(15.20 hodin)
(pokračuje Bárta)

Chci se vás v této souvislosti zeptat na následující.

Za prvé: Bylo ministerstvo informováno, proč a kdy byl tento případ odebrán advokátní kanceláři, která ho v první fázi řešila a předala jiné advokátní kanceláři? Dále, s jakým odůvodněním se tak stalo? Dále, proč generální ředitel David Čermák vyměnil právní zastoupení ve věci budoucí kupní smlouvy na pozemky v Běchovicích, a tím přerušil kontinuitu přípravy a vedení sporu?

Za druhé: Bylo, a proč případně ne, generálním ředitelem podáno trestní oznámení na okruh osob, které se této transakce dopustily?

Za třetí: Jak budete jako Ministerstvo dopravy postupovat dále? Schválí Ministerstvo dopravy odkup těchto pozemků za tuto nestandardní a nadstandardní cenu? Jaké právní kroky učiní ŘSD k tomuto problému? Proč Ministerstvo nepodniklo právní kroky vůči uzavření smlouvy a nepožádalo Policii ČR o spolupráci?

Za čtvrté: Informoval vás, pane ministře, generální ředitel ŘSD David Čermák, že někdo přeprodává pozemek se ziskem 120 milionů korun?

Za páté: Byl jste, pane ministře, informován o takto závažném prohraném soudním sporu? A pokud, kdy jste o tom byl informován? (Upozornění na čas.)

Za šesté: Jakým způsobem naložíte s generálním ředitelem za toto manažerské pochybení, které poškozuje český stát v řádu stovek milionů korun?

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Odpovídat bude ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Tak já bych nejdřív poprosil pana poslance, jestli by mi ty otázky nenechal, protože jich bylo šest a ještě nějaké podotázky, abych na některou nezapomněl. Já vám to zase hned vrátím.

Možná bychom mohli i pro všechny ostatní trochu osvětlit ten případ, ať jenom neříkáme spor číslo a ten a ten.

V roce 2009, a to den před Silvestrem, byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi ŘSD a těmi společnostmi, o kterých mluvil pan poslanec Bárta, Neinver Czech, s. r. o., a KIRO Development, ve které se ŘSD zavázalo vykoupit pozemky pro stavbu střediska správy údržby silnic. Ta měla sloužit při výstavbě úseku 501 Pražského okruhu. Tam ovšem soud zrušil územní rozhodnutí o stavebním povolení. To znamená, v této chvíli není stabilizovaná trasa a v této chvíli je ten pozemek samotný i zamýšlená výstavba na tomto pozemku pro stát zcela zbytečná a nevýhodná. ŘSD podepsalo smlouvu s tím, že porušilo závažná pravidla a nepožádalo o souhlas Ministerstvo dopravy s uzavřením této smlouvy. Podle pravidel, která v té době platila, každá majetková transakce, která byla objemově vyšší než 1 milion korun, měla být schválena Ministerstvem dopravy. Jsme přesvědčeni, že ty pozemky byly i oceněny v rozporu se zákonem o oceňování a že cena v tom posudku, který byl, neodpovídá realitě. Je to zhruba o 75 milionů korun, možná o sto, nechci se přít. Navíc ta smlouva o budoucí smlouvě zavazuje stát k výkupu i pozemků, které by nevyužil nikdy.

To znamená, stát potřeboval některé pozemky, ale v té smlouvě k budoucí kupní smlouvě se zavázal stát, že vykoupí i ty části, které nepotřebuje. ŘSD to nezaplatilo. Obě dvě předmětné společnosti se domáhaly splnit ty povinnosti ne u soudu, jak jste říkal, ale u - respektive u Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře. A je pravda, že ta dala za pravdu těmto dvěma firmám, nařídila ŘSD zaplatit 175 milionů korun.

Tak a teď k těm otázkám, jestli bych mohl. A teď mohu říkat - když je otázka "Bylo ministerstvo informováno?", tak můžu odpovědět, jestli byl ministr, to znamená já, nedokážu říci, jestli ministerstvo bylo informováno o tom, proč a kdy byl odebrán tento případ jedné advokátní kanceláři - já ne. Nemohu ovšem říci, že bylo informováno ministerstvo nebo můj předchůdce, to samozřejmě nevím. To prověřím, případně vám písemně odpovím. To znamená, pokud bylo, tak odpovím kdy. A jestli byla zdůvodněna tato změna advokátní kanceláří - já jsem o tom do dnešního dne nevěděl, že se advokátní kancelář změnila. Nevím, která byla původní, nevím, která je současná.

A jestli bylo podáno trestní oznámení generálním ředitelem ŘSD - nevím. Zjistím, musím prověřit. ŘSD se tomu bránilo.

