(14.20 hodin)

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych také požádal o zařazení nového bodu. Ten bod by se jmenoval Informace ministryně obrany o zcivilnění vedení Ministerstva obrany. A já bych ho krátce odůvodnil.

My jsme tady absolvovali v pátek velmi zajímavou debatu, jakkoliv ta debata byla trošku jednosměrná, o změnách, které provedla paní ministryně na Ministerstvu obrany, nicméně po té debatě jsme se dozvěděli, že ti, které paní ministryně odvolala, byli již částečně nahrazeni novými nominanty. Tím hlavním argumentem pro odvolání vysokých úředníků Ministerstva obrany, který tady zazněl ze strany paní ministryně, a ve své argumentaci si dokonce pomáhala i názory opozičních poslanců včetně mého, tím hlavním argumentem bylo, že je třeba zcivilnit vedení ministerstva. Pokud se ovšem podíváme na to, kdo byl ve vedení ministerstva nominován, tak mi nezbývá, než konstatovat, že paní ministryně vyhodila dva generály a na jejich místa jmenovala dva plukovníky. A já nejsem přesvědčen o tom, že nahrazení generálů plukovníky je zcivilnění ministerstva. To je maximálně degradace.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, ještě vás poprosím o trpělivost. Vy tady žádáte, aby to byl první bod dnes, ale upřesníte prosím svůj návrh?

 

Poslanec Jan Hamáček: Já respektuji to, o čem Sněmovna hlasovala, to znamená, prosím zařadit po těch bodech, o kterých jsme již hlasovali.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Nyní pan kolega Ladislav Šincl. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem opravdu rád, že ve čtvrtek 13. 12. bylo přijato zařazení mnou navrhovaného bodu pod názvem Informace premiéra o nehorázně vysokých platech vyvolených úředníků. Pak se to změnilo na ministra financí. Jsem tomu rád, protože jsem se zde minulou středu v rámci bodů týkajících platů ústavních činitelů snažil upozornit na to, že by bylo dobré, aby i tito úředníci, kteří pobírají zde dnes jmenované astronomické sumy, byli také solidární s veřejností. Zejména v dnešní době, v době krize. Bohužel média, konkrétně TV Nova a bohužel k mému smutku i Česká televize, které přispívám poctivě svým poplatkem dle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích i za objektivitu, si z mého téměř půlhodinového vystoupení, kde jsem, a to zdůrazňuji, mimo jiné upozorňoval na tyto astronomické platy vybraných vyšších úředníků, vytrhla jen jednu větu a udělala ze mne poslance, který nechce být solidární se společností.

V rámci nového bodu pod názvem Informace premiéra o nehorázně vysokých platech úředníků, byla otevřena obecná rozprava minulý čtvrtek