(12.10 hodin)
(pokračuje Heger)

Jenom bych v tomhle případě připomněl, že v Německu na rozdíl od naší sazby 13,5 %, ještě likvidované velikým počtem státních pojištěnců, byla sazba přes 14 % a byla před myslím už dvěma roky zvýšena dokonce na 15 %. Takže do budoucna, chceme-li mít zdravotnictví opravdu na světové úrovni, budeme k těmto diskusím muset přistoupit.

Tolik asi k dotazům a děkuji za ně ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Mám zde řádnou přihlášku paní poslankyně Markové. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych zareagovala na to, co tady bylo řečeno panem ministrem. Upřímně řečeno mi šel mráz po zádech z toho, co tady říkal. Protože pokud pominete tu formu, tak jestli jste dobře poslouchali obsah toho, co tady bylo řečeno, tak se tam mezi těmi čísly nějak vytratil pacient. A vytratilo se nám, proč by vlastně české zdravotnictví mělo fungovat. Proto, aby byla zabezpečena potřebná zdravotní péče pro pacienta, a to na úrovni 21. století. A to se nám v těch číslech nějak vytratilo. To za prvé.

Za druhé k problematice úhradové vyhlášky. Úhradová vyhláška byla nadiktována Ministerstvem zdravotnictví bez toho, že by byly brány jakékoli připomínky. To je jedna věc. A díky úhradové vyhlášce a navýšením DPH na zdravotnické prostředky plus započtením inflace - tak to znamená prakticky katastrofu pro všechny nemocnice v této republice.

Pane ministře, vaše rodná fakultní nemocnice v Hradci Králové má spočítáno, že toto, co jsem vyjmenovala, úhradová vyhláška plus navýšení DPH plus inflace, znamená minus 400 milionů pro tuhle nemocnici! Mají to spočítáno, zeptejte se pana ředitele této nemocnice. Jestli si myslíte, že jste úhradovou vyhláškou udělali něco dobrého a zabezpečili jste zdravotní péči pro občany, tak to není pravda. Ve stejných nebo podobných problémech je většina nemocnic, které jsou zřizovány ať už ministerstvem, nebo kraji, popř. dalšími zřizovateli. Opět v Královéhradeckém kraji můžeme říct, že soustavně tam chybí kolem 200 mil. korun. A vy nutíte kraje k tomu, aby vaše neschopnost a vaše programové věci, které ničí české zdravotnictví, dofinancovávaly kraje. Já mám prostě pocit, že si řešíte politické záležitosti právě přes pacienty a přes kraje, kde vládnou koalice, které se vám vůbec nelíbí. To je druhá věc.

Třetí věc. Pokračujete v soustavném boji proti Všeobecné zdravotní pojišťovně. Ten boj už trvá druhý rok. Už druhý rok se snažíte bojovat proti VZP. Nevím, jaké máte k tomu důvody. Ale znovu podotýkám, Všeobecná zdravotní pojišťovna se stará o 6 milionů pojištěnců v této zemi! Skutečně je vaším cílem, aby padla na kolena, aby nefungovala? Tady se vytváří téměř 7miliardový deficit pro tuto pojišťovnu v tomto roce díky zásahům Ministerstva zdravotnictví a díky zásahům samozřejmě této Poslanecké sněmovny, vládní koalice, která schválila třeba navýšení DPH. A právě to navýšené DPH je problém pro české zdravotnictví. To jsou věci, se kterými se musíme potýkat. A vy jste to spojil do nějakých tady frází, čísel. Ale jde tady především o pacienty.

Skutečně já bych nikdy neřekla, že Ministerstvo zdravotnictví nedělá nic. To bych si nikdy nedovolila. Toto Ministerstvo zdravotnictví dělá všechno pro to, aby české zdravotnictví nefungovalo pro pacienty! V tomhle případě tedy skutečně nemůžu říct, že neděláte nic.

A poslední poznámka, a opakuji to tady už poněkolikáté. Navýšení plateb za státní pojištěnce měly ve svém programu téměř všechny politické strany, které se ucházely o to vstoupit do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Nejenom že k tomu nedošlo, ale ono ještě pokračuje tunelování všeobecného zdravotního pojištění právě prostřednictvím rozhodnutí ministerstva a rozhodnutím této Poslanecké sněmovny. Já si myslím, že to je skutečně skandální, pane ministře. A že skutečně tohle, i když v tuto chvíli bychom měli řešit výroční zprávy, je natolik závažné, že není možné, abychom tímto způsobem poškozovali pacienty v celé České republice. (Důrazný potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl poslední přihlášený. Ale pan ministr chce reagovat, vidím přihlášku. Prosím můžete.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já musím k vystoupení paní poslankyně Markové říci, že já se nevyžívám v bitkách politického a ideologického charakteru na půdě téhle Sněmovny a v dlouhých rétorikách. Ale musím konstatovat, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, že některé věci by měly mít své meze, které vy jste tady překročila.

Taková vyhlašování jako skandální postoje, tunelování, Ministerstvo zdravotnictví tuneluje náš zdravotnický systém, nemyslíme na pacienta, systém se zhroutí - to jsou prosím výkřiky ideologicko-politického rázu, které nemají opravdu žádnou podstatu.

Z vašeho úvodu mně nebylo úplně jasné, z čeho vám jde mráz po zádech. Jestli z těchhle těch hrůz, které tady produkuje Ministerstvo zdravotnictví, nebo z formy, jak jste říkala, kterou to tady prezentuji. Jestli je to tou formou, tak to připouštím. Já nepatřím jistě mezi ozdoby této Sněmovny, pokud jde o vystupování, oblečení a rétoriku. Tak to mi prosím promiňte. Ale pokud jde o tu věcnou náplň, tak tam se tedy velmi, velmi výrazně ohrazuji.

Nevím, z čeho, paní poslankyně Marková prostřednictvím pana předsedajícího, vycházíte, když říkáte, že dále pokračujeme v ohrožování Všeobecné zdravotní pojišťovny a jaksi ve velmi špatných mechanismech, které tu pojišťovnu ohrožují. Já nevím, z čeho jste vycházela vy, paní poslankyně Marková prostřednictvím pana předsedajícího, když jste bránila minulé vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny v době, kdy se jednalo velmi extenzivně o tom, jestli bude vyměněno. Já myslím, že problémy, které tam byly, už to, co jsem tady naznačil ohledně smluvní politiky, ať jde o různé typy laboratoří, podivných smluv, ať jde o podivné vyčkávání a přípravy okolo smlouvy s Protonovým centrem nebo ať jde o kauzu IZIP... Jestli ty důvody, které byly k tomu, aby někteří lidé bránili vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, jaké ti měli důvody, když mi, paní poslankyně Marková prostřednictvím pana předsedajícího, podsouváte, jaké já mám důvody k tomu, abych devastoval Všeobecnou zdravotní pojišťovnu... Znovu prohlašuji, že to velmi, velmi ostře odmítám. Naopak my se snažíme s novým vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny velmi úzce spolupracovat a hledat cesty, jak situaci v pojišťovně napravovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP