(11.00 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Takže to jsou výhrady principiálního charakteru, a k tomu když přiřadím určité otazníky nad tím, že institucionální zakotvení Národní fiskální rady je jenom jakási inflace trafik, že zkrátka role nezodpovědného brzdaře může skončit špatně - koneckonců možná někteří, kdo jste chodívali k ohníčkům a na táboráky zazpívat si u kytary, vzpomenete si na písničku od Johna Cashe, jak ten nebohý brzdař Kid vypadl z budky a přejel ho vlak, protože jeho, řekl bych, jeho připravenost na brzdění v zatáčce nebyla taková, jaká měla být -, tak doufám, že tito nezodpovědní členové Národní rozpočtové rady, u kterých se kádruje, aby náhodou nebyli ve vztahu k nějaké ekonomické instituci, protože to by je mohlo poškodit, a nikoli odborně vybavit, tak tito nezodpovědní vykořenění experti, kteří by měli dávat stanovisko, jak brzdit a jakou intenzitou a kdy, tak si myslím, že to je instituce opravdu nadbytečná, ale není to ten hlavní problém.

Myslím si, že tato ekonomika spíš unese 50 milionů na mzdy pro člověka, který moc nám nepomůže, než ztratit na hospodářském růstu třeba 100 miliard. To jsou ty proporce, o kterých se tady bavíme, a to je ta váha argumentů.

Co je daleko ošidnější, je, kdyby se to podařilo schválit s účinností od příštího roku, tak je spousta nevyjasněností, nejenom pokud jde o státní rozpočet, ale finanční sféra jakožto veřejný sektor je daleko širší, a zejména z toho veřejného sektoru, mám na mysli teď Svaz měst a obcí atd., zástupci územně správních celků vznášeli určité připomínky a obavy. Co bude, když vztáhnete ona numerická pravidla na tento sektor? Nebudou oni, aniž by mohli řešit problémy s financováním evropských projektů, připravených investic atd., nebudou oni vtaženi od příštího roku už do toho, že jim bude uložena už rovnou sankce krácení na daňových příjmech, atd.? Ty obavy vyjádřili v připomínkách, s připomínkami se naložilo tak, že zůstalo vše při starém. Takže pokud se tímto způsobem zacházelo s připomínkami v pracovní komisi, která pracovala na tomto návrhu, tak to není dobrý signál.

Kolegyně Marková tady ostatně podobným způsobem varovala před aplikací systému dluhové brzdy na veřejnoprávní oblast, zejména ve zdravotních pojišťovnách, protože tam nejde jenom o jejich finanční stabilitu, ale o to, že zajišťují ústavně garantovanou solidární veřejnou službu. A takto by se dalo pokračovat.

Čili výhrad je hodně. A já si myslím, že dneska nejsme v situaci, kdy bychom se tady měli vypovídat a pokračujeme do druhého čtení. Dokonce si nejsem jistý, jestli je dostatečnou garancí návratu do rozumných kolejí to, že to přerušíme a že tady bude jakési vyjednávání do doby, než si vláda bude jistá, že bude vládnout, než proběhnou příslušné stranické sjezdy, než se nám usadí nový prezident na Hradě, než vy si ujasníte, jestli budete mít koaliční smlouvu. To není až to hlavní. Já si myslím, že bychom se měli vrátit k tomu, jak jsou zajištěny ty principy, o kterých jsem hovořil, a tudíž si myslím, že daleko rozumnější - doufám, že mi naslouchá bedlivě pan zpravodaj a předseda rozpočtového výboru -, že bychom si zahlasovali, a to na téma vrácení tohoto návrhu zákona k přepracování. Protože si myslím, že je to důležitá věc. Šance na to, aby tento zlatý hřeb vládního programu byl zatlučen nikoli do naší rakve, ale do chrámu nové ekonomické budoucnosti, by měla být zachována, ale s touto materií si myslím, že to není už možné, a proto bych doporučoval - je to o šanci, dávám vám šanci, tak bych doporučoval si o tom zahlasovat, že to vrátíme, a máme ještě přece jenom víc než rok času, abychom to ještě stihli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu kolegovi Dolejšovi. Jeho návrh jsem zaregistroval a podrobím jej hlasování. Dalším bude s přednostním právem pan ministr Stanjura.

Pane ministře, ještě než vám udělím slovo... Byl jsem požádán panem poslancem Chladem, abych vás všechny informoval, že ti z vás, kteří, jak jsem byl informován, ve velké míře podpořili dějepisnou soutěž studentů gymnázia v Chebu, mají možnost ve Státních aktech zajít za organizátory, kteří jsou připraveni jim poděkovat.

Takže toto bylo spíše technického rázu a nyní pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Pan ministr financí na začátku říkal, že není potřeba říkat detaily toho návrhu, že je všichni známe. Z předchozího vyjádření je jasné, že jsme to úplně nečetli. Přece navržená účinnost dluhové brzdy třeba u samosprávy je rok 2018. Ne 2014. Stejně tak u veřejnoprávních korporací, jako jsou zdravotní pojišťovny, navržená účinnost je 2018, a ne 2014, jak tady varují někteří řečníci. Tak zkusme ti to nejdřív přečíst, a pak se bavme o tom, co je vlastně navrženo. Ale kvůli tomu jsem se do rozpravy nepřihlásil.

Pan předseda Sobotka tady říkal, že je potřeba připravit nejprve prováděcí zákon, a poté se vrátit k návrhu ústavního zákona. No, zkusme si říct, jakou máme zkušenost v tomto volebním období s tím, jak Sněmovna přijímá ústavní změny. Při vědomí toho, že se koalice musí domluvit s opozicí, a při vědomí toho, že dominantní roli v Senátu hraje sněmovní opozice.

Loni jsme se tady domluvili o tom, že si omezíme imunitu. Už si nepamatuji, kolik bylo pro, jestli 150 nebo 160, takřka všichni. V Senátu to neprošlo. Podobný příběh jsme prožívali letos, kdy jsme debatovali, koalice, opozice, o možné změně Ústavy, o pravomocích NKÚ. Pak jsme došli k politické shodě, k politické dohodě mezi koalicí a opozicí. Návrh Ústavy jsme tady schválili a odeslali jsme ho do Senátu. My jako ODS, my jako koalice jsme navrhovali, počkejme, až Senát schválí ústavní změnu, poté schvalme prováděcí zákon, protože to má logiku. Senátoři, ti, kteří mají dominantní vliv v Senátu, řekli, že to chtějí projednávat najednou. Takže jsme vyhověli, abychom nebyli obviněni z toho, že brzdíme přijetí zákona o zvýšení pravomocí NKÚ, přestože jsme to nepovažovali za logické. Znovu jsme tady vedli politické debaty o tom, jak má prováděcí zákon vypadat. Shodli jsme se na tom, poslali jsme ho do Senátu. Výsledek je, že levicový Senát opět zamítl změnu Ústavy, kterou jsme ve Sněmovně kompromisně dohodli. Současně nám vrátil, resp. zamítl nám ten zákon prováděcí, o kterém máme hlasovat na této schůzi. V zásadě bychom ho měli podpořit, když jsme už o něm poprvé hlasovali kladně. Ale nemůžeme pro něj hlasovat, protože byl navázán na změnu Ústavy, kterou Senát ovládaný ČSSD a KSČM prostě zamítl. A dneska slyšíme znova požadavky na to, abychom nejdřív měli prováděcí zákon, a pak to případně poslali dohromady se změnou Ústavy do Senátu. Obávám se, že ten příběh by byl podobný.

Nicméně abychom nebyli obviňováni z toho, že nejsme připraveni na kompromisní řešení, tak mohu říci, že vláda je připravena před závěrečným hlasováním v Poslanecké sněmovně poslat prováděcí zákon sem do Poslanecké sněmovny. Ale současně doporučuji, abychom v rámci politických jednání nejprve tady schválili návrh ústavního zákona, na který samozřejmě musí být shoda mezi koalicí a opozicí, jinak nemá šanci, ten odeslali do Senátu a klidně v mezidobí pracovali na prováděcím zákonu. Ale doporučuji ho schvalovat v závěrečném čtení ve Sněmovně až poté, kdy Senát schválí změnu Ústavy, ať se znovu nedostaneme do legislativní pasti, do které jsme se dostali.

A budu to připomínat, i když to není příjemné. Levice tady vyzývá ke kompromisu velmi často. My u ústavních zákonů ten kompromis hledáme a nalézáme, aby levicí ovládaný Senát už minimálně ve dvou případech tuto změnu Ústavy neschválil. Může se to někomu nelíbit, jako tady panu kolegovi ze sociální demokracie, to je realita. Realita. Pamatuji si, jak jste po senátních volbách byli rádi a říkali: my máme ústavní většinu v Senátu. No a taky máte ústavní zodpovědnost. Takže to, že není imunita, padá na vaši hlavu, a to, že není přijatý ústavní zákon o změně kompetencí NKÚ, padá na vaši hlavu.

A pokud tady máme hledat kompromis, a my jsme připraveni hledat kompromis k tomuto návrhu ústavního zákona, tak bychom taky od vás chtěli garanci, že když to tady v té Poslanecké sněmovně domluvíme kompromisně, koalice s opozicí, že nám to vaši senátoři zase nezabijí a nepošlou zpátky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi, který svým vystoupením spustil řetěz faktických poznámek. Nyní bude mít slovo pan kolega Dolejš, potom pan předseda Filip, potom kolega Votava a potom kolega Sklenák. Pane poslanče Dolejši, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: S poděkováním za péči o moji paměť musím říci, že už to sice není jako zamlada, ale přece jenom ty podstatné věci si ještě pamatuji. Takže samozřejmě vím, že speciálně pro územně správní celky ten bič krácení daňového výtěžku je odsunut až do roku 2018, ale to mě prostě neuklidňuje. Právě proto říkám, že by se to mělo přepracovat, celý ten zákon, a nikoli jenom přerušit, protože já tam vidím problémy zásadnější.***
Přihlásit/registrovat se do ISP