Stenografický zápis 51. schůze, 19. února 2013


(Jednání zahájeno ve 13.05 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Břetislav Petr


178. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 843/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Václav Klučka


180. Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Hojda


133. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


135. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


136. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Jan Vidím


137. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Jan Vidím


138. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Jan Vidím


139. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Jan Vidím


140. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jan Vidím


141. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Poslanec Jan Vidím


142. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím


175. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Vidím


176. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.46 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


179. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 a 2014 /sněmovní tisk 920/


(Jednání přerušeno ve 14.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.01 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


179. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 a 2014 /sněmovní tisk 920/

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Vidím


140. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jan Vidím


139. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Jan Vidím


175. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Jan Vidím


142. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím


141. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Poslanec Jan Vidím


176. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Poslanec Jan Vidím


135. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


137. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Jan Vidím


136. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Jan Vidím


138. Návrh na volbu člena Rady České televize

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/5/ - zamítnutý Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Stanislav Polčák
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Radek John
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Radek John


3. Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/3/ - vrácený Senátem

Poslankyně Lenka Kohoutová
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


4. Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 657/5/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Senátor Miloš Vystrčil


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 700/6/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Igor Svoják
Senátor Jan Žaloudík


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 780/3/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla
Senátor Martin Tesařík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslankyně Kateřina Konečná


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/4/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Boris Šťastný
Senátorka Alena Dernerová
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Marek Benda
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil

(Jednání přerušeno v 18.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


127. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Radek John
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radek John
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jan Vidím


138. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Jan Vidím


136. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Jan Vidím


176. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Poslanec Jan Vidím


142. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 19.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Schůze skončila v 19.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP