Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. března 2013 v 9.02 hodin
Přítomno: 142 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vám popřál dobré ráno. Vítám vás na dalším jednacím dnu 52. schůze Sněmovny.

Prosím vás, abyste se přihlásili tedy všichni kartami, abychom zjistili, jak na tom jsme. Pan poslanec Miroslav Váňa má náhradní kartu číslo 5.

Podívám se na omluvy. Mám tady omluvy z jednání Sněmovny na čtvrtek 21. března. Omlouvá se paní poslankyně Jana Černochová, Pavel Dobeš, Pavel Drobil, Stanislav Grospič se omlouvá do 13. hodiny, pan poslanec Michal Hašek, Gabriela Hubáčková. Od 10 do 16 hodin se omlouvá pan poslanec David Kádner, do 11 hodin a pak od 14.30 paní poslankyně Jana Kaslová. Omlouvá se také Jiří Koskuba, Patricie Kotalíková. Omlouvá se Jan Kubata. Omlouvá se Jaroslav Lobkowicz, Jaroslav Martinů, Vít Němeček, v době od 12. do 13. hodiny také Jiří Oliva. Omlouvá se Hana Orgoníková, Vlasta Parkanová. Omlouvá se do 11.30 hodin také Jiří Paroubek. Omlouvá se Roman Pekárek, Aleš Roztočil. Omlouvá se Adam Rykala, Ivana Řápková, Marta Semelová, Pavel Staněk, Miroslava Strnadlová. Omlouvá se Jaroslav Škárka, Jiří Šlégr, Boris Šťastný, od 9.30 do 11.30 také Jiří Štětina. Omlouvá se Jan Vidím, Miloslava Vostrá. Mám tady také omluvu pana Mgr. Jana Farského. Ten se omlouvá od 9.30 do 11.30 z dnešního jednání.

A teď tady mám ještě ministry. Omlouvá se doktor Pavel Blažek. Ze zdravotních důvodů se omlouvá ministr z dnešního jednání. Pak tady mám omluvy Petra Nečase, Petra Fialy. Omlouvá se Leoš Heger. Omlouvá se Tomáš Chalupa, Miroslav Kalousek. Omlouvá se také od 14.30 Martin Kuba. Omlouvá se do 11 hodin a od 14.30 Jan Kubice. Omlouvá se Petr Mlsna, Vlastimil Picek. Do 11. hodiny a od 15. se omlouvá také Zbyněk Stanjura - i když ho tady vidím. A omlouvá se Karel Schwarzenberg do 12. hodiny.

Poslanec Štětina - ta omluva byla na včerejšek. Pokud jsem četl pana poslance Štětinu, ten se dnes neomlouvá. To máme tedy omluvy poslanců.

Vidím pana poslance Kováčika, který se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Škoda že nás je tady tak málo. Ono to přání platí všem, ale bohužel jen málokdo z členů Sněmovny a zejména z členů vlády si je může vyslechnout.

Pozvedám údivem obočí nad tím, co slyším z omluvených, zejména členů vlády. Byli jsme zvyklí na ledacos, ale rádi bychom také slyšeli důvody omluv drtivé části členů vlády. Vyslechli jsme tady pouhý seznam. Je interpelační čtvrtek, je den, kdy poslanci a poslankyně zejména opoziční mají v podstatě jedinou šanci vyzpovídat ministry, řešit problémy občanů napřímo s ministry a ministryněmi. A mám pocit, že vláda, nebo alespoň většina členů vlády, na opoziční poslance a jejich prostřednictvím na občany zvysoka kašle.

Takže pane předsedající, jestli máte vedle toho seznamu omluvených členů vlády ještě také důvody, rádi bychom, alespoň tedy poslanci a poslankyně za KSČM, slyšeli, proč tady členové vlády nebudou v den, kdy se konají interpelace. Je to již, a neříkám poněkolikáté, protože mnoho týdnů, měsíců a dá se říci celé toto volební období interpelujeme takzvaně do zdi. Většinou interpelovaný ministr tady není, omluví se. A takové ty do měsíce písemné odpovědi nejsou tím pravým řešením zejména u aktuálních témat, která sem kolegyně a kolegové interpelující vnášejí.

Myslím si, že není řešením měnit jednací řád, aby interpelace nebyly nebo aby byly otupeny nějakým jiným způsobem, ale řešením je, aby si vláda uvědomila, kde je její místo, od koho je odvozena její samotná existence. Jen připomínám, že Sněmovna má nejen tedy vyslovováním důvěry či nedůvěry tu nejvyšší kontrolní pravomoc nad vládou, ale i abychom měli možnost uplatnit takovou tu běžnou, průběžnou kontrolní pravomoc. To nám vláda bere. Bere nám to v podstatě po celé toto volební období.

Já v této chvíli vyslovuji velmi hrubou nespokojenost s činností vlády i v tomto směru. Děkuji. (Potlesk poslanců za KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom bych vyhověl panu poslanci Kováčikovi, abych upřesnil ten seznam. Upřesním to v tom, že pan ministr Blažek se omlouvá ze zdravotních důvodů. Pan ministr Tomáš Chalupa se omlouvá, protože je na zahraniční cestě v Bruselu, takže ten se omlouvá, že je v Bruselu. Pak tedy další ministři - všichni udávají pouze pracovní důvody. Takže Petr Nečas, Fiala Petr - ten se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů. Leoš Heger také odpolední jednání - pracovní důvody. Stejně tak Martin Kuba uvádí dnes odpoledne pracovní důvody. Jan Kubice - pracovní důvody. Mlsna Petr - pracovní důvody. Pan ministr Picek také pracovní důvody. Pan ministr Karel Schwarzenberg, který se omlouvá do 12. hodiny - pracovní důvody. Jen uvádím, že jediný Miroslav Kalousek neuvádí vůbec žádné důvody.

A u pana ministra Stanjury - vy se sice omlouváte, pane ministře, do 11. hodiny, nicméně tady jste. (Ministr upřesňuje z místa bez mikrofonu.) Už jdete? (Smích v sále.) Ne, ještě ne. Tak pan ministr ještě.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já se omlouvám z pracovních důvodů, protože jdu do Senátu. Teď tam je ministr Kubice, za mnou jdou další ministři. Je velmi složité, když zasedá Sněmovna i Senát, být v jednom okamžiku na dvou místech. My samozřejmě víme, že důvěru nám dává Poslanecká sněmovna, ale když nepřijdou ministři do Senátu, tak prostě se ten zákon neprojednává. Neříkám, že všichni, ale mnozí ministři jak včera, tak dneska se střídají v Senátu.

Takže já jsem omluven teď. Věřím, že stihnu projednat své body, respektive Senát stihne projednat body, které já předkládám, do doby návštěvy pana prezidenta. Pokud to nestihne, tak tam budu i odpoledne. Takový je prostě stav. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP