(11.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A další je bod číslo

110.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou
/sněmovní tisk 850/ - druhé čtení

Prosím pana ministra dopravy Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Předkládám vám Dohodu o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou. Tato dohoda byly vyjednána v souladu s vnější politikou EU jako jeden z kroků při vytváření společného leteckého trhu se zeměmi na jižní a východní hranici EU.

Základním cílem dohody je nastavit jednotná pravidla v oblasti letecké dopravy mezi EU a jejími členskými státy a Moldavskou republikou. Postupně dojde k vytvoření jednotného trhu a k odstranění všech restrikcí. Důležitým aspektem této dohody je implementace právních předpisů EU ze strany Moldavské republiky, a to zejména v oblastech: bezpečnost, ochrana před protiprávními činy, uspořádání letového provozu, licencování leteckých dopravců nebo ochrana spotřebitelů.

Sjednání dohody nevyžaduje žádné změny v našem právním řádu a její provádění nebude mít žádný dopad na výdaje státního rozpočtu. Jenom pro informaci, v této chvíli neexistuje letecké spojení mezi ČR a Moldavskou republikou. Poslední pravidelné spojení skončilo v roce 2010 a tu linku provozovala letecká společnost Air Moldova.

Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací této smlouvy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vodrážka je zpravodajem zahraničního výboru, takže ho požádám, aby vystoupil.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, zahraniční výbor se zabýval touto smlouvou na své 25. schůzi a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a otevírám rozpravu. Do rozpravy nemám přihlášky, rozpravu končím a budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 81, přihlášeno je 129, pro hlasovalo 113, proti nula, takže to jsme také odhlasovali a přijali.

 

A můžeme dál. Bod číslo

111.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou
socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012
/sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

Ministr Kalousek by měl uvést opět ratifikaci protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění. Prosím, můžete.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dosavadní smlouva zamezující dvojímu zdanění, která upravuje vztahy mezi námi a Nizozemským královstvím, je smlouva z roku 1974, tedy Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím. Monarchie vydržela, socialismus se zhroutil. Současné znění smlouvy neodpovídá ani po formální ani po věcné stránce současnému stavu. Nizozemská strana možná z nostalgie po tom názvu nesouhlasila se sepsáním smlouvy nové a požadovala pouze aktualizaci protokolem, což je formálně bezchybný postup. Došlo k dohodě o protokolu, k jeho podpisu a já teď prosím o jeho ratifikaci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Požádám pana poslance Davida Vodrážku nyní o slovo.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zahraniční výbor se smlouvou zabýval taktéž na své 25. schůzi a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a otevírám rozpravu, do které se nehlásí nikdo, takže můžeme zase rozpravu ukončit a budeme hlasovat tuto smlouvu mezi Nizozemím a ČR. Budeme hlasovat o usnesení k této smlouvě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout usnesení zahraničního výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 82, přihlášeno 132, pro hlasovalo 113, proti nula, takže to bylo také odsouhlaseno.

 

A můžeme rovnou k bodu

112.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasus ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Brazilskou federativní republikouo vzájemné správní pomoci
v celních otázkách,která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012
/sněmovní tisk 869/ - prvé čtení

Požádám pana ministra Kalouska, aby přednesl úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Iniciativa k sepsání této smlouvy vzešla z brazilské strany. Brazilská strana stála o spolupráci s ČR, tak jako stojí se všemi zeměmi EU. Naše dosavadní spolupráce není nijak právně upravena. Tato smlouva respektuje jak právní řád ČR, tak veškeré normy EU a bude nepochybně ku prospěchu ochrany finančních zájmů obou zemí. Proto prosím o ratifikaci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana poslance Holíka, který by se k tomu vyjádřil jako zpravodaj pro prvé čtení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, byl zde předložen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012. Doporučuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď otevírám obecnou rozpravu. Není žádná přihláška, takže můžeme obecnou ukončit a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Má někdo ještě jiný návrh, než je zahraniční výbor? Nemá, takže budeme hlasovat aspoň ten zahraniční výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby bylo zahraničnímu výboru přikázáno projednat tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 83, přihlášeno 133, pro 115, proti 1, takže to bylo přikázáno.

 

A nyní tu máme bod

113.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé,
podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu
/sněmovní tisk 870/ - prvé čtení

Uvedl by to ministr vnitra v této chvíli místo ministra průmyslu. Prosím pana ministra Kubiceho, aby uvedl tento tisk 870. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu. Dne 11. prosince 2012 dohoda úspěšně prošla schvalovacím procesem v Evropském parlamentu a za předpokladu úspěšného dokončení ratifikačního procesu na straně Kolumbie a Peru začne být předběžně prováděna v prvním čtvrtletí 2013. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP