(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Klučka se hlásil. Mám to přesně evidované. Teď je pan poslanec Klučka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Já na rozdíl od pana kolegy Polčáka mohu podepsat všechna slova, která tady pan ministr Stanjura řekl, a to nejen proto, že jsme ze stejného města, ale nějakou zkušenost z komunální politiky máme. Ano, vážím si myšlenky, s kterou přišli předkladatelé zákona. Už ale trošku váhám nad tím, jak tato myšlenka je v zákoně zpracována, včetně té rétoriky, která tady byla uvedena jak v úvodním slově, tak ve slově pana zpravodaje, a to je neveřejné zasedání rady a záznamy z neveřejného zasedání rady. To bychom museli ten zákon změnit ještě trošku v jiném paragrafu. Nezlobte se, ale v daném okamžiku mě nenapadá nic jiného, než podat návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení. Ale myšlenku nezapomeňme. Ona je na cestě další novela zákona o obcích, kde můžeme diskutovat v rámci pozměňovacích návrhů i o této vazbě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Stanjura se hlásil s faktickou. Takže pan ministr Stanjura teď fakticky.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Chci reagovat na vystoupení předkladatele pana poslance Polčáka.

V mém městě, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, já se omlouvám, v mém městě jako první začali pořizovat záznamy občané, kteří si přinesli kameru a zeptali se mě jako předsedajícího schůze zastupitelstva, jestli si mohou průběh natáčet. Neměl jsem důvod jim to zakazovat. A to byl úplně jiný případ. A není to prostě realita pouze z mého města, prostě přicházejí dobrovolníci, které to baví, natáčejí si to a pak to zveřejňují. Následně k tomu přistoupila mnohá města, protože zjistila, že to lidem vyhovuje, aby si to mohli prohlédnout, ti, kteří se zajímají o to, jak zastupitelstvo funguje, nemusí jim prostě čas zasedání zastupitelstva vyhovovat.

Já jsem říkal, že nekritizuji předkladatele. Já jsem ve svém vystoupení kritizoval úřad, ne předkladatele. Klidně budu hlasovat, že to pustíme do druhého čtení. Nemám s tím problém. Jenom mi připadá, že je to zbytečné a že je to fakt postavené na hlavu, celá tato debata. A zkusme si tedy odpovědět na otázku: Platí to samé pro zápas fotbalové nebo hokejové ligy, který se taky vysílá ze záznamu? A ptá se někdo diváků, jak běží kamery, když je zrovna přestávka a oni mávají? A dali souhlas? A nebo pak někde v archivu sportovních kanálů někdo sedí a maže obličeje a vidíme jen mávající ruku, aniž bychom identifikovali, který chudák člověk na hokeji, fotbalu, basketu či jiném sportu byl? Já myslím, že se shodneme na tom, že není normální, aby někdo nutil zastupitelstva, aby mazala obličeje. Na druhé straně je obrovský tlak na to, aby jednání byla veřejná a transparentní, aby si to každý mohl zkontrolovat. Ptal se někdo nás, jestli může být přenos na ČT24? (V sále je neklid.)

Mě se nikdo neptal, jestli je souhlas. A mohou tady být potenciálně hosté. Když je přenos z ČT24 a je záběr na galerii hostů, ptal se někdo hostů, jestli s tím souhlasí? (Předsedající upozorňuje na čas.) Omlouvám se. Všechno.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. To byla taky faktická. Teď jsem viděl hlásit se pana navrhovatele. To byla taky faktická? V tom případě bych vám dal slovo hned. Pokud chcete reagovat na dvě minuty, tak můžete hned. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Boris Šťastný: Velmi děkuji za debatu. Jsem moc rád, že se otevřela. I mně přijde naprosto absurdní, že státní úřad obešle města, obce a kraje, že nesmějí nahrávat svá veřejná zasedání zastupitelstva, že je nesmějí zveřejňovat. Mně přijde také naprosto absurdní, že poté co se v tomto případě Zastupitelstvo hlavního města Prahy - respektive magistrátní úřad explicitně dotázal, jestli to opravdu myslí vážně, že odpoví: opravdu to nesmíte. A to se nestalo jenom Praze, to se stalo i dalším městům.

