(16.10 hodin)
(pokračuje Babák)

Článek 6 Listiny základních práv a svobod říká: Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. Nikdo nesmí být zbaven života. Trest smrti se nepřipouští. Další zajímavý článek, který se týká bezprostředně mého bodu, je, a tak činím i já, a je to článek číslo 23, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod. A poslední, článek číslo 29, bod číslo 1: Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. A omlouvám se, ještě poslední, článek číslo 31: Každý - a ten je nejdůležitější v tomto bodu - každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví tento zákon.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Skokana, ale předtím ještě sdělím, že o omluvu požádal z dnešního jednání, tedy z úterka, pan ministr Kamil Jankovský, takže to je dnešní den. A stejně tak požádala o omluvu paní ministryně Karolína Peake, která požádala o omluvu dnes od 16 do 18.30 hodin z pracovních důvodů.

A teď prosím pana poslance Skokana, aby se ujal slova se svým námětem do pořadu schůze.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážená paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji zařazení nového bodu dnešního programu s názvem Informace ministra zdravotnictví ke krizovému stavu poskytování zdravotní péče v Libereckém kraji.

Chtěl bych požádat o zařazení nového bodu z důvodu nesystematičnosti a omezování zdravotnických služeb v turnovské nemocnici, která je omezovaná průběžně a v poslední době obzvláště na úkor Nemocnice v Semilech. A dále vysvětlení netransparentnosti a nekoncepčnosti uzavírání nemocnic či oddělení v Libereckém kraji jako takovém.

Ti z vás, kterým dobře slouží paměť, tak ti jistě vědí, že velmi podobně jsem žádal už před dvěma týdny, a nezbývá mi, než tento návrh předložit a opakovaně. Protože když někdo krade, tak by to dělat neměl, ale když při tom ještě ohrožuje, když někdo při svém kradení ještě ohrožuje zdraví a životy lidí, tak je to ještě o to horší.

Celkem osm nemocnic je v Česku od ledna již odsouzeno k zániku. Možná se jim ne vždy povedlo, nicméně zcela jistě zachránily mnoho životů a ještě více lidem dlouhá léta pomáhaly zlepšovat jejich zdraví, ale od Nového roku je jim řečeno, že už je nikdo nepotřebuje. A nemá po nich, jak se říká, štěknout ani pes, natož pojišťovna. Pěkné, opravdu vzorová služba Ministerstva zdravotnictví občanům a voličům tohoto státu. A Liberecký kraj z toho bohužel není vyjmut. I on je svěřen této péči.

Samozřejmě že mnohem důležitější než životy a zdraví našich občanů jsou elektronické knížky IZIP a další tajuplné IT projekty, které už naplnily a jistě ještě naplní mnoho hlubokých kapes mnoha ministerských a pojišťovacích úředníků a i kohortám jejich kamarádů a přítelíčků z mokrých čtvrtí. A já se tedy ptám, jestli místo nemocnic, které mnoho lidí občas potřebuje a které dokázaly mnoha lidem vrátit zdraví, když teď tedy nemáme ty peníze, které byly utraceny bůhvíkde, které nemáme proto, že byly ne utraceny, ale že byly ukradeny, že byly zpronevěřeny, že byly utopeny v nesmyslech, jestli nemáme raději zrušit Ministerstvo zdravotnictví, o kterém, jak je alespoň mně známo, že ještě nikdy nikoho nevyléčilo, Ministerstvo zdravotnictví ještě nikdy nikoho nevyléčilo, a o kterém by se možná ex post zjistilo, že jej nepotřebuje vůbec nikdo. Na rozdíl od nemocnic. Nějak si vám nedovedu představit, že by se scházely demonstrace a že by se podepisovaly petice za zachování Ministerstva zdravotnictví.

Dovolte ale, abych teď byl zcela konkrétní a seznámil vás se situací nemocnic přímo v Libereckém kraji, za který jsem poslancem.

Liberecký kraj a jeho aktuální situace ohrožených nemocnic podle jejich představitelů vypadá takto: Panochova nemocnice Turnov se nechce podřídit diktátu pojišťoven. Připravují vlastní návrhy smluv a oproti původním očekáváním se vyhrocuje situace s následnou péčí. Místo smluv na pět let dostávají smlouvy jen na šest měsíců a výjimečně na jeden rok. To neposkytuje žádnou jistotu v péči ani pacientům ani zdravotnickému personálu. A dovedete si představit, co se asi v myslích těch lidí na Turnovsku odehrává. Ať už jsou na straně pacientů, či na straně zdravotnického personálu.

Další nejasnosti ale jsou také s ortopedií a s rehabilitací. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce uzavřít krátkodobou smlouvu na jeden rok, pokud dojde k fúzi s Nemocnicí Liberec, tak na dva roky. A Všeobecné zdravotní pojišťovně se to zdůvodňuje právě vyjasňováním fúze s Libercem. O samotnou fúzi, kterou v Turnově považují za rozumnou, ale i po fúzi by chtěli zachovat stejný rozsah péče nemocnice v Turnově. A také by chtěli v nemocnici v Turnově, aby se do jednání zapojil i Liberecký kraj, neboť čím více odborníků do toho vstoupí, tím bude širší konsensus, a ne temné politické čachry.

Dovolil bych si ještě také připomenout, že bohužel neštěstím pro celý Liberecký kraj a jeho zdravotnictví je, že Všeobecná zdravotní pojišťovna stejně jako řada státních institucí nerespektuje Ústavu této republiky, která dělí náš stát na kraje a hlavní město, a vedení pro Liberecký kraj Všeobecné zdravotní pojišťovny je v Ústí nad Labem.

Podívejme se nyní do Nemocnice Tanvald. Třicet čtyři procent v ní vlastní město Tanvald, 66 % vlastní firma Mediterra z Prahy. A zástupci vlastníků nyní intenzivně vyjednávají s pojišťovnami. Tomu intenzivnímu jednání pomohlo omezení péče. Žádné z jejich čtyř nemocnic, Tanvald, Neratovice, Sedlčany a rehabilitační klinice Malvazinky, toto nehrozí. V nemocnici v Semilech, Nemocnice Semily je údajně preferována, neboť patří městu a starosta města pan Farský je zároveň členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Všeobecná zdravotní pojišťovna například nasmlouvala ortopedické totální endoprotézy, ačkoliv Semily nesplňovaly podmínky stanovené ortopedickou společností pro takové výkony. A smlouvu podepsal přímo osobně pan Horák a šlo to naprosto mimo libereckou tehdejší ještě pobočku.

Pokud to mám tedy celkově shrnout, jak říká jeden můj nejmenovaný kolega, sečteno a podtrženo: Asociace na základě plných mocí odmítá ty návrhy pojišťoven, které byly již poslány jednotlivým nemocnicím. Nestane-li se zázrak, většina českých nemocnic se v lednu ocitne bez smluv s pojišťovnami. A promiňte, moje děti na Ježíška věří, já už ne, a já ten zázrak vidím jako velice malou pravděpodobnost, která by mohla nastat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP