(15.00 hodin)
(pokračuje Kádner)

Tato nutnost zejména vystihuje potřeby Šluknovského výběžku na základě jeho geografického, rozmanitého terénního reliéfu, klimatických podmínek, a to i s ohledem na celkovou zátěž při zabezpečení zdravotní a nemocniční péče, kdy Šluknovský výběžek představuje v takto složitých geografických a klimatických podmínkách zajištění péče pro 59 tisíc občanů České republiky.

Ze všech těchto důvodů tedy navrhuji: Za prvé - Podání parlamentní stížnosti na postup Ministerstva zdravotnictví České republiky o zbavení se odpovědnosti za státní zdravotní politiku, zrušení výběrových řízení a předání této povinnosti zdravotním pojišťováním. Za druhé - V případě nutnosti iniciovat novelu zákona ve zkrácené lhůtě, která ukládá povinnost Ministerstvu zdravotnictví České republiky zajišťovat státní zdravotní politiku, zajišťovat výběrové řízení pro poskytovatele zdravotní a nemocniční péče. A za třetí - Podat ústavní stížnost pro porušení příslušného zákona.

Vážená paní předsedající, navrhuji zařazení tohoto bodu na dnešek jako první bod, a to po pevně zařazených bodech jako další. Děkuji. (Potlesk některých poslanců, zejména ze střední části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Vít Bárta má slovo. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi navázat na mé předřečníky, pana dr. Štětinu a pana poslance Kádnera, a požádat o zařazení nového bodu s názvem Informace ministra zdravotnictví ke změnám v poskytování zdravotní péče, pro změnu v Karlovarském kraji. Rovnou říkám, že prosím o to, aby za jejich body byl zařazen tento můj jako pevně zařazený bod na program dnešní schůze po pevně zařazených bodech.

Co se týče Karlovarského kraje, dovolte mi začít tím, že vám přečtu dopis, který jsem dostal od starosty města Mariánské Lázně. Podotýkám, že se jedná o dopis starosty za ODS, a proto tímto směrem se obracím i k poslancům ODS proto, aby můj bod podpořili.

"Vážený pane poslanče, oslovujeme vás jako obyvatelé lázeňského místa s mnohaletou tradicí a významem přesahujícím hranice republiky, města Mariánské Lázně. Situace v českém zdravotnictví není zdaleka ideální a momentální přístup státu nám připadá vůči lékařskému lázeňství a Mariánským Lázním jako přímo cíleně likvidační.

Prvním a nešťastným rozhodnutím je úprava indikačního systému a oslabování významu lázeňství obecně nekoncepčními a z kontextu celého státního hospodářství vytrženými opatřeními ve jménu jednostranných úspor. Druhý hřebíček do pomyslné rakve Mariánských Lázní je současné omezování zdravotní péče obyvatelům i lázeňským hostům díky redukci akutních lůžek a likvidaci urologického oddělení, které je systémově součástí mariánskolázeňské léčebné nabídky.

Město Mariánské Lázně nedisponuje v podstatě jiným průmyslem, než je lázeňství a cestovní ruch. To je dáno historicky. A přestože vyvíjíme snahu o vybudování podpůrných aktivit, bude a musí být lázeňství podřízeno veškeré naše počínání. S tím úzce souvisí i komplexní zázemí pro lázeňství, tj. i místní přítomnostní adekvátně vybavené nemocnice. Konkurenceschopnost města stojí a padá na celé síti synergických vztahů, kdy přetržení jednoho může přinést fatální následky.

Jsme přesvědčeni, že význam Mariánských Lázní jako reprezentanta České republiky je výjimečný, a proto si město zaslouží také výjimečný přístup ze strany státu.

Předem vám děkuji za vaši odpověď i za zájem o výše uvedené věci. S pozdravem jménem obyvatel města Mariánské Lázně starosta Zdeněk Král."

Dámy a pánové, starosta ODS v Mariánských Lázních se obrací na poslance Věcí veřejných v opoziční lavici s tím, že ministr zdravotnictví dosazený politickou sektou 09 za podpory strany, která se jmenuje Strana starostů... Strana starostů... Já myslím, že až sem ta absurdnost stačí. Ale dovolím si vás do té absurdnosti, která se děje v Mariánských Lázních, zasvětit ještě ze zcela jiného pohledu.

Dámy a pánové, v Mariánských Lázních se především léčí urologické choroby. A pokud v Mariánských Lázních chcete strávit několik týdnů léčebných procedur, dočtete se, že Mariánské Lázně mají tradici právě v léčbě urologických chorob. Nebudete se tedy divit, že urologické oddělení v Nemocnici Mariánské Lázně je největší oddělení této nemocnice. A toto urologické oddělení v momentu, kdy nebude existovat, protože má býti zrušeno, znamená krach, resp. konec akutní péče nejenom na chirurgii, ale i celé nemocnice.

Připomenu vám ještě několik dalších kontextů rušení mariánské nemocnice. Jedním z nich je, že celý okres, který se dotýká Mariánských Lázní, je bývalým okresem, chcete-li teritoriem bývalého okresu, který nemá žádnou jinou nemocnici než nyní rušenou nemocnici v Mariánských Lázních. Pro akutní péči chirurgie, zmiňované urologie, ale i všech dalších potřebných zdravotnických služeb obyvatelé Mariánských Lázní a celého okresu budou mít od Nového roku jenom dvojí možnost: buď jet do 35 km vzdáleného Chebu, kde zůstává zachována nemocnice, nebo do 50 km vzdálených Karlových Varů.

Na první pohled se tedy jedná o věc, která neprospívá konkurenceschopnosti Mariánských Lázní, zcela evidentně snižuje kvalitu služeb a nabídky lázeňského města Mariánských Lázní. Protože kdo by chtěl jet se léčit do Mariánských Lázní, kdy k nejbližší nemocnici, kde mu mohou pomoct v případě zhoršení zdravotního stavu léčeného pacienta, buď pojede do 35 km, nebo do 50 km vzdálené nemocnice? A to podotýkám, že naopak ten, kdo už si zaplatí nebo pojede na lázeňskou péči, lze předpokládat, že nebude chtít standardní péči, ale ocení nadstandardní péči pokud možno specializovaného zařízení, které bude žít jaksi v souladu s ostatním lázeňským provozem v Mariánských Lázních. Tedy myslím, že není pochyb o tom, rušení urologie, rušení nemocnice v Mariánských Lázních není správným krokem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP