(11.10 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Víte, když se s těmi připomínkami, které odsud přicházely, nepracovalo, zákon se protlačí se slibem, že příslušné normy budou dodělány a že budou mít pět let si zvyknout... Ono zvyknout se jak se říká, i na šibenici, ale ono se jim nechce viset, pochopte to. Takže v tom je ta podstata.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Slovo má pan poslanec Vojtěch Filip. Faktická poznámka.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já jen, pane předsedající, k panu ministrovi jednu poznámku. Když už hovoří o KSČM, tak by měl být korektní. Oba senátoři KSČM v Senátu hlasovali i pro ten kompromis, pokud jde o NKÚ. A nezlobte se, my jsme to nezpůsobili. To, že se nechali například takoví senátoři, jako je váš kolega Kubera, ovlivnit a nechtěli, aby se kontrolovaly majetky obcí, to prosím nevkládejte do činnosti kohokoliv z KSČM. Ani jejich starostů ani jejich poslanců ani jejich senátorů.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším s faktickou poznámkou bude pan poslanec Votava. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové. Pane ministře, je zcela evidentní, že my se musíme na tom zákonu dohodnout, je to ústavní zákon. Potřebujete 120 hlasů a z toho důvodu i byla ta komise, které jsem byl účasten. Vy také, koneckonců. Tam jsme se mohli domluvit, tam jsme se mohli dohodnout a předejít tomu, co se odehrává nyní ve Sněmovně za debatu. Možná že by byla debata, ale už jenom bychom to nějakým způsobem uhladili, ten zákon. My jsme ani nebyli, já jsem to říkal ve svém vystoupení, my jsme ani nebyli seznámeni s tou finální částí. S tou jste nás neseznámili. Tak chtěli jste dohodu, nebo jste nechtěli dohodu? Mně se zdá, že jste ji v této chvíli nechtěli asi. A nepodsouvejte nám, že my nechceme dluhovou brzdu. My ji chceme, ale ne v tom provedení, ne v těch parametrech, které předkládáte vy nám. My se chceme s vámi domluvit na něčem rozumném a na tom se dohodnout musíme, pokud ten zákon má platit.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to byl pan poslanec Votava s faktickou poznámkou. Poslední v řadě bude pan poslanec Sklenák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem jen chtěl panu ministrovi sdělit, když dává za vinu neschválení rozšíření kompetencí NKÚ levicovému Senátu, že kdyby pro tento zákon hlasovali senátoři za ODS, tak byl schválen.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím kolegy v sále, aby nekomentovali vystoupení řečníků, případně se přihlásili a ujali se místa u pultu. S faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem nechtěl moc do té debaty zasahovat, protože hádka o tom, jestli jsme schopni změnit parametry a jsme schopni uzavřít dohodu ve Sněmovně, podle mého názoru samozřejmě může proběhnout, ale všechny... Pokud obecně souhlasí sociální demokracie s tím, že zákon o dluhové brzdě má být, ústavní zákon o dluhové brzdě má být, tak samozřejmě to jsou přece věci, které jsme schopni dohodnout ve Sněmovně.

Ale chtěl jsem zareagovat teď na vystoupení pana poslance Sklenáka. Pokud by se podíval na výsledky Senátu, zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak i kdyby všichni senátoři ODS hlasovali pro, tak neměl šanci projít. To znamená, máte většinu v Senátu a vy zodpovídáte za to, co udělal Senát, a nemůžete to házet na nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak to byl pan poslanec Benda. Pokud není žádná další faktická poznámka, tak se vrátíme k pořadí řečníků, tak jak je na tabuli. Slovo má poslankyně paní Dana Váhalová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, projednáváme zákon o rozpočtové odpovědnosti, který bezesporu patří mezi jeden z nejdůležitějších a nejzásadnějších zákonů, který naše Sněmovna přijímá. Tento návrh zákona má za cíl omezit zadlužení státu, a to tím způsobem, že veřejný dluh nemá překročit hranici 60 % HDP, jak požadují i maastrichtská kritéria. Jaký je však skutečný stav v Evropské unii? Průměrné zadlužení zemí eurozóny činilo v třetím čtvrtletí 2012 téměř 90 % HDP. V případě Německa to bylo 82 % a Francie 90 % HDP. Podle navrženého zákona při dosažení dluhu na úrovni 40 % HDP má vláda začít podnikat aktivní kroky k omezování státních výdajů. Při dosažení hranice 45 % HDP vláda bude muset snížit výdaje minimálně o 3 %, zmrazit platy ve veřejném sektoru a snížit mzdy představitelům státu o 20 %. Po překročení hranice 48 % veřejného zadlužení bude muset vláda předložit vyrovnaný nebo přebytkový návrh rozpočtu, fondů a zdravotních pojišťoven. V tomto případě to stejné jako vláda budou muset učinit také kraje a obce. V případě překročení 50% hranice veřejného dluhu bude muset vláda požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Je namístě připomenout, že podle údajů Eurostatu český veřejný dluh ve třetím kvartále 2012 dosáhl hranice 44,9 % HDP.

Zarážející pro mě je, proč česká vláda odmítla takzvaný fiskální pakt, který vznikl na půdě Evropské unie na začátku roku 2012, a nyní najednou navrhuje dle mého názoru mnohem přísnější normu. Chceme být snad papežštější než papež? Nebo je v tom něco jiného?

Obecně souhlasím s tím, že potřebujeme určitou dluhovou brzdu. Ale tu si představuji v koordinaci s Evropskou unií. Co je však pro mě nepřijatelné, tak to, že tento zákon má vstoupit v platnost 1. ledna 2014, kdy i díky činnosti či nečinnosti této vlády dluh přesáhne hranici 45 % HDP. Domnívám se, že je pro Českou republiku vhodnější vycházet především z maastrichtských kritérií 60 % veřejného dluhu HDP a zahájení nápravných opatření někde na hranici 55 % dluhu vůči HDP. Pokud předkládaný zákon přijmeme, Česká republika se dostane do nevýhody proti zemím eurozóny, které mají současný dluh na úrovni 90 % HDP, a bude muset začít škrtit výdaje, tím i poptávku, kupní sílu obyvatelstva a růst v době trvající krize. Chci upozornit současnou vládu, že mnohé české domácnosti hospodaří na hranici finančních možností. Z tohoto důvodu nemohu ve stávající podobě zákon podpořit, a to i přes různá navrhovaná přechodná období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Slovo má pan poslanec Michal Babák. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Budu se snažit být stručný, protože stejně moc lidí neposlouchá. Takže rád bych se krátce vyjádřil za klub Věcí veřejných k vládní novele ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Je pravdou, že tento vládní návrh zákona vítáme a že jsme byli též u jeho zrodu, který se řešil na Ministerstvu financí. Nicméně, bohužel, jsme též neměli možnost připomínkovat tuto finální verzi. Každopádně jsme připraveni celou tuto věc podpořit svým hlasováním a převést do druhého čtení. My bychom se velmi rádi podíleli na určitých změnách parametrů, se kterými nemůžeme úplně souhlasit, tedy například změně pásem, protože dle našeho názoru by ta materie, tak jak je připravená, mohla vést k tomu, že do budoucna by se teoreticky mohly zvyšovat daně. Nicméně nechceme změnu tohoto systému, chceme změnu pouze parametrů a taktéž bychom se rádi podívali a rádi připomínkovali prováděcí návrh zákona. Takže za nás bychom rádi tuto materii podpořili a připomínkovali ve druhém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to byl pan poslanec Babák. Předtím než dám slovo panu poslanci Davidu Šeichovi, tak bych pouze oznámil, že paní poslankyně Orgoníková hlasuje s náhradní kartou číslo 9. A nyní má slovo pan poslanec David Šeich.
Přihlásit/registrovat se do ISP