Čili tady je několik možností. Buďto někdo v tomto státě nechce, aby se zastupitelstva přenášela, z nějakého důvodu, asi aby neexistovala nějaká transparentnost, anebo to někdo posílá schválně, aby lidé museli utrácet miliony korun za mazání obličejů. Já to samozřejmě nevylučuji. Je prostě možné, že se někdo s někým někde dohodl, rozeslal dopis a naschvál toho některá města využívají, vypisují tendry a mažou obličeje za miliony korun. Ale já prostě jako poslanec Parlamentu nevím, co s tím mám jiného udělat, než že když jsem vyčerpal všechny možnosti v rámci konkrétního Zastupitelstva hlavního města Prahy, tak jsem předložil zákon. Jestli vláda ví, jak na to jinak, a přikáže úřadu pana Němce, aby ten dopis stáhl a rozeslal jiný dopis, že to města dělat mohou, a tím se ušetří miliony korun, já budu jedině rád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď ještě vidím paní poslankyni Semelovou. Ta je přihlášena s faktickou. Prosím dvě minuty pro paní poslankyni Semelovou.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já si myslím, že právě v zájmu toho, aby se to sjednotilo, aby to nebylo v každém městě jinak, a po zkušenostech, které máme v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, je potřeba, aby to bylo uzákoněno. Odmítám srovnání zastupitelů a fotbalového zápasu, protože my jsme přece veřejní činitelé, kteří rozhodují o životě lidí ve městě, v obci, v kraji a tak dále. To je něco úplně jiného. A každý občan by měl mít právo sledovat, nakonec zastupitelstvo je veřejné, jak který zastupitel vystupuje, co prosazuje a jak hlasuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě fakticky pan poslanec Petrů. Přece jenom, prosím, máte dvě minuty. (V sále je neklid.)

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, já tomu trochu nerozumím. Například na našem okrese ve městě Břeclavi, Lanžhotě a podobně již deset let běží kabelová televize z každého zastupitelstva města. Tak v čem je problém? Potřebujeme to, nebo to nepotřebujeme? Já osobně se domnívám, že je to naprosto nadbytečná záležitost. Je to jenom o vůli zastupitelstva, které se rozhodne, jak chce, aby to bylo. Na to nepotřebujeme žádný zákon. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď jsme snad vyčerpali všechny faktické a můžeme přikročit k obecné rozpravě, kde mám přihlášeného pana poslance Petra Hulinského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím si, že se nám tady velmi často teď stává, že faktické poznámky se nám liší s tím, co by mělo být v obecné rozpravě.

Nicméně já bych chtěl říct dvě věci. Za prvé závidím našim kolegům v malých městech, jak tady hovořil pan kolega Klučka nebo pan ministr, že jsou z jednoho města a funguje jim to. V Praze to nefunguje. To znamená, jestli chceme pomoci občanům Prahy, aby měli jasný signál, co se děje v hlavním městě Praze, tak to v Praze potřebujeme. Mně se nelíbí a nevěřím tomu, že by rozmazávání obličejů ze Zastupitelstva hlavního města Prahy mělo stát 8 mil. korun a určitě to budu interpelovat, protože jsem si nevšiml ani na internetových stránkách, že by na to bylo vypsáno výběrové řízení, takže by byl patrně porušen zákon. Nicméně podívám se na to, zvlášť jestli to tak je, či nikoliv, ale v Praze je to hrozně složité. Praha měla minulý rok desítky, možná stovky expertiz, právních analýz a nemáme možnost například zjistit, k čemu tyto analýzy, k čemu vlastně tato právní posouzení byla, jakým způsobem byla nadále využita, zdali byla vysoutěžena a jakým způsobem je vlastně možné se s nimi seznámit. Já jsem například na posledním zasedání zastupitelstva interpeloval, že bych tento seznam rád viděl. A rád bych, aby měli i občané možnost vidět, co zastupitele zajímá.

Proto bych to rád doporučil do druhého čtení. Vezměme zkušenost z obcí, kde to funguje, je to fajn. Ale my máme zkušenost z obcí, kde to nefunguje, a je to zase napříč politickým spektrem. Pan kolega Šťastný je z ODS, já jsem ze sociální demokracie. Propusťte to prosím do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Stanjura se hlásí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP