. Očekávám tedy, že od něho dostanu písemné vyjádření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. A dalším interpelujícím je opět pan poslanec Váňa, který vznáší interpelaci na premiéra ve věci arogance moci.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Arogance moci. Víte, pane premiére, ono by se dalo říci, že je to pořád dokola, že je to neustále stejné. Vy lidem slibujete, slibujete, slibujete, ale nic z toho neplníte. Dříve vaše ODS uzavřela smlouvu s voliči, slib nezvyšování daní. A skutečnost? Daně se snížily. Ano, snížily, ale jenom těm nejbohatším. Ročně jste vytunelovali, pane premiére, příjmy státního rozpočtu o 140 mld. korun, kde vaše ODS to nacpala do kapes těm nejbohatším a zavedla zde pravidlo - aby bohatí mohli bohatnout, musí chudí chudnout a musí chudnout střední vrstvy občanů. Střední třídu, pane premiére, vaše vláda důsledně a trpělivě vymazává z povrchu zemského. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP