(12.50 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Já bych chtěl vzkázat panu poslanci Hulinskému prostřednictvím pana místopředsedy, aby nemluvil o malých městech jenom proto, že je z nějakého většího města. Děkuji. (Úsměv mezi některými poslanci v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Hulinský. Připomínám, že Opava opravdu není malé město. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Hulinský: Ano, je potřeba, abyste si to vy z toho jednoho města vysvětlili, protože kolega hovořil o menším městě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Ještě jednou děkuji. Já jsem v obecné rozpravě, tak snad splním požadavek pana kolegy Hulinského, že budu mluvit tedy obecně k tématu, i když z těch faktických poznámek, které tady byly teď předestřeny, jsem taky nepochopil, jestli toto má být obsahem faktických poznámek - vyjasňovat si, které město je malé. Ale dobře.

Já musím reagovat na svého ctěného kolegu pana poslance Petrů. Protože při vší úctě to, že budu tvrdit, že nějaký problém neexistuje, tak to ještě neznamená, že tomu tak skutečně je. Faktem je, že Úřad pro ochranu osobních údajů prostě tento výklad má, a nemůžete nikdo tvrdit, že to je opačně. Buď takový papír existuje, nebo neexistuje. A Úřad pro ochranu osobních údajů je jeden z několika mála úřadů, které i podle našeho ústavního pořádku jsou nezávislé při výkonu své činnosti, do jejich činnosti nelze vstupovat žádnými jinými prostředky než samozřejmě cestou zákona.

Já jsem o tom mluvil i s lidmi, kteří se zabývají otevřenou společností. Oni do jisté míry kritizují, to musím říci zcela jednoznačně, jak je ten návrh napsán. Říkají, že je třeba ho vylepšit, chtějí se na tom podílet. Ale ani oni nezpochybňují to, že tento problém tady je. Takže se prosím netvařme tak, že ten problém neexistuje. On možná někdy doběhne i do Opavy, až si toho potom pan ministr všimne a bude možná tu problematiku chtít více řešit. Anebo zajede na Úřad na ochranu osobních údajů a vyřeší to tam osobně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Takže to by znamenalo, že bychom obecnou rozpravu mohli ukončit.

Byl tady podaný nějaký návrh? Ptám se zpravodaje. Byl podán návrh na zamítnutí. Tak v tom případě gonguji. Ještě se zeptám, zda nechce vystoupit zástupce navrhovatele nebo zpravodaj. Nechcete vystoupit, takže pouze zagonguji.

 

Jsme tady snad všichni, kdo chtějí hlasovat, a můžeme tedy hlasovat návrh na zamítnutí, který zazněl v rozpravě. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 93, přihlášeno 130, pro zamítnutí hlasovalo 22, proti 58. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

To znamená, že nyní budeme hlasovat pouze o přikázání předloženého návrhu k projednání výboru. Je navržen výbor pro veřejnou správu. Navrhujete ještě nějaký jiný výbor? Ještě prosím pan poslanec Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval také ústavněprávní výbor. A rovněž po dohodě s panem předkladatelem navrhuji prodloužit lhůtu na projednávání tohoto zákona na 90 dní.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Lhůta pro projednání na 90 dní, dobře, to budeme hlasovat až po přikázání.

 

Takže nejdřív tady máme návrh organizačního výboru přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu. To hlasujeme jako první.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro veřejnou správu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 94, přihlášeno je 130, pro hlasovalo 111, proti žádný. Takže tohle bylo přijato.

 

Pak tady byl navrhován ústavněprávní výbor, to hlasujeme nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat ústavněprávnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 95, přihlášeno 130, pro hlasovalo 106, proti 3. Takže to bylo taky přijato.

 

Teď bychom měli hlasovat prodloužení lhůty k projednávání. Podle jednacího řádu, pokud je prodloužení více než dvacet dní, musí s tím souhlasit navrhovatel. Pokud s tím navrhovatel vyslovuje souhlas, můžeme hlasovat prodloužení lhůty projednávání na 90 dnů. (Navrhovatel souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro lhůtu 90 dní, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 96, přihlášeno je 131, pro hlasovalo 106, proti 5. Lhůta byla prodloužena tak, jak bylo požádáno.

 

A teď snad můžeme ukončit projednávání bodu 40. A já v tom případě dokončím i celé dopolední jednání Sněmovny.

Jen připomenu, že premiér je v zahraničí, takže interpelace na premiéra sice začnou ve 14.30, ale zřejmě skončí dříve. Tak jenom apeluji, že interpelace na ministry začnou dříve než v 16 hodin, tak aby s tím počítali ministři i interpelující. Takže apeluji, aby tady byli včas a dříve než před 16. hodinou.

Přeji vám dobrou chuť a přerušuji jednání Sněmovny.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP