(15.50 hodin)
(pokračuje Bárta)

Ale právě proto vás prosím, aby i vůči každému pacientovi v Mariánských Lázních či v Rokycanech bylo Ministerstvem zdravotnictví jednoznačně zdůvodněno, že neexistuje jiná cesta, jak jejich oddělení zachovat, jak jejich nemocnici zachovat, jak se postarat o to, aby ti nejlepší chirurgové, gynekologové, urologové zůstali tam, kde jsou. Možná že pan ministr Heger nám to dokáže obhájit, a věřte mi, že já ho budu velmi pokorně poslouchat a budu se ptát, jestli to tak je, nebo není. Ale prosím, abyste podpořili to, že každé toto zdravotnické zařízení a oddělení musí být důsledně vysvětleno.

A v této předvánoční atmosféře mi dovolte dodat, že to do Nového roku nepočká, protože nemocnice do Nového roku z jedné strany bezesporu nebudou mít podepsány nové smlouvy, a přesto z druhé strany na základě onoho provizoria řada konkrétních lékařů se nyní rozhoduje pod tlakem vzrůstající nezaměstnanosti v České republice, jak dál se v následujících dnech zachovají. A nejenom konkrétní lékaři. Jde i o chování konkrétních vlastníků, jde i o možnost vytvoření tlaku na tyto vlastníky jako právě v Mariánských Lázních pro to, aby se odpovědnost dohledala.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní pana poslance Michala Babáka.

Pardon. Dostávám velmi časté dotazy, kolik je ještě přihlášených. V tuto chvíli pan poslanec Michal Babák, Michal Babák, Petr Skokan, Josef Novotný, Miroslav Petráň, Jana Drastichová. Počítám-li dobře, tak šest. A to je všechno, protože to byli ti, kteří se v první půlhodině přihlásili k pořadu schůze, tak jak říká jednací řád.

Pan poslanec Babák má slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, paní předsedající, za udělené slovo.

Dámy a pánové, chtěl bych navrhnout nový bod, který bych chtěl navrhnout za pevně zařazené body dnes, a to Informace ministra zdravotnictví k uzavírání jednotlivých smluv s nemocnicemi v Jihomoravském kraji.

Jak jistě víte, včera v dopoledních hodinách proběhla správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde se tento bod řešil. Řešil se poměrně dost do hloubky a bohužel jsme se dozvěděli od nového generálního ředitele, že situace s podepisováním jednotlivých smluv je velice vážná. Nejhorší situace je dle názoru pana generálního ředitele VZP v Praze a ve Středočeském kraji. Údajně nejlepší situace je v Pardubicích, kde bylo již podepsáno, alespoň uzavřeno, tzv. memorandum, i když nevím, co poskytne memorandum za finanční prostředky jednotlivým nemocnicím. Nicméně situace je opravdu vážná, a to ve všech krajích.

V mém kraji, to znamená v Jihomoravském kraji, jde o několik nemocnic, kde je tato situace vážná, a to i v nemocnici v Blansku, což je moje rodné město, kde je ohrožena například existence neurologie, která v této nemocnici funguje již několik desetiletí, poměrně dost dobře fungující neurologie, která má vedle sebe i iktovou jednotku, kde tímto rozhodnutím by se blanenské nemocnici zrušilo v podstatě v celém okrese možnost neurologického lůžkového oddělení a pacienti by museli jezdit 30 kilometrů do Brna. Další tristní situace je v Hustopečích, kde se obávají o osud interny a chirurgie.

Nejen v těchto dvou nemocnicích, ale i v dalších, které monitorujeme, je situace vážná. Nicméně vážnost situace jsme právě řešili včera na správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, kdy nám sdělil generální ředitel zdravotní pojišťovny VZP, že v tuto chvíli nepočítá s tím, že by podepisoval smlouvy do konce roku, že se předpokládá, že se budou jednotlivé smlouvy podepisovat až po Novém roce v průběhu ledna, možná února, možná března a že se budou podepisovat retrospektivně, tzn. se zpětnou účinností. Což si nemyslím, že je zrovna šťastné.

Každopádně tam zazněla spousta připomínek, a to negativních vůči Ministerstvu zdravotnictví v této oblasti, a to zejména záležitost, že všechny pojišťovny - v tuto chvíli je to zástupce Asociace pojišťoven, to znamená jmenovitě pan Gajdáček, oproti Všeobecné zdravotní pojišťovně, generálnímu řediteli - jednají absolutně nekoordinovaně. V podstatě jezdí poměrně dost chaoticky po nemocnicích, což vyvolává samozřejmě rozhodně různé vícepráce a rozhodně to bude mít vliv na celou časovou osu podepisování smluv, což si myslím, že Ministerstvo zdravotnictví v tomto rozhodně zaspalo. Zaspalo v té koordinaci, protože Ministerstvo zdravotnictví ať chce nebo ne, je zodpovědno za chod jednotlivých pojišťoven a za podpisy těchto smluv. A zaspalo to, aby zprostředkovalo nebo zprocesovalo koordinaci těchto pojišťoven, protože některé podpisy jdou, což jsme se dozvěděli včera na správní radě, dokonce proti sobě. Některé nemocnici chtějí podepsat zdravotní pojišťovny prodloužení smluv, některé nechtějí podepsat zdravotní pojišťovny prodloužení smluv, a proto i v tomto bodě bych se rád zeptal pana ministra zdravotnictví Hegera, jestli o tomto vůbec ví, že se to děje, protože samozřejmě že tuhle tu věc má v kompetenci a na starosti jeho první náměstek pan inženýr Nosek, který se stal shodou okolností minulou správní radou předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, což nahrává i té teorii, že to propojení, což není vůbec špatně, s Ministerstvem zdravotnictví a s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, to personální propojení v tuto chvíli existuje. To znamená, že to, co dřív jsme kritizovali, že nefungovala jakási komunikace mezi správní radou a ministerstvem, tak v tuto chvíli si myslíme, že je odstraněno tím pádem. Ale je jasné, že Ministerstvo zdravotnictví musí mít tu zodpovědnost za uzavírání jednotlivých smluv nejen této Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale i v dalších pojišťovnách, to znamená s Asociací pojišťoven.

Rád bych tady ještě vyzdvihl, že některé smlouvy jsou uzavírány poměrně dost chaoticky. Jsou domlouvány například na půl roku, na rok, na tři roky, na pět let. A to by byl předmět dalšího mého dotazu, proč tyto věci nejsou odkryty, nejsou transparentně alespoň nám tady v Poslanecké sněmovně sděleny, jakým způsobem se ty smlouvy uzavírají. Já jsem se to jako člen správní rady bohužel nedozvěděl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP