(19.00 hodin)
(pokračuje Drábek)

Říkat dnes něco objevného o tom, že snad ta smlouva je položena na špatných právních základech, to si myslím, že možná patřilo, tyto právní názory, do diskuse na podzim roku 2011, kdy se tady diskutovalo o legislativním uchopení sKaret. Nemyslím si, že to patří do diskuse o technické úpravě čerpání jednoho nebo dvou druhů dávek v přechodném období. Tolik jenom reakce na vystoupení kolegy Sklenáka.

A protože jsme v podrobné rozpravě, tak mi dovolte, abych načetl pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku, který vyplynul z diskuse na dnešním jednání výboru pro sociální politiku. Pozměňovací návrh je velmi stručný, má dvě věty, proto jej přečtu.

Pozměňovací návrh zní: V článku I se slova "v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013" vypouštějí. V článku II se slova "v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013" vypouštějí.

Stručné odůvodnění. Legislativní návrh je koncipován s předkladatelem jako časově ohraničený, nicméně ve všech ostatních úpravách, které se týkají ostatních dávek, tato úprava není časově ohraničena. To znamená, z té předlohy by se u tohoto tisku mohlo zdát, že se tím řeší pouze záležitosti, kdy ještě není v plném provozu systém sKaret. Ale tím ustanovením je potřeba také řešit situaci, kdy z libovolných důvodů není možné ten den například vydat sKartu, a přitom je nutné například ten den nebo ve velmi krátkém období vyplatit nějakou dávku, protože je to nezbytně nutné například z důvodu zvýšené sociální ochrany, z důvodů hodných zřetele v konkrétní sociální situaci atd. Pro to, aby nebylo pochyb, mám za to, že ta obecnější formulace bez časového vymezení je vhodnější.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My jsme stále ještě v podrobné rozpravě, takže jenom to připomínám. Pokud by někdo chtěl v rámci podrobné rozpravy vystoupit, že jsem ji ještě neukončil. Ale pokud se do ní nikdo nehlásí, tak tak učiním právě nyní. Takže podrobnou rozpravu ukončuji.

Nyní jenom jestli ještě chce paní ministryně vystoupit se závěrečným slovem, tak může. Takže prosím, paní ministryně, můžete vystoupit.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych nejprve reagovala na slova, která tady pronesl pan poslanec Sklenák.

Samozřejmě, všichni si uvědomujeme, nebo nejprve víme, že sociální demokracie projekt sKarty nepodporuje a nebude podporovat. A vy jste tady vytýkal ať už smlouvě, ať už legislativnímu základu nedokonalosti. Ale já jsem několikrát v interpelacích i v jednom bodu, který byl zařazen v minulém týdnu, hovořila o tom, že postupujeme skutečně podle analýzy, kterou jsme provedli. Teď, jak tady hovořil pan poslanec Drábek, je předložena svým způsobem technická novela, která upravuje výplatu dávek ať už pěstounské péče, anebo podpor v nezaměstnanosti a dalších souvisejících dávek, a v průběhu ledna zpracujeme všechny legislativní návrhy, které povedou k odstranění výtek, o kterých jste tady hovořil. To znamená, ať už to byly výtky, které směřují k ochraně osobních údajů, anebo některé věci, které nejsou uvedeny ve smlouvě a podobně. Věřím, že na další schůzi Poslanecké sněmovny budeme moci tyto legislativní změny projednat.

A ještě mi dovolte poznámku k předložení teď pozměňovacího návrhu, který přednesl pan poslanec Drábek. Chci říci, že k projednání těchto dvou novel zákona dochází právě proto, že v zákoně jak o zaměstnanosti, tak o sociálně-právní ochraně dětí chybí již zmíněná přechodná ustanovení. To znamená, ve výboru pro sociální politiku dnes zazněl návrh na přijetí pozměňovacího návrhu, který by nelimitoval dobu, po kterou přechodná ustanovení platí, tedy na období jednoho roku, ale nutno říci, že pozměňovací návrh ve výboru nezazněl a nemohlo být tedy o něm hlasováno. Takže pokud je teď předložen na plénu tento pozměňovací návrh, aby tam nebyl časový interval od začátku ledna příštího roku do konce prosince příštího roku, tak samozřejmě nebudu proti tomuto návrhu zaujímat negativní stanovisko. Tento pozměňovací návrh by tedy zachoval stávající přechodná ustanovení tak, aby mohla být výplata dávek prostřednictvím stávajících způsobů, to znamená prostřednictvím účtů či složenek, realizována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo závěrečné slovo ministryně paní Müllerové a my snad můžeme nyní ukončit druhé čtení tohoto návrhu. A protože opět podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení bezprostředně po čtení druhém, tak zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj poslanec Drábek opět bude se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a do ní se hlásí pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jen velmi stručně tři poznámky k tomu, co říkal pan zpravodaj Drábek.

Trvám na tom, že to, co zde předložil pan kolega Cempírek, byl přílepek, protože se to týkalo výhradně zákona o zaměstnanosti.

Druhá věc. Pokud říká, že jsme se měli proti smlouvě s Českou spořitelnou vymezovat již dříve, tak si dovolím upozornit, že my jsme dokonce dali podnět antimonopolnímu úřadu, aby se touto věcí zabýval, už v době, kdy tato soutěž byla vyhlášena podle obchodního zákoníku jako obchodní veřejná soutěž, s čímž jsme nesouhlasili, to znamená i s celým obsahem tohoto řízení.

A k tomu, co říkala paní ministryně Müllerová, že teď budou odstraňovat všechny nedostatky a chyby. To je jistě chvályhodné. Bylo by dobré propříště, kdybychom už v těch návrzích měli text zpracovaný tak, aby žádné chyby neobsahoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to je rozprava ve třetím čtení. Do ní přihlášky žádné nejsou, a proto si myslím, že můžeme rozpravu ukončit. Přistoupíme k hlasování o celém... Zeptám se pana zpravodaje, aby nám ještě sdělil, jak postupovat, jestli v tom není nějaká... Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Rád bych využil práva závěrečného slova k jedné větě jako reakci na kolegu Sklenáka. Ano, sociální demokracie podala podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na podzim loňského roku shledal, že všechno bylo v pořádku a veřejná obchodní soutěž byla vypsána správně, a proto také smlouva byla podepsána až po vyhodnocení a skončení řízení u antimonopolního úřadu. Tedy tolik moje závěrečné slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, pokud se nepletu, tak je tam váš pozměňovací návrh, který bychom měli asi nechat hlasovat nejdřív. Je to tak, že tam je jeden pozměňovací návrh a pak celek návrhu zákona?

 

Poslanec Jaromír Drábek: Takže k proceduře hlasování, přesně tak, jak říkáte, pane místopředsedo. Jeden pozměňovací návrh a potom hlasování o návrhu celého zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, ještě zagonguji, kdyby náhodou někdo byl mimo a chtěl hlasovat, tak to sděluji takto, že bychom se měli shromáždit, abychom hlasovali. Požádal bych pana poslance Drábka, kdyby nám ještě mohl sdělit, o čem budeme hlasovat v té první fázi, i stanovisko paní ministryně. Takže jsme všichni, můžeme začít.

Prosím, o čem budeme nyní hlasovat?

 

Poslanec Jaromír Drábek: Nejprve budeme hlasovat o -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, omlouvám se. Ještě je návrh vás odhlásit, takže vás ještě všechny odhlašuji. Prosím o nové přihlášení. Tak ještě jednou prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP