(16.30 hodin)
(pokračuje Novotný st.)

Pro ilustraci: magnetických rezonancí máme například na jižní Moravě, možná mám starý údaj, nejméně 12, na severní Moravě nejméně 10, a co se týká kapacit a využitelnosti, stačily by po třech. Takže to jen abyste si udělali představu, jak se investuje v zdravotnictví.

Jako zastupitel Kraje Vysočina jsem se před lety, když jsme se zabývali jednou investicí do jedné nemocnice, tak jsme se spojili s ředitelem jihočeské nemocnice, který k nám přijel a říkal nám, že on musí investovat jaksi diktátem betonového lobby s pomocí politiků, kteří tam sehnali nějaké peníze v řádu stamilionů, musí investovat. Přesto, že by potřeboval jenom jeden operační sál, případně nějakou rekonstrukci dalšího stávajícího, tak tato lobby spojená s financováním řekla - čtyři operační sály. A on považoval za svůj obrovský úspěch, že se mu podařilo přesvědčit, že ty operační sály budou jenom tři, a potřeboval jenom jeden. Tak to jen ukázka - samozřejmě je to vždycky proloženo politickým tlakem, různými lobby a odpovídajícími provizemi, které jdou do kapes těch lobby, politiků, politických stran.

Takže takto to funguje a také u nás na Vysočině jsou určitě nevyužité přístroje v nemocnicích, jsou tam možná nějaké podobné problémy, ale protože Vysočina má zdravotnictví dlouhodobě poměrně dobře konsolidované, chovali jsme se mravně, tak bych byl nerad, abychom doplatili za svůj relativně vzorný stav zdravotnictví na to, že se musí šetřit, nejsou peníze a blíží se nám krize, která ve zdravotnictví bude znamenat úspory hlava nehlava.

Tam, kde ty šílené investice prosadili kmotři, lobby a já nevím, jak je všechny tyto skupiny nazvat, tak tam samozřejmě tito lidé jsou velice mocní, protože mají vazbu na vás, na politické strany, dokážou i zajistit smluvně chod těchto zařízení bez ohledu na jejich ekonomiku, dosáhnou - sáhnou si na nestandardní smlouvy, na vyšší úhrady a tak dále, no a někdo to odnést musí, protože peníze se ušetří, za každou cenu se někde musí sehnat, takže to dostanou možná některé chudší regiony, které se nedokážou intenzivně bránit. A mrzí mě, že za Vysočinu tady nebojují i další mí kolegové.

Já bych to shrnul spíš jednou větou: Ve zdravotnictví se vytvořily stovky tunelů podobných známému případu IZIP a při jejich odstraňování může dojít k územně nevyváženému kolapsu zdravotnictví. Nikdy v průběhu jednání se zdravotními pojišťovnami návrhy na podstatné zkrácení smluv nezazněly. Je třeba si uvědomit, že pojišťovny více jak rok, konkrétně od listopadu 2011, deklarují plošnou výpověď smluv. Jednají celý rok a po roce teprve předloží návrh smluv, které navíc zcela neodpovídají těm dříve udělaným předběžným dohodám. Nejsou v nich vyřešeny otázky návaznosti na požadavky odborných společností, na akreditaci oborů, na mezioborovou provázanost, ale i velice důležité geografické souvislosti, plošné rozložení, dostupnost péče a další hlediska. Nejsou přitom dosud jasná ani pravidla, parametry sítě lůžkových a zdravotnických zařízení.

Za takových podmínek Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny tlačí ředitele nemocnic k podpisu smluv, které nejsou - nebo spíš jsou do jisté míry - jakýmsi bianco šekem pro zdravotní pojišťovny. A proto se ptám, kdo za to může, kdo bude potrestán za tento chaotický stav. Zda to nebude opět občan a pacient.

Víte, že se řadu let snažím všemi prostředky vystupovat proti hazardu, a někteří z vás si mě za to občas dobírají. Nad touto situací, kterou za pár let aktivně vytvořila naše vláda, musím prohlásit, že největší formou hazardu je hazard se zdravím a doslova se životy našich spoluobčanů. Přesně toho jsme teď svědky s uzavíráním smluv, zejména Všeobecné zdravotní pojišťovny, která se obrovsky zadlužuje a hrozí jí kolaps zdravotní péče, které se nedokážou zejména malé regionální nemocnice nebo soukromé nemocnice účinně bránit.

Proto, pane místopředsedo, navrhuji zařazení tohoto nového bodu jako první bod po dnes již pevně zařazených bodech a vám všem děkuji za trpělivost. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a teď mě o slovo přednostní požádal pan poslanec Radek John, takže já mu ho samozřejmě uděluji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek John: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tím, jak se tady mluví o jednotlivých nemocnicích, tak najednou to dostalo kontury, jako že jsou to lokální problémy. Já bych se rád vrátil k tomu, že to je komplexní, globální problém České republiky a že dostupná zdravotní péče o občany České republiky může v následujících týdnech zcela zkolabovat. Následky mohou být nesrovnatelně horší než například při kolapsu registru vozidel, kterého jsme v posledních měsících svědky. Půjde o nesporně nejvážnější selhání této vlády ve srovnání s těmi, kterým letos čelíme.

Občané České republiky mohou být v následujících týdnech vystaveni bezprecedentnímu nebezpečí. Nebezpečí, jakému jsme dosud nečelili od roku 1989. Ani ne pár dnů před koncem roku není zajištěno poskytování zdravotní péče v celé řadě nemocnic České republiky, a to od ledna - od 1. ledna 2013. Ta dramatická situace je způsobena tím, že zdravotní pojišťovny nesplnily svou povinnost uloženou jim zákonem a s nemocnicemi dosud neuzavřely smlouvy o poskytování péče. Jednání jsou zcela neprůhledná a nezohledňují rozdílnou cenu lékařské péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Kupodivu všechno nasvědčuje tomu, že zcela absurdně v době nedostatku finančních prostředků mají být rušeny zejména ty nemocnice, které poskytují levnější, a tedy úspornější lékařskou péči.

Věci veřejné už od voleb v roce 2010 marně požadují transparentnost procesu omezování lůžek nemocnic, zveřejnění cen lékařských výkonů v jednotlivých nemocnicích i žebříčku kvality jednotlivých nemocnic, které musí být základním kritériem pro omezování provozu některých z nich. Kupodivu při jednání pojišťoven se zdravotnickými zařízeními jsou zcela zřejmě uplatňována úplně jiná kritéria, jako by šlo spíše o to, které nemocnice nebo která nemocnice má mocného chráněnce a ochránce a která nemá politické krytí. Že jde o hazard se zdravím obyvatel České republiky, je navýsost jasné.

Pouhých pár dnů před koncem roku tak zůstávají osudy mnoha kvalitních regionálních nemocnic s úsporným provozem, a tedy i jejich odborného personálu a stovek pacientů velmi nejisté. V mnoha zdravotnických zařízeních se zřejmě zcela netransparentně zredukuje zdravotní péče. Řada občanů České republiky bude tak vystavena vážnému ohrožení, nebo přinejmenším nejasnému výhledu, jakou péči a v jaké vzdálenosti od místa bydliště budou moci v příštím roce čerpat. Podle aktuálních informací, které získáváme od zástupců Věcí veřejných z krajů, se má 8 nemocnic zrušit bez náhrady. Dalších 12 nemocnic by mělo dostat smlouvu pouze na překlenovací období, což je mírně odsunutá agónie a smrt těchto zdravotnických zařízení. V neuvěřitelném počtu 84 nemocnic z celkových 189 nemocnic v České republice bude podle našich informací zrušeno nejméně jedno oddělení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP