(19.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já jsem poslouchal pana poslance expremiéra Paroubka, který říkal jak jeho vláda v roce 2006 na rok 2007 odpovědně a promyšleně... No, ona odpovědně a promyšleně tenkrát porušila zákon o 56 mld. Protože ty výdajové limity, ke kterým se zavázala, vědomě porušila a překročila o 56 miliard.

To znamená, v roce 2001 toto ustanovení se stalo součástí právního řádu, bohužel bez sankcí. Doufám, že se k tomu vrátíme u ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, protože tam na základě zkušeností, které máme, např. s Paroubkovou vládou, už musíme zavádět i sankce. Jedna věc je, že vás zákon k něčemu zavazuje, druhá věc je, když to porušíte, jestli vám také hrozí nějaká sankce. (Trvalý hluk v sále.)

Takže bohužel bez sankcí zavedla vláda toto kritérium. První vláda, která byla ochotna to dodržet, byla Topolánkova vláda v roce 2007 na rok 2008. Lze to dohledat v otevřených zdrojích. Všechny vlády od okamžiku, kdy se to stalo součástí právního řádu, na tento právní řád kašlaly zvysoka, za podpory klubu KSČM. To já jenom k těm duchům zákona, abychom věděli, jestli vždy hlasujeme v souladu či v nesouladu.

My jsme s plnou odpovědností aktualizovali fiskální strategii vlády, kterou jsme nastavili v roce 2010 za předpokladu určité predikce budoucího ekonomického vývoje. Ten je bohužel o něco trudnější, než jsme předpokládali my i renomované evropské i světové agentury. Nepokládáme tedy za vhodné držet to v oné původní ambiciózní pozici. Aktualizovali jsme ony střednědobé výhledy tak, aby pro příští roky veřejné rozpočty v České republice zcela bezpečně dosahovaly deficitů pod 3 %. Domníváme se, že to je to minimum v rozpočtové odpovědnosti, maximum toho, co si můžeme dovolit, a o schválení těchto výdajových limitů si vás dovoluji požádat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a ještě než dám slovo zpravodaji, tak se o slovo hlásí pan poslanec Pavel Kováčik, takže prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Nebojte se, je to naposledy, co v této přestřelce vystupuji, ale musím se ohradit proti tomu, že jsem snad chtěl něco zlehčovat. V žádném případě. Považoval jsem za svoji povinnost varovat před možným postupem, který nebude lege artis, čili v souladu se zákonem. A toto varování zde myslím tady zaznělo dostatečně hlasitě.

Co se týká oné ústavní stížnosti. Víte, my si musíme prvně probrat, možná všichni, jestli tím, když někdo podá ústavní stížnost a Ústavní soud se rozhodne této ústavní stížnosti vyhovět, vznikne větší škoda tímto rozhodnutím Ústavního soudu, že zruší v podstatě dnes přijatý zákon, anebo jestli bude větší škoda pro občany tím, že tento zákon bude v platnosti. To si musíme dříve, než podáme jakoukoli stížnost, v podstatě rozmyslet.

Hlasování klubu KSČM, ať už v tomto, či v předchozích volebních obdobích, které pan ministr Kalousek zmínil, a mnohokrát jsme vzhledem k tomu, že hlasujeme o věci, nikoliv o tom, kdo tu věc předkládá, hlasovali i s tehdejší KDU-ČSL, tedy i s panem Kalouskem. Vždycky jsme hlasovali v souladu se zákonem, nikdy jsme vědomě neporušili jakýkoli zákon, dokonce ani duch jakéhokoli zákona, dokonce ani, a toho jsme se vystříhali, abychom porušili nějaký úmysl zákonodárce. Naopak, myslím si, že inventura v tomto směru by vyšla jednoznačně pozitivně pro klub KSČM.

Kolegyně a kolegové, je to za námi. My víme, jaká je zodpovědnost poslanců a poslankyň i Komunistické strany Čech a Moravy. V této souvislosti musím říci, že ono podání ústavní stížnosti právě na základě těch skutečností, které jsem uvedl, zvážíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní bych požádal o slovo pana poslance Pavla Suchánka, který je zpravodajem výboru, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo pane místopředsedo. Rozpočtový výbor projednal tento tisk na své schůzi dne 5. prosince 2012 a přijal usnesení, kde bere na vědomí střednědobé výdajové rámce na rok 2014 a na rok 2015 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2014 ve výši 1 122,0 mld. Kč a na rok 2015 ve výši 1 145,8 mld. Kč."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a zahajuji nyní všeobecnou rozpravu k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2014 až 2015. A vidím hlásit se pana poslance Jiřího Paroubka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr financí mě galvanizoval k dalšímu vystoupení. Budu stručný.

Myslím, že nemá smysl, pane ministře, vést minulé bitvy. Vy jste se vrátil do dávné minulosti a vyjádřil jste se poněkud expresivně, že na cosi kašlala vláda pod mým vedením. No, já bych to takhle nevyjádřil. Já si docela dobře pamatuji na diskusi, kterou jsme vedli spolu - tehdy jste byl, tuším, předsedou rozpočtového výboru a součástí vládní koalice, která podpořila návrh rozpočtu -, když jsme si říkali, pokud jde o rozpočtový rámec, že jestliže porostou příjmy, a ony naštěstí hodně rostly, při sedmiprocentním růstu, který tehdy ještě nikdo neočekával, zejména ne Ministerstvo financí, které v minulosti vždycky podceňovalo růsty hrubého domácího produktu a také růsty rozpočtových příjmů, tak že pokud porostou tyto příjmy, tak je možné, aby nižším tempem rostly také výdaje. To byla debata, kterou jsme vedli a jejíž podstatu teď po šesti letech tady mohu sdělit, aniž bych byl indiskrétní.

Ale důležitý je výsledek. A tento výsledek naší společné práce myslím špatný nebyl. Pokud jste říkal rok 2007, no tak ten byl dobrý. Nedokážu to tady samozřejmě spočítat tak rychle na kalkulačce, ale vykázaný účetní schodek byl tak vynikající díky tomu, že jste mohl použít také 50 miliard korun a nějaké drobné, plus minus, rozpočtových rezerv, které byly vytvořeny ještě předchozí vládou. A také bych chtěl říci, že rozpočet na rok 2007 sestavovala jiná nežli pravicová koalice.

Bohužel výsledky v následujících letech už tak skvělé nebyly. I při dodržování rozpočtových rámců Topolánkovou vládou na začátku, tzn. k 1.1. 2007 byl deficit státního rozpočtu někde kolem 950 mld. korun, na konci tohoto roku bude bilion 700 mld., a ještě k tomu můžeme připočíst 156 miliard spálených rozpočtových rezerv.

Tak to jenom tak když jste tady mluvil o tom, na co kašlala vláda, tak jenom některé věci chci lehce připomenout. Také si to pamatuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr bude v rozpravě reagovat? Ano.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se omlouvám, zareaguji jenom proto, abych opravdu vysvětlil, k čemu je dobrý instrument výdajových rámců, protože pan poslanec Paroubek, ve vší úctě k němu, vlastně tento význam nyní popřel. On řekl, že když mohou růst příjmy, tak mohou ekvivalentně tomu rozumně růst výdaje. Ale právě proti této filozofii se staví filozofie výdajových rámců, která chtěla bránit tomu, že i v době růstu se dělají deficity, a nabádá země k rozpočtové odpovědnosti s tím, že nemáme jenom jedno kritérium, deficit, ale máme vedle toho ještě i výdajový rámec. A pokud příjmy rostou víc, než předpokládáme, tak je nemůžeme tak, jak bylo a je a asi vždycky bude přáním pana poslance Paroubka, promítat do výdajů, ale musíme je používat k likvidaci deficitu. Proto je tak strašně důležitý stacionární pojem výdajových rámců. Jinak nemá smysl, jinak ho tam nemůžeme dávat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP