(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi za úvod. Poslanec

 

Foldyna tu není a já tady mám návrh, abychom jako zpravodaje pro prvé čtení odhlasovali pana poslance Vodrážku. Prosím tedy o hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby poslanec Vodrážka se stal zpravodajem místo pana poslance Foldyny, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 86, přihlášeno 133, pro hlasovalo 100, proti 2. Pan poslanec Vodrážka by byl zpravodajem pro prvé čtení. Požádám ho, aby uvedl tento text.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, po vysvětlení tohoto materiálu panem ministrem navrhuji přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu můžeme ukončit. Budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Má někdo ještě jiný návrh na přikázání? Nemá.

Budeme hlasovat o zahraničním výboru. Zahajuji hlasování. Odhlásit? Byl tady návrh na odhlášení? Omlouvám se, hlasování ruším a prohlašuji za zmatečné. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Jsme znovu přihlášeni a můžeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 88, přihlášeno 108, pro hlasovalo 102, proti nikdo, takže jsme to přikázali zahraničnímu výboru.

 

Můžeme přistoupit k bodu

115.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských
ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána
v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012
/sněmovní tisk 877/ - prvé čtení

Požádal bych pana ministra Kalouska, aby uvedl tento text.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Již jsem dnes hovořil, dámy a pánové, o trvalém diplomatickém úsilí Ministerstva financí uzavírat tyto smlouvy se zeměmi, které jsou označovány jako daňové ráje. Tohle je další z těchto případů. Smlouva, která byla podepsána loni na podzim s Kajmanskými ostrovy, umožní České republice dožadovat se informací, které jsou potřebné pro zjišťování a zajišťování daní, včetně vyšetřování daňových trestných činů a deliktů.

Ne že by nás tolik zajímalo, jak platí daně Kajmaňané, ale to byste neřekli, co je na Kajmanech Čechů. Takže tam se pravděpodobně občas zeptáme, budete-li ratifikovat tuto dohodu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě bych požádal o slovo pana poslance Václava Kubatu.

 

Poslanec Václav Kubata: Pane místopředsedo, dámy a pánové, rozhodně mít možnost přístupu k informacím do daňového ráje na Kajmanských ostrovech je správné, tudíž doporučuji propustit do dalšího čtení a přikázat zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu k této dohodě. Nehlásí se nikdo, takže obecnou rozpravu můžeme ukončit. Budeme se opět zabývat přikázáním výborům k projednání. Jedná se opět o zahraniční výbor. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, takže můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 89, přihlášeno je 111, pro hlasovalo 105, proti nikdo. Přikázání zahraničnímu výboru bylo schváleno.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

116.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových
záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána
v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012
/sněmovní tisk 878/ - prvé čtení

Prosím pana ministra Kalouska, aby uvedl ještě tento text. Je to Kapské město v Jihoafrické republice. Pokud jste to nesjednával, tak vás nenutím. Ale mám to tady. Je to úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, 26. října v Kapském městě byla podepsána úmluva ve znění protokolu, která představuje komplexní multilaterální nástroj vyvinutý ve spolupráci Rady Evropy a OECD, který zahrnuje všechny formy spolupráce při správě daní, a to v rovině jak nalézací - když se zjišťuje -, tak v rovině platební - když se platí. Jedná se o následující formy spolupráce: výměnu informací na žádost automatickou a spontánní, souběžná daňová šetření, přítomnost na daňových kontrolách v zahraničí, dožádání vymáhání a předběžných opatření, doručování dokumentů.

Úmluvu a následně protokol podepsalo 24 států, které máte uvedeny v předkládací zprávě materiálu.

Pro vaši informaci, pokud vás zaujalo při schvalování minulého bodu o smlouvě mezi námi a Kajmany, že byla podepsána v Kapském městě, byla podepsána právě při příležitosti sjednání této multilaterální úmluvy, protože naši delegáti tam byli přítomni.

Děkuji za pozornost a prosím o ratifikaci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady máme zase změnu zpravodaje. Opět za poslance Foldynu budeme muset odhlasovat pana poslance Vodrážku. Ještě jednou navrhuji hlasovat o změně zpravodaje.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby za pana poslance Foldynu byl zpravodajem pan poslanec Vodrážka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 90, přihlášeno je 115, pro hlasovalo 96, proti nikdo, takže jsme odhlasovali výměnu zpravodaje.

 

Mohu požádat pana poslance Vodrážku, aby se vyjádřil.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, pane místopředsedo. Po důkladném vysvětlení tohoto materiálu panem ministrem navrhuji přikázání k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu. Nehlásí-li se nikdo, obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli chce někdo přikázat projednání jinému výboru nežl zahraničnímu. Pokud ne, hlasujeme o zahraničním výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání k projednání zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 91, přihlášeno je 115, pro hlasovalo 104, proti nikdo, takže jsme přikázání provedli.

 

Končím projednávání bodu 116. Tím jsme se zhostili zahraničních smluv.

 

Nyní začíná série prvních čtení.

O slovo mě požádal pan poslanec Kováčik, takže mu dávám slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP