(9.50 hodin)
(pokračuje Oliva)

Takže ptám se, pane kolego, trváte na své nesouhlasné odpovědi? (Trvá.) Budeme tedy hlasovat k přednesenému návrhu na vyslovení nesouhlasu s odpovědí pana premiéra. Přivolám ještě naše kolegy. (Děje se. Někteří poslanci přicházejí do sálu.)

 

Budeme moci zahájit hlasování. Hlasujeme o návrhu, kdo nesouhlasí s odpovědí pana premiéra Nečase na písemnou interpelaci pana Miroslava Váni ve věci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem na vyslovení nesouhlasu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 72, přihlášeno 94, pro 38, proti 35. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Tím končíme projednávání této interpelace.

 

Pan kolega Miroslav Váňa vznesl ještě další interpelaci na premiéra Petra Nečase ve věci krize vládnutí. Odpověď pana premiéra jsme dostali jako sněmovní tisk 817. A stejně jako v předchozím případě projednávání interpelace bylo přerušeno, protože nebylo možné hlasovat o návrhu pana kolegy Váni na vyslovení nesouhlasu s odpovědí pana premiéra, protože jsme neměli dostatečné kvorum. Takže to hlasování můžeme zrealizovat teď.

Takže znovu opakuji, aby bylo zřejmé, hlasujeme o návrhu pana kolegy Váni na vyslovení nesouhlasu s odpovědí pana premiéra na interpelaci, kterou vznesl na téma krize vládnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo... (Požadavek na odhlášení z levé části sálu.) Pardon, omlouvám se. Nezaregistroval jsem žádost o odhlášení. Takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. (Děje se. Předsedající čeká na přihlášení poslanců.)

Nezbývá, než konstatovat, že pořád nemáme potřebné kvorum na hlasování. Ne že bychom neměli počet přítomných (na tabuli Q 22, P 43). Vidím, že hlasování se nedobereme, protože mnoho z vás se nehodlá přihlásit, abychom mohli toto hlasování zrealizovat. Proto nám nezbývá, než tuto interpelaci opustit ve stadiu přerušení a hlasovat při další příležitosti, kdy bude kvora dosaženo.

Uvidíme, jestli se situace změní u další interpelace, kterou vznesl pan kolega Ivan Ohlídal na premiéra vlády Petra Nečase ve věci pravidel týkajících se řízení v rámci Grantové agentury České republiky. Odpověď pana premiéra jsme dostali jako sněmovní tisk 840 a stejně jako v předchozích případech nebylo hlasováno o návrhu usnesení kvůli nedostatečnému kvoru. A zřejmě to bude i dnešní případ. (Na tabuli Q 25, P 48.) Takže i tuto interpelaci opustíme ve stadiu přerušení a budeme o ní hlasovat při první příležitosti u dalších interpelací, pokud kvora dosáhneme.

Před další interpelací dovolte, abych vás seznámil s omluvami. Jednak se omlouvá pan místopředseda Pospíšil od 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavol Lukša od 11 hodin z rodinných důvodů, pan poslanec Jeroným Tejc z dnešního odpoledního jednání z osobních důvodů, pan kolega Škárka z dnešního jednání Sněmovny z osobních důvodů, pan kolega Staněk z dnešního jednání z důvodu zasedání Legislativní rady vlády, pan ministr Kalousek z odpoledního jednání z pracovních důvodů, paní kolegyně Kristýna Kočí omlouvá svou neúčast na dnešním jednání ze zdravotních důvodů a poslední je paní ministryně Alena Hanáková, která se omlouvá z dnešního jednání na dobu od 14 do 15.15 z důvodu jednání podvýboru pro kulturu, vědu a vzdělávání. Takže to byly omluvy.

A přistoupíme k další interpelaci, která byla vznesena ze strany pana kolegy Ohlídala na pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialu. Ten na ni odpověděl ve sněmovním tisku 841. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, po téměř půl roce se s panem ministrem scházíme, abychom mohli projednat moji písemnou interpelaci, která se týkala výdajů na české školství v následujících třech letech. Mimochodem dodávám, že tato interpelace byla podána v létě 2012, takže obsah interpelace se týkal roku 2013 až 2015. Ve své interpelaci jsem vyjádřil skutečnost, že tehdy ve sdělovacích prostředcích i jinde se psalo a tvrdilo, že na příští tři roky, zmíněné roky 2013 až 2015, dojde k výraznému poklesu finančních prostředků směřovaných právě do českého školství.

Pan ministr mi odpověděl, ale já jsem s jeho odpovědí nebyl zcela spokojen. Proto se dnes touto interpelací a odpovědí pana ministra zabýváme.***
Přihlásit/registrovat se do ISP