A já to teď spojím i s postavením Ministerstva dopravy. V této chvíli my odmítáme uhradit tuto kupní cenu a Ministerstvo dopravy má v této chvíli připravenu žalobu na neplatnost kupní smlouvy, protože Ministerstvo bude napadat zejména tu okolnost, že nedalo souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a tato žaloba bude v nejbližších dnech či týdnech podána a budeme se domáhat zrušení té smlouvy o budoucí kupní smlouvě od samého počátku. To je vlastně otázka na to, co bude podnikat v této chvíli Ministerstvo dopravy a zda hodlá tyto závazky uznat. Tak říkám že ne, budeme se bránit normální žalobou u soudu a budeme požadovat prohlášení té smlouvy za neplatnou od samého počátku.

Musím ovšem říci, že podle informací, které mám k dispozici, tak co určitě nepomohlo státu v tom sporu, je to, že bývalý ředitel ŘSD nárokoval v roce 2011 peníze do rozpočtu na výkup těchto pozemků. Byl to jeden z argumentů, který protistrana použila v rámci rozhodčího řízení, a já to považuji za nešťastné, že už v roce 2011 se snažilo ŘSD tyto prostředky u SFDI získat rozpočtovým opatřením a mít je připraveny v kapitole pod názvem výkup pozemků pro stavbu SSÚD při úseku 511.

Čtvrtá otázka - jestli mě informoval, že někdo připravoval pozemek se ziskem 120 milionů. Teď nevím, myslím, že někdo ten pozemek prodal, jedna firma druhé. Nebo zda ta cena je nadhodnocena. O tom, že je desítky milionů nadhodnocená cena, samozřejmě vím, informován jsem byl a i jsem to řekl na začátku své odpovědi. Nevím, jestli to teď někdo koupil, jestli tu pohledávku nebo ten pozemek koupila jiná firma, tak o tom jsem informován nebyl. O tom soudním sporu jsem byl informován v minulých dnech, necelých asi šedesát dnů nebo padesát pět.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pane ministře, čas uplynul.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Čas mi skončil.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Doplňující otázka, pane poslanče? Budete chtít položit? Prosím, pan poslanec Bárta, doplňující otázka.

 

Poslanec Vít Bárta: Já si dovolím, pane místopředsedo, zneužít doplňující otázky jenom ke krátkému komentáři, že si dovolím doplnit tuto krátkou ústní interpelaci obšírnějším písemným vyjádřením, které vám zašlu jako písemnou interpelaci během přibližně 48 hodin. A naopak děkuji za rovné a ostré odpovědi. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak děkuji. Pan ministr dopravy už nechce reagovat, takže půjdeme k sedmé vylosované interpelaci. Je to interpelace pana poslance Michala Babáka na ministra financí Miroslava Kalouska. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, podle přítomných ministrů si nejsem jist, jestli Poslanecká sněmovna zodpovídá vládě, anebo vláda zodpovídá Poslanecké sněmovně. No budiž, třeba mi pan ministr odpoví písemně.

Takže vážený pane nepřítomný ministře financí, obracím se na vás s interpelací ohledně nezákonného postupu Ministerstva financí při povolování takzvaných videoloterijních terminálů. Tuto nezákonnost jasně vyjádřil ve své zprávě veřejný ochránce práv. Cituji: Ministerstvo financí nezjednalo nápravu svých dřívějších nezákonných postupů při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím takzvaných jiných technických herních zařízení, například videoloterijních terminálů. Nejzásadnějším a dlouhodobým pochybením Ministerstva financí je, že při povolování takzvaných jiných technických herních zařízení v rozporu se zákonným příkazem neužilo příslušná ustanovení loterijního zákona platící pro výherní hrací přístroje, takže například jako maximální výše sázky u interaktivních videoloterijních terminálů Ministerstvo povolovalo tisíc korun, přestože zákon umožňuje dvě, pět, respektive nejvíce padesát korun. Maximální hodinová prohra činí 252 tisíc korun, přestože loterijní zákon připouští 1 000, 2 000 nebo 10 000 tisíc korun. Ministerstvo nerespektovalo zákaz umístění přístrojů na určitých místech, jako je sousedství škol. Zatímco zákon umožňuje vydat povolení maximálně na jeden rok, Ministerstvo vydávalo povolení na dobu neurčitou, deset let a nyní na tři roky. (Předsedající: Čas, pane poslanče.)

Vzhledem k tomu se ptám: Spatřujete veřejný zájem v tom, že Ministerstvo povoluje mnohonásobně vyšší hazard mimo kasina, tedy tam, kde provozovatelé IVT nemají povinnost ani právo provádět osobní identifikaci hráčů? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP