(15.30 hodin)
(pokračuje Babák)

Za druhé. Spatřujete veřejný zájem v tom, že ministerstvo povolilo IVT tak, že provozovatelé IVT mimo kasina nejsou schopni odpovědět na dotazy Policie České republiky, zda policií prošetřovaná osoba pro podezření například z podvodu má peníze z výhry na IVT mimo kasina, jak tato osoba policii tvrdí? Takovou odpověď jsou policii schopni dát a evidenci návštěvníků doložit jen provozovatelé kasin.

A třetí otázku dám písemně. Díky. Nashle.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Než dám další slovo, tak přečtu další omluvu. Do sekretariátu předsedkyně Němcové dorazila omluva pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupy z dnešního jednání.

Další vylosovanou interpelací je interpelace číslo osm. Tu přednese pan poslanec Josef Novotný starší. A je to interpelace na vicepremiérku Karolínu Peake. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, chtěl bych se zeptat místopředsedkyně vlády Karolíny Peake, jestli si je vědoma, že se na Ministerstvu financí dlouhodobě porušuje zákon o loteriích tím, že se vyvedl horší než kasinový hazard do cukráren kamkoliv těmi limity, co říkal kolega přede mnou. Vláda nedbá výzvy ombudsmana, který je opřen o tři nálezy Ústavního soudu, že toto, co říkám, je pravda. Říkám nebo konstatuji, že ministři této vlády porušují zákon a dopouštějí se trestného činu.

Jste si vědoma, že jste zodpovědná za boj proti korupci, a místo toho kryjete záda těm, kteří jsou za to zodpovědni spolu s vámi? Tím myslím premiéra Nečase, kterého jistým způsobem drží v kleštích právě ministr Kalousek.

Proč to děláte? To je další otázka. Byla jste zvolena za Věci veřejné, které měly jako hlavní volební program boj proti korupci. Jste podrobně informována o tom, co vám vytýkáme nebo o čem teď mluvíme, a přesto jste dopustila stav, kdy po vašem nástupu k moci se na usnesení vlády, které tento stav mělo napravit, zapomnělo. Vláda stáhla, změnila své usnesení k nápravě. To je naprosto skandální a naprosto trestuhodné. A to je právě trestný čin, který pácháte. Jste si vědoma, samozřejmě, vážných sociálních důsledků, které se s hazardem pojí, ale i toho, co teď dělá vláda - naprosté morální devastace společenského vědomí a právního povědomí občanů, když vláda porušuje zákon?

Jenom smutné konstatování na závěr, že je tragické, že tohoto stavu si nevšímá státní zastupitelství a Policie České republiky.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Slovo má vicepremiérka Karolína Peake. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říct, že jsem trošku na rozpacích, jak teď na tu interpelaci odpovědět vzhledem k mé kompetenci vicepremiérky pro boj s korupcí. Já jsem se zákonem o loteriích zabývala v době, kdy jsem byla předsedkyní Legislativní rady vlády a tento zákon Legislativní radou vlády procházel. Opakovaně jsem se sešla i s veřejným ochráncem práv a zástupci Ministerstva financí, tak abychom skutečně alespoň některé části připomínek ombudsmana do tohoto zákona reflektovali. Od té doby, co zákon prošel Legislativní radou vlády a vládou jako takovou, uplynul už notný čas a já nesedím v Legislativní radě vlády, mnoho se od té doby událo, toho jste si jistě všiml, a za zákon o loteriích je v tuto chvíli kompetenčně zcela zodpovědné Ministerstvo financí. Budete tedy muset směřovat svůj dotaz na Ministerstvo financí.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak děkuji paní vicepremiérce. Pan poslanec chce reagovat. Doplňující otázka. Prosím.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Já bych chtěl reagovat. Paní vicepremiérka vůbec nechápe, co to je boj s korupcí. Právě praní špinavých peněz je tím, čeho bylo teď dosaženo. Tím, že se vyvedl ten kasinový hazard do těch cukráren bez jakékoliv kontroly. Česká republika byla nucena schválit zákon o praní špinavých peněz a ten určil právě to, že se registrují hráči a všechny ty věci související s peněžními toky v kasinech. A právě ti kmotři, kteří tady řídí i Sněmovnu a všechno to tady financují, ten chlívek, tak ti právě dosáhli toho, že se tento stav posunul někam jinam. A teď když dostanete úplatek v krabici od vína, tak ho vyperete právě v tomto pseudokasinu někde v podloubí. Dostanete na to potvrzení. A to je parketa, kterou by se měla paní vicepremiérka zabývat. Takže ona to má v kompetenci! Právě to vyvedení kasinového hazardu mimo kasina. Takže laskavě ať se chopí své práce a nevymlouvá se tady!

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak. Děkuji panu poslanci. Chce paní vicepremiérka reagovat? Ano. Slovo bude mít vicepremiérka Karolína Peake. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Prosím, navrhuji tímto panu poslanci Novotnému, aby předložil třeba poslaneckou iniciativou návrh na změnu kompetenčního zákona, která mi přisoudí starost o loterijní zákon. Pak se o něj budu velmi ráda a intenzivně starat a zajímat, tak jak jsem se o to snažila v době, kdy procházel Legislativní radou vlády a kdy jsem k tomu já měla kompetenci a příležitost.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Další interpelace, interpelace číslo devět, je interpelace pana poslance Františka Novosada na ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vážený nepřítomný pane ministře, v loňském roce dle sdělovacích prostředků ukončilo a zkrachovalo přes 2 500 živnostníků, podniků a firem. Je to nejvíce za posledních deset let. Toto hrozivé číslo se hodně projevilo i v mém okrese Vsetín, kde skončily tak významné podniky jako Zbrojovka Vsetín, Beskyd, Portáš, Schott Valašské Meziříčí, kde bylo propuštěno 500 lidí. A mohl bych v tomto seznamu pokračovat.

Občané z mého okresu se ptají: Co dělá vláda, aby tento trend nepokračoval? Má otázka je velmi jednoduchá, pane ministře. Co s tím chcete udělat vy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak děkuji za interpelaci. Pan ministr písemně odpoví. A půjdeme k desáté interpelaci. Je to interpelace pana poslance Václava Klučky na ministra Kamila Jankovského. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Já opět začnu jednou malou citací z programového prohlášení vlády. Vláda sníží administrativu staveb dopravní a technické infrastruktury. Navrhne takové úpravy pravomocí, součinnosti, uspořádání, struktury a vybavení veřejné správy, která urychlí a zjednoduší povolování staveb, zejména staveb veřejné infrastruktury, s cílem prosadit v co nejvíce možné míře zásadu jedna stavba, jeden úřad, jedno rozhodnutí, garantované informace - tedy aby s ohledem na charakter, vliv a význam stavby o ní bylo rozhodováno tím úřadem veřejné správy, který je oprávněn vydat všechna potřebná stanoviska a vyjádření.

Já jsem se seznámil s věcným návrhem zákona o stavebních úřadech a s mírným úžasem jsem hledal tato fakta v nově navrhované zákonné úpravě. Nebudu teď rozebírat jednotlivé varianty, které jsou tam navrhovány. To je dáno k diskusi. Mě by opravdu ale, pane ministře, zajímalo, kdo že ty varianty takhle povymýšlel, včetně té, která se týká toho nejvyššího stavebního úřadu, včetně toho, že reálně existuje možnost při určitém stadiu schvalování a rozhodování, že třeba dojde k situaci, že budeme stavební úřady v menších obcích rušit, že se to bude prostě týkat jejich počtu, dostupnosti, dosažitelnosti atd.

Kdybyste byl tak moc hodný a vysvětlil tento problém z hlediska svého a z hlediska toho, kdo zpracoval tento návrh.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Odpoví ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Pane ministře, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP