(9.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Chci ještě omluvit pana ministra Chalupu, který skutečně jel na Evropskou radu. Já si myslím, že to je důvod, který určitě chápete. Jinak by zase byl kritizován, že ministr nebyl v Bruselu na Evropské radě, a co se tam domluvilo bez účasti našeho ministra.

Já neříkám, že jste neměl v ničem pravdu. Zkuste vzít v potaz, když zasedá Sněmovna i Senát ve stejný okamžik, že mnozí ministři přebíhají mezi budovami, a když předkládají a projednává se jejich bod v Senátu, tak samozřejmě nemohou být na půdě Poslanecké sněmovny.

Teď se omlouvám a běžím do Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik se hlásí o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, samozřejmě. To je přece důvod, který se dá chápat. Ale proč není napsáno v omluvence, že pan ministr XY je v Senátu, kde obhajuje zákony, které tato Sněmovna vyprodukovala a poslala do Senátu? To je přece logické, to se dá chápat. To je ale v podstatě jeden z mála takzvaných pracovních důvodů, které jsou uvedeny, které jsou pochopitelné a logické.

Na Evropskou radu - ano, samozřejmě. Bral bych to jako doopravdy relevantní důvod v okamžiku, když příslušný ministr nebo předseda vlády z Bruselu přijedou a Sněmovna je vyzve, aby podali zprávu, a oni skutečně tu zprávu podají. Potom ano, prosím. My jsme se naposledy pokoušeli, zase opět marně, aby pan premiér tady poskytl informaci, jak že to nakládal s pozicí České republiky při tvorbě evropského rozpočtu, a nedozvěděli jsme se nic, protože se ten bod prostě nepodařilo ani zařadit. To jsou věci, které mají tuto souvislost a které jsou také součástí kontrolní funkce Parlamentu vůči vládě.

Jinak já oceňuji postoj pana ministra Stanjury, že to přišel osobně sdělit, ale pokud by se to napsalo do omluvenky, tak bychom věděli, kdo je omluven ze skutečných pracovních důvodů a kdo má takzvané pracovní důvody jinde a rezignuje - možná pohrdá pracovními důvody, které jej váží býti přítomen zde v Parlamentu na interpelacích, protože to jsou přinejmenším stejně důležité pracovní důvody jako ty, které tady sděloval například pan ministr Stanjura, kterému tímto děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, tak jsme se pohnuli. Já vám jenom sdělím, že dnešní jednání zahájíme bodem 106, jak samozřejmě víte, odpověďmi členů vlády na písemné interpelace, a pak budeme pokračovat prvními čteními, případně tam pak máme zprávy, návrhy a další body. Odpolední jednání, jak dobře víte, zahájíme potom ústními interpelacemi.

Já vás ještě všechny upozorním, že do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím. V 11.30 proběhne losování.

Jenom vás ještě upozorním - já tady mám, jak jsem řekl, omluvu premiéra Petra Nečase z pracovních důvodů. Tak jak já to čtu, to chápu tak, že to je omluva z celého dne, protože tady nic víc není, než že premiér se omlouvá z pracovních důvodů. To by znamenalo, jestli tomu správně rozumím, že premiér se osobně nezúčastní interpelací na premiéra, což tedy konstatuji. Dobře. To je informace pro ty, kteří by chtěli interpelovat.

 

Teď prosím bod

106.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Vážení kolegové, tady máme sérii interpelací, kterou otevírám, na premiéra. Nejdříve písemná interpelace poslance Miroslava Váni ve věci krize vládnutí. To byl tisk 817. Je to první z pěti interpelací, se kterými poslanci nebyli spokojeni.

Ještě všechny upozorňuji, že pokud interpelující poslanec není přítomen, když začíná interpelace, tak se nekoná rozprava a Sněmovna k interpelaci stanovisko nezaujme ani o ní dále nejedná.

Nyní se tedy pustíme do první interpelace. Pan poslanec Váňa je přítomen, takže se do ní můžeme pustit.

Předseda vlády Petr Nečas odpověděl panu poslanci Váňovi. Jeho odpověď máme jako sněmovní tisk 817. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno po uzavření rozpravy, jak jsem teď zjistil, takže to už jsme absolvovali. Zbývá pouze hlasovat o návrhu poslance Miroslava Váni, který navrhoval vyslovit nesouhlas s odpovědí premiéra. O tom návrhu jsme zřejmě minule nemohli hlasovat vzhledem k nedostatečnému kvoru. Nyní ho snad máme, takže budeme hlasovat o předloženém návrhu. Začneme tím, že budeme hlasovat o předloženém návrhu pana poslance Váni, že vyslovuje nesouhlas s odpovědí premiéra Petra Nečase.

Je tu návrh, abych vás odhlásil, takže vás tedy odhlašuji a prosím, abyste se všichni přihlásili... (Po chvíli čekání je na tabuli pouze 44 přihlášených poslanců.)

Já si myslím, že za těchto podmínek nevidím valného smyslu v tom, abychom pokračovali, protože jsme tam, kde jsme byli.

Přerušuji jednání Sněmovny do 11 hodin. Sněmovna bude pokračovat body, které jsem ohlásil, v 11 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 9.17 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP