(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Přistoupíme k interpelaci s pořadovým číslem 26, kterou vznáší paní kolegyně Kateřina Klasnová rovněž na paní ministryni Müllerovou ve věci odepírání průkazů ZTP. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v souvislosti s novelou, kterou podaly Věci veřejné v polovině ledna a která si klade za cíl pomoci držitelům průkazů ZTP včetně lidí s amputovanou dolní končetinou nad kolenem, vám pokládám následující dotazy.

Váš předchůdce Jaromír Drábek v médiích i na půdě Sněmovny při projednávání vládního zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením řekl např. toto: "Chci zdůraznit, že různé mediální fámy o tom, že se mají zrušit výhody osob se zdravotním postižením, např. na volná parkovací místa nebo na dopravu veřejnými prostředky zdarma, nejsou pravdivé. Pokud se té navrhované úpravě vytýká, že sníží životní úroveň všech osob se zdravotním postižením, tak musím naprosto jednoznačně odmítnout a tady na místě prokázat, že to není možné." Bohužel opak je pravdou. Pan exministr Drábek je lepší než Ježíš Kristus a do roku 2015 hodlá vyléčit, ovšem po svém, tisíce těžce zdravotně postižených.

Paní ministryně, je vám známa situace držitelů ZTP poté, co zákon z dílny vašeho ministerstva vstoupil v platnost? Jste si vědoma, že podle vaší nové kvalifikace hrozí až 150 tisícům držitelů průkazu, že o něj přijdou, a tedy tak ztratí pro svůj život výhody, mezi něž patří parkovací místa před bydlištěm držitelů průkazu ZTP a ZTP/P, dále o vyhrazená parkovací místa před veřejnými budovami a ve zdravotnických areálech či doprava veřejnými prostředky se slevou, v případě MHD zdarma, což je přitom pro mnoho lidí základní podmínkou např. pro jejich pracovní uplatnění? Disponuje Ministerstvo práce a sociálních věcí konkrétními čísly, kolik by mělo státu odepírání průkazů ZTP uspořit? Nebojíte se naopak, že nárůst nezaměstnaných státní výdaje navýší? Dále se ptám, zda víte, kolik lidí v České republice má amputovanou nohu a kolik z nich má tzv. hypermoderní protézy? MPSV totiž lidi po amputaci, kteří používají protézu, považuje za naprosto zdravé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, paní ministryně, o reakci.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, dovolte mi, abych reagovala na vaši interpelaci, která se týkala odepírání průkazů ZTP.

Jak jste již správně řekla, tuto reformu a tuto změnu přinesla opatření, která byla přijata v rámci tzv. sociální reformy. Původní nastavení u okruhu osob, kterým byly určeny průkazy mimořádných výhod, pocházelo z přelomu 80. a 90. let. Tehdy bylo orientováno více na diagnózy než na jejich skutečné dopady na jednotlivé oblasti života. Musím říci, že nebylo vlastně tak dlouhodobě možné nebrat v potaz pokroky v léčebných postupech, v rehabilitaci, protetice a dalším. Cílem Ministerstva práce, tedy alespoň podle tehdejšího vyjádření a tehdejší představy, nebyla v žádném případě pouze úspora údajů, jak bych mohla uvést, ale byla to i revize a jakási modernizace nastavení pomoci.

V důsledku nově nastaveného posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na péči, který má také samozřejmě vztah k průkazu osoby se zdravotním postižením, tak dochází k vyššímu uznávání stupně závislosti včetně právě uznávání těch nejvyšších stupňů, tzn. trojky a čtverky. Domnívám se, že právě pro tyto osoby jsou přínosy, pro osoby s velmi těžkým zdravotním postižením, nepochybné. A jenom chci konstatovat, že nejenom jsou ta negativa ve formě šetření a úspor výdajů, jak jste tady prezentovala, ale určitě pro stát naopak docela rapidně rostou právě náklady na příspěvek na péči, který souvisí s tím posuzováním zdravotního stavu.

K vašim otázkám, jestli víme, kolik lidí, kde, přichází o parkovací místa a o další výhody, které přináší průkaz osoby ZTP. Samozřejmě. Já jsem v této části netušila, že budete chtít po mně konkrétní čísla. Paní poslankyně, já jsem připravena na všechny vaše dotazy odpovědět, pokud je předložíte. A nepochybně určitě bude dobré, když dopady tohoto zákona budeme vyhodnocovat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Paní kolegyně Klasnová ještě položí doplňující otázku. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, děkuji vám za odpověď. Já se samozřejmě na vás obrátím i písemně, tak aby mohly být zodpovězeny moje dotazy.

Já vím, že samozřejmě pokrok medicíny nelze zastavit. Na druhou stranu amputovaná končetina nikomu nedoroste. Já jsem se ptala na ten počet hypermoderních protéz z toho důvodu, že já to shodou okolností vím. Ono jich je osm v celé republice. A pro vaši představu, taková protéza, která plnohodnotně nahrazuje končetinu, stojí 1,5 mil. korun. Proto je jich taky tak málo.

Bohužel je mi jasné, že i na Ministerstvo práce a sociálních věcí se obracejí občané, kteří přicházejí o průkazku ZTP nebo ZTP/P, i když těch je o něco méně. Ty příběhy jsou velmi smutné. A těmi ohroženými skupinami jsou lidé i po onkologických léčbách a mozkové obrně, roztroušené skleróze. Příběhy dětí, které přicházejí o tyto průkazky, jsou poměrně známé - dvanáctiletý Péťa po onkologické léčbě, 9 cm pahýly -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Váš čas, paní kolegyně.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Jenom dopovím větu. - jedné nohy a v listopadu přišel o průkaz ZTP/P. Průkaz TP mu na nic není. Mohla bych pokračovat. Simonka 3,5 roku v srpnu ztrácí nárok na průkazku. Anička, Katka, Péťa, opět stejně postižené děti a nyní jsou bez statutu osob bez vážné vady nosného ústrojí. Ty příběhy jsou opravdu velmi tristní. Já chápu, že ministerstvo chtělo tu situaci řešit, ale vyřešilo to velmi, velmi nešťastným způsobem. A mě velmi mrzí, že jsem tehdy ještě coby koaliční poslankyně -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Paní poslankyně, prosím váš čas.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: - naběhla panu exministru Drábkovi a věřila jsem jeho slovům.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Já ještě krátkou reakci. Paní poslankyně, ano, máte pravdu. Případy, o kterých jste tady hovořila, jsou jednak medializovány, jednak jsem dostávala několik podobných v uvozovkách případů k novému posouzení právě i prostřednictvím tady některých poslanců, kteří mi předávali podobné příběhy lidí, kteří skutečně se octli v nezáviděníhodné situaci. A o to je to bolestnější u malých dětí. Jak jsem tady hovořila, skutečně jsme připraveni se k této situaci, zejména právě k tomu posuzování, kdy člověk jakoby může plnohodnotně žít, ale přesto - právě proto, že se jedná dejme tomu o malé dítě, potřebuje jednoznačně plný doprovod, tak tyto případy rozhodně posuzovat znovu budeme a věřím, že se k tomu vrátíme i v souladu s tímto zákonem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Interpelaci s pořadovým číslem 27 vznáší pan poslanec Václav Klučka na ministra Martina Kubu ve věci Energetického regulačního úřadu a fotovoltaiky. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Tak Kateřina Klasnová o něco překročila ten časový úsek, já to zase zkrátím. Já jsem se dostal docela do pasti, neboť název té interpelace ERÚ a fotovoltaika už jasně hovoří o tom, že Jiří Paroubek to tady všechno krásně popsal. Takže já bych chtěl jenom požádat společně s Jiřím Paroubkem, aby mi taky byla zaslána odpověď na stav fotovoltaiky, ERÚ a zvyšování cen energií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP