Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. února 2013 v 9.01 hodin
Přítomno: 186 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil druhý den 51. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám na dnešním jednání. Prosím, zaujměte místa v sále.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a prosím ty z vás, kteří mají náhradní hlasovací kartu, aby mi oznámili její číslo. Konstatuji, že pan poslanec Miroslav Váňa má náhradní kartu číslo 1.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s omluvami na dnešní jednání. Z poslanců se omlouvají tito poslanci: pan poslanec Zdeněk Bezecný bez udání důvodu, pan poslanec Alexander Černý - osobní důvody, pan poslanec Václav Horáček se omlouvá od 14.30 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Gabriela Hubáčková se omlouvá ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jan Klán se omlouvá z osobních důvodů do 10 hodin, paní poslankyně Lenka Kohoutová z pracovních důvodů, pan poslanec Roman Pekárek - osobní důvody, paní poslankyně Jaroslava Schejbalová - zdravotní důvody, pan poslanec Martin Vacek - zdravotní důvody, pan poslanec Radim Vysloužil - zdravotní důvody, pan poslanec Jiří Zemánek bez udání důvodu. Konstatuji, že dále se ještě omlouvá paní poslankyně Jana Drastichová na celý den ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády máme omluvenku od ministra vnitra Jana Kubiceho z pracovních důvodů.

Pan poslanec Krupka má náhradní kartu číslo 11 a pan poslanec Hašek číslo 3.

Dámy a pánové, pokud jsme se vypořádali s omluvami a s náhradními kartami, pak připomenu, že dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body číslo 27, 25, 23, 13 a 36, což jsou sněmovní tisky 821, 768, 676, 824 a 892. Poté se budeme věnovat bodu číslo 21, což je sněmovní tisk 759 z bloku druhých čtení zákonů. Dále bychom se věnovali případně bodům z bloku prvních čtení, a to podle schváleného pořadu schůze. Připomenu ještě, že na odpoledně jsme si odhlasovali pevné zařazení bodů 8, 9, 16, 117, 105 a 106.

 

Tolik tedy na úplný úvod. Zeptám se, dámy a pánové, zda se někdo chce přihlásit k programu schůze. Pokud tomu tak není, tak bychom přistoupili k prvnímu bodu, přičemž prvním bodem je

27.
Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
/sněmovní tisk 821/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh ústavního zákona uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych jménem vlády předložil ústavní návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. Mohli bychom ho také nazývat návrh zákona o dluhových brzdách.

Vzhledem k tomu, že jsme ve veřejném prostoru i na Ministerstvu financí tento návrh mnohokrát diskutovali a každý z vás jeho obsah velmi dobře zná, soustředím se ve své předkládací řeči spíše na proces než na to, abych vás obtěžoval jeho věcným obsahem, neboť nepochybuji o tom, že jeho věcný obsah znáte.

Za prvé mi dovolte, abych poděkoval zástupcům všech politických stran, které jsou zde ve Sněmovně zastoupeny, za věcnou a korektní diskusi, která před zpracováním tohoto ústavního návrhu probíhala na Ministerstvu financí, kdy jsme se snažili nalézt společný pohled jak na systém oněch dluhových brzd, tak na institucionalizování Národní rozpočtové rady, její umístění a její financování. Na základě této diskuse byl zpracován návrh zákona, prošel Legislativní radou, prošel vládou a já si ho nyní dovoluji předložit Poslanecké sněmovně.

Jsem si zcela vědom faktu, že výše jednotlivých pásem u dluhové brzdy neodpovídá názoru opozice a že v diskusi ve druhém čtení budou požadavky na změny ne snad systému, ale zásadní změny parametrů. Jsem si toho vědom vzhledem k tomu, že se jedná o ústavní návrh zákona, a chceme-li ho přijmout, musíme nalézt shodu i s opozicí jak ve Sněmovně, tak v Senátu. Dopředu signalizuji vstřícnost k těmto návrhům a dopředu signalizuji ochotu ve druhém čtení vyjít opozici vstříc a dohodnout se na takových pásmech, pro která bychom mohli hlasovat všichni.

Rovněž si uvědomuji názor mnoha kolegů, kteří by rádi společně s tímto návrhem zákona byli seznámeni i s prováděcím návrhem. To je zcela legitimní požadavek. Dovolte mi tedy, abych vás informoval o tom, že prováděcí návrh zákona probíhá v těchto týdnech vnitřním připomínkovým řízením v rámci resortu. Já ho příští úterý posílám do vnějšího připomínkového řízení a dovolím si tedy rozšířit připomínková místa o všechny poslanecké kluby v této Sněmovně. Předpokládám tedy, že ve druhém čtení, až povedeme jak odbornou tak politickou diskusi o parametrech tohoto ústavního návrhu zákona, povedeme rovněž diskusi i o prováděcím zákoně, který příští týden všechny poslanecké kluby obdrží v rámci připomínkového řízení.

Tolik tedy podle mého názoru proces, kterým - pevně doufám - při věcné jak odborné, tak politické diskusi dospějeme napříč Sněmovnou k takovému textu, který by mohl získat ústavní většinu. Pevně v to věřím a jsem připraven na tuto diskusi, jsem připraven na vstřícnost vůči jednotlivým pozměňovacím návrhům a jiným názorům na výši parametrů, než má vláda.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP