(Jednání pokračovalo v 20.30 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, je 20.30 hodin, prosím, abyste usedli na svá místa. Přivolávám všechny naše kolegy ještě do jednacího sálu a slovo dostanou ověřovatelé této schůze. Pan poslanec František Laudát, prosím.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych vyhlásil počty hlasování v bodě nedůvěra vládě. Pro návrh hlasovalo 92 poslanců, proti návrhu hlasovalo 97 poslanců, hlasování se nezúčastnilo 11 poslanců. To je vše. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Konstatuji tedy, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala.

Dámy a pánové, prosím, abyste zůstali na svých místech, protože se musíme vyrovnat ještě s jedním úkolem. V průběhu rozpravy pan místopředseda Zaorálek vystoupil s návrhem usnesení. Vzbudilo to trošku rozruch, protože nikdo nevěděl, jestli je přípustné hlasování o doprovodném usnesení v tomto typu hlasování, tedy v hlasování o nedůvěře vládě.

Pokoušela jsem se získat nějaké stanovisko sněmovní legislativy. Ta tomu říká, že jednací řád sice výslovně nic neupravuje, ale jsem přesvědčena, že to přípustné není. Ale abychom se vyhnuli všem možným hádkám, žádám Sněmovnu, aby rozhodla nejprve o přípustnosti hlasování o doprovodném usnesení. Pakliže rozhodneme, že toto hlasování přípustné je, tak teprve přečtu návrh usnesení, tak jak bylo předneseno panem místopředsedou, a teprve potom bychom hlasovali o samotném obsahu tohoto návrhu.

Přivolala jsem všechny do jednacího sálu. Jsou zde všichni přítomni? Byla zde ale žádost o odhlášení, čili já vás všechny odhlašuji, prosím, přihlaste se.

Pan místopředseda trvá na tom, že chce přečíst svůj návrh před hlasováním. Má možnost vystoupit. Musím dát slovo s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já teď vycházím z toho, že mi jednací řád umožňuje vystoupit kdykoli, jestli je s tím souhlas. Dovolte mi, abych tedy přečetl usnesení ještě před hlasováním o přípustnosti.

Navrhl jsem tedy hlasovat o dvou článcích: "Poslanecká sněmovna vyslovuje zásadní nesouhlas s článkem II rozhodnutí prezidenta o amnestii ze dne 1. 1. 2013." A druhý: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby se urychleně zabývala dopady a důsledky článku II amnestie na oběti trestných činů, které budou poškozeny zastavením trestního stíhání."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Nejprve hlasování o přípustnosti. Pan kolega Marek Benda ještě. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem to nechtěl zdržovat, ale pan místopředseda Zaorálek mě k tomu vyprovokoval. Já opravdu jenom k té proceduře bych chtěl říct: Není možné předkládat k návrhu, kterým se má vyslovit vládě důvěra nebo nedůvěra, další doprovodná usnesení. Nikdy to v této Sněmovně tak nebylo a je to opravdu úplný nesmysl, protože toto je jediný návrh, který má menšina poslanců právo si vynutit na plénu Poslanecké sněmovny. Navíc ten návrh samozřejmě skončil bez přijetí usnesení, protože to usnesení nebylo přijato. K tomu předkládat další, doprovodná usnesení je opravdu nesmysl, kterým se dostaneme do situace, že jich tady příště budeme mít 60 nebo 600, a to Sněmovnu úplně zablokujeme. Já nevím, jestli si toho pan místopředseda Zaorálek je vědom ve svém svatém boji, ale toto bychom v žádném případě udělat neměli. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Mám tomu rozumět tak, že je to námitka proti mému návrhu o přípustnosti? Ne. Dobře.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o tom, zda vůbec sněmovna souhlasí s tím, aby bylo přijato nějaké jakékoli doprovodné usnesení, tedy o přípustnosti doprovodného usnesení v této věci.

Zahajuji hlasování číslo 4. Ptám se, kdo je pro variantu, že je to přípustné. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přítomno 182, pro 86, proti 93. Sněmovna rozhodla, že přípustno takové usnesení není.

 

Tím jsme, dámy a pánové, se vyrovnali s programem 50. schůze Poslanecké sněmovny a já tuto 50. schůzi končím.

 

(Schůze ukončena v 20.35 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP