(Přestávka na sečtení volebních výsledků byla prodloužena do 19.25. Jednání pokračovalo v 19.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, je 19.25 hodin a dorazil kolega Vidím, který nás zcela jistě seznámí s výsledky voleb, takže já mu bez dalšího předávám slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Paní a pánové, seznámím vás s výsledky druhého kola voleb, které se právě uskutečnily.


Bod 176

V případě volby předsedy stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství byly vydány byly 153 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 152 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navrženého kandidáta Petra Hulinského byly odevzdány 73 hlasy, a nebyl tedy zvolen nikdo a volba končí.


Bod 138

V případě druhého kola volby člena Rady České televize vydány byly 153 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 152 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Oldřich Kužílek 15, Svačina Jan 74. Ve druhém kole nebyl zvolen nikdo, volba končí.


Bod 142

Druhé kolo volby členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Vydány byly 153 hlasovací lístky, odevzdány pak 152 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Václav Baštýř 106, Jana Suchá 103. Konstatuji, že v druhém kole byli zvoleni členy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Václav Baštýř a Jana Suchá.


Bod 136

A konečně druhé kolo volby člena Rady Českého rozhlasu. Vydány byly 153 hlasovací lístky, odevzdány pak 152 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Miloš Rajchrt 13, Tomáš Kňourek 105. Konstatuji, že zvolen v druhém kole členem Rady Českého rozhlasu byl pan Tomáš Kňourek.

A dříve, než ukončím svoje vystoupení, dovolte mi, abych Poslaneckou sněmovnu informoval o tom, že volební komise zvolila novou předsedkyni a tou se stala paní Jana Suchá.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali všechny body a ty, které jsme neprojednali, Sněmovna vyřadila, tím mi nezbývá nic jiného, než ukončit 51. schůzi a popřát vám šťastnou cestu domů. Na shledanou.

 

(Schůze skončila v 19.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP