(16.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Drastichová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Žádám vás o zařazení nového bodu s názvem Informace ministra zdravotnictví ke změně v poskytování zdravotní péče v Moravskoslezském kraji.

Dámy a pánové, ráda zde svůj návrh odůvodním. Také já se chci připojit k informacím svých kolegů a musím konstatovat, že situace v Moravskoslezském kraji rozhodně není lepší než jinde v republice. V minulých týdnech jsem od několika nemocnic v Moravskoslezském kraji obdržela informaci o aktuálním stavu uzavírání smluv s VZP. Na základě těchto mailů, dopisů, ale i zpráv z médií, prohlášení Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajských nemocnic, Národní rady zdravotně postižených, Lékařského odborového klubu, České lékařské komory nebo Svazu pacientů České republiky jsem sama začala shromažďovat podrobnější informace o současné situaci. Chci vás seznámit s všeobecným stavem v Moravskoslezském kraji.

Dopisem ze dne 23. 3. 2012 všechna lůžková zařízení v Moravskoslezském kraji obdržela dopis od VZP, ve kterém je pak na základě komplexní analýzy lůžkové péče v České republice uskutečněné Národním referenčním centrem provedena modelace optimálního lůžkového fondu pro jednotlivé kraje s ohledem na stávající produkci lůžkových zdravotnických zařízení a s ohledem na populaci příslušného kraje včetně zohlednění migrace pacientů. Součástí tohoto dopisu je pak i konkrétní návrh restrukturalizace a optimalizace krajských nemocnic.

Na základě tohoto dopisu proběhla jednání na krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde byli zástupci zdravotnických zařízení i vedení kraje. Jednotlivě se všichni vyjadřovali k zaslanému materiálu. Zástupci zdravotnických zařízení se víceméně shodli na tom, že restrukturalizace akutní lůžkové péče je v České republice nutná. Jsou k ní připraveni, ale až po věcné a odborné rozpravě. Obecně ale byl odmítnut takovýto autoritativní diktát bez provedené podrobné analýzy. V neposlední řadě vidí ředitelé nemocnic problém v úhradové vyhlášce. Tou se chtějí zástupci nemocnic zabývat prioritně. Zdůrazňují, že tak jak byla navržena Ministerstvem zdravotnictví, tedy že se lůžková péče sníží o 2 % až 3 % minus 6 % na ambulantní péči a sníží se také následná péče o 5 %, je pro ně úhradová vyhláška likvidační.

Dámy a pánové, to není z mé hlavy. To říkají ředitelé nemocnic. Například v havířovské nemocnici to znamená 98 % úhrady letošního roku, tedy zase se úhrady sníží o 2 %. Už letos to pro ně znamenalo 17 mil. Kč méně, v roce 2013 to bude znamenat pokles o 25 mil. Kč. Bohužel se to netýká pouze jednoho kraje v republice, ale obdobné problémy mají i v dalších nemocnicích jiných krajů.

Na základě několikatýdenního propírání zdravotnické problematiky v médiích v souvislosti s restrukturalizací lůžkového fondu v rámci České republiky, dopady na jednotlivé kraje či oblasti, nedostatečnou informovaností, dohadů, spekulací a v neposlední řadě i na opakované dotazy pacientů i zaměstnanců bych ráda slyšela od pana ministra Hegera, jak bude v našem kraji situaci řešit.

Pane předsedající, navrhuji zařazení tohoto nového bodu jako prvního bodu naší schůze. Pokud bude nějaký bod pevně zařazen, tak ihned za něj. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je poslední návrh, který tady zazněl. O slovo se hlásí pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den. Já nebudu zdržovat. Já bych jenom chtěl seřadit program na zítřek, abychom věděli, kdy co budeme projednávat. Navrhuji, abychom zítra začali bodem 2, sněmovní tisk 431/8, potom pokračovali bodem 4, sněmovní tisk 731/5, bodem 7, sněmovní tisk 691/5, bodem 8, sněmovní tisk 733/3, posléze abychom projednávali bod 156, sněmovní tisk 801. Jsou to všechno vrácenky od prezidenta nebo ze Senátu. Mezitím někdy, kdy na to přijde chvíle, by byl vložen onen bod, který byl navržen z prezidiálky, to znamená volba místopředsedů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, chcete říci, že za tyto body...

 

Poslanec Marek Benda: Já mám pocit, že bylo z prezidiálky řečeno, že návrh na volbu místopředsedů...

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám dojem, že ta volba byla navrhována na 14. hodinu.

 

Poslanec Marek Benda: Pevně ve 13 hodin. Jen bych poprosil, abychom předtím na 12.45 ještě zařadili bod 157, což je návrh na změny v orgánech, abychom tyto dva body udělali za sebou. Potom bychom pokračovali body 103 až 107, což jsou body spojené s rozpočtem, zjednodušeně řečeno rozpočet a ostatní rozpočtové body.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A o tom zřejmě hlasovat dohromady.

 

Poslanec Marek Benda: Jestli proti tomu nebude námitka ve Sněmovně. Jenom bych chtěl, abychom měli zítra seřazený program. Na závěr bych navrhoval zařadit nový bod, což je potvrzení předsedů výborů, a zařadit ho za pevně zařazené body na zítřek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, nový bod?

 

Poslanec Marek Benda: Nový bod potvrzení předsedů výborů, pokud nějaké takové volby proběhnou během dneška a zítřka, a zařadit ho za pevně zařazené body na zítřek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, už to chápu - potvrzení předsedů výborů jako nový bod za pevně zařazené body. Dobře.

Ještě pan poslanec Gazdík se hlásí o slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jménem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové a jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany vznáším námitku proti zařazení nových bodů, které navrhli pan poslanec Hamáček, pan poslanec -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Veto. Pravděpodobně chcete říci, pane poslanče, veto.

 

Poslanec Petr Gazdík: Ano, veto těchto poslaneckých klubů na body, které navrhli pan poslanec Hamáček, pan poslanec Šincl, pan poslanec Štětina, pan poslanec Kádner, pan poslanec Bárta, pan poslanec Babák, pan poslanec Skokan, pan poslanec Novotný, pan poslanec Petráň a paní poslankyně Drastichová. Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže veto na všechny tyto návrhy, které tady zazněly. Já jenom upozorňuji, že se nacházíme uprostřed schůze, ne na začátku, to znamená, že jsou to nově zařazované body a na základě jednacího řádu, pokud dva kluby vetují, tak není možné - jenom jediná výhrada je vůči návrhu, který se týkal pana poslance Ladislava Šincla, protože to je přerušený bod. Není to nový bod a ten pak nelze vetovat.

 

Poslanec Petr Gazdík: Panu poslanci Šinclovi se tímto omlouvám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to tak. Ještě se hlásí o slovo pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, s ohledem na to, že návrhy teď mění program schůze v poslanecký eintopf, tak bych si dovolil požádat o pauzu na jednání klubu sociální demokracie v délce 20 minut. Dovolím si požádat o to, aby se klub shromáždil ve Státních aktech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, já tedy přeruším jednání Sněmovny do 17.20 hodin. V 17.20 hodin budeme pokračovat.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP