(19.10 hodin)

 

Poslanec Jaromír Drábek: Jak bylo avizováno, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu mém, tedy poslance Drábka. Já samozřejmě doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 247, přihlášeno 154, pro hlasovalo 109, proti 21. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

A teď už budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Je to tak?

 

Poslanec Jaromír Drábek: Ano. Nyní už můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 881, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 248, přihlášeno je 154 poslanců, pro hlasovalo 106, proti 9. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Končím toto projednávání opět v nouzovém režimu.

 

A můžeme se teď už pustit do bodu

3.
Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
/sněmovní tisk 620/3/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta s odůvodněním nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo všem doručeno pod č. 620/4.

Nejdříve se táži navrhovatelky ministryně kultury Aleny Hanákové, zda se chce ke stanovisku prezidenta vyjádřit. Vidím, že ano. (Ministryně hovoří na předsedajícího mimo mikrofon.) Já myslím, že to je cokoliv. V podstatě jde o to, že prezidentem byl zákon vrácen a vy můžete samozřejmě hájit tu původní podobu, pokud máte zájem. Záleží na vás. Prosím máte slovo.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Vážený pane předsedající, dámy a pánové, milí kolegové, před několika dny získal český film Alois Nebel v kategorii celovečerního animovaného filmu evropskou cenu pro nejlepší animovaný snímek, které se také říká evropský Oskar. Tuto cenu získala Česká republika již podruhé, v prvním případě to byl film Heleny Třeštíkové René, přičemž oba snímky byly velmi umělecky hodnotné a taky finančně náročné. A k tomu, aby vznikly, velmi přispěly dotace ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. Jinak by asi zřejmě nemohly vzniknout.

Nový zákon o audiovizi, který přináší do nového fondu kinematografie další finanční prostředky prostřednictvím poplatků soukromých subjektů z oblasti audiovize a nastavuje transparentnější systém udělování dotací a jejich čerpání, by měl českým tvůrcům umožnit větší konkurenceschopnost mezi ostatními evropskými filmy a další rozvoj české kinematografie. Návrh zákona o audiovizi tedy vychází z principu, podle kterého se na financování fondu podílejí všechny subjekty, jejichž podnikání je spojeno se zpřístupňováním kinematografických děl.

Ačkoliv se Senát snažil tímto pozměňovacím návrhem zákon doplnit i o nárokovou dotaci ze státního rozpočtu, a to ve stejné výši, jako je souhrnná částka finanční od soukromých subjektů, tento pozměňovací návrh Senátem nebyl přijat a návrh zákona se vrátil ve znění, které jsme odhlasovali společně ve třetím čtení.

Ještě bych chtěla závěrem upozornit na skutečnost, že v současné době platný zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, je nekompatibilní s regulemi Evropské unie. Je pravděpodobné, že v případě, že by nebyl schválen zákon o audiovizi, pozastaví ředitelství Evropské komise pro konkurenceschopnost vyplácení dotací z tohoto fondu, dokud se proces udělování dotací z tohoto fondu neopraví právě v souladu s předpisy Evropské unie.

Tolik ve zkrácené verzi k návrhu zákona.

Vážené paní poslankyně, milí poslanci, já bych vám ráda poděkovala tímto za to, že jste mě vyslyšeli, a také za to, že podpoříte návrh tohoto zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď bych požádal pana poslance Václava Mencla, jestli by se také vyjádřil k vetu prezidenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, návrh tohoto zákona, který projednáváme, má dvě základní roviny. Jednak rovinu ideovou a pak takovou rovinu praktickou. Ideovou rovinu, resp. svůj ideový názor na tento zákon, ve svém zdůvodnění veta jasně vyjádřil pan prezident republiky Václav Klaus. Praktická rovina, vyjádřená legislativou, je dána faktem, že návrh zákona není ničím ideově novým. Státní fond kinematografie byl založen zákonem již v roce 1992. Od té doby byl zákon několikrát novelizován, a to i v jiných zákonech. Nemáme tedy před sebou rozhodování, zda zavedeme něco úplně nového, ale zda soustředíme problematiku audiovize a také státního fondu kinematografie do jednoho zákona, a to v podobě odpovídající současným, resp. budoucím potřebám. Jednoduše řečeno, pokud tento zákon nepřijmeme, bude platit současná, již velmi nedokonalá právní úprava.

Neznamená to samozřejmě, že bychom se ideovými důvody pana prezidenta uvedenými ve vetu nezabývali.

Dovolte mi, abych v této souvislosti konstatoval, že v zákoně obsažené finanční zdroje pro podporu české kinematografie jsou v rozhodující míře původně dobrovolným závazkem privátních televizí v souvislosti s ukončením, nebo aspoň částečným ukončením reklamy v České televizi. Všechny zdroje pak souvisí s českým filmem a jeho kvalitou. Ve volebním výboru jsme v této věci vycházeli z premisy, že kvalita českého filmu je současně dobrým základem i pro komerční úspěch přispívajících institucí.

K zamyšlení je samozřejmě i názor pana prezidenta o privilegování kinematografie oproti jiným kulturním oborům, resp. sportu. Dávám panu prezidentovi za pravdu, že podpora nemá jednotný systém a diskuse o něm je potřebná. To však neschválením tohoto zákona nevyřešíme a neposuneme.

Shrnuto: Je určitě namístě, abychom se celým systémem podpory kultury zabývali jako celkem a v tomto rámci pak řešili otázku způsobu financování nebo nefinancování českého filmu. V tom panu prezidentovi určitě dávám za pravdu. Nicméně o tom teď hlasovat nebudeme. Budeme hlasovat o velmi praktické otázce, zda bude audiovizuální legislativa včetně fungování státního fondu kinematografie sjednocena a modernizována na potřebnou úroveň, nebo zda bude platit zastaralá a roztříštěná legislativa.

Při plném respektu k důvodům veta pana prezidenta si vám dovoluji navrhnout podpořit původní usnesení Sněmovny o tomto zákonu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já děkuji zpravodaji za stanovisko a otevírám rozpravu. Pan poslanec Skokan se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážený pane předsedající, děkuji vám za udělení slova. Budu stručný. Chtěl bych tady deklarovat, že poslanci a poslankyně za Věci veřejné také podpoří tento zákon. Věříme v jeho praktičnost. Ideologie jde v tomto směru pro nás stranou. A tak jako bychom si přáli, abychom mohli v českých kinech sledovat české filmy, abychom mohli v České televizi sledovat české filmy, doufám, že schválení tohoto zákona i přes prezidentské veto pomůže dalšímu rozvoji české kinematografie a originální české produkce. A pak už se můžeme jenom těšit, že v budoucnu i Český rozhlas bude hrát české písničky, ale tam tomu tak zatím není a my zatím hledáme nástroje, jak vysvětlit Českému rozhlasu, že by měl podporovat českou produkci, tak jak to podporuje Česká televize a tak jak my to nyní podpoříme, pokud se nám podaří tento zákon schválit.

Děkuji za pozornost. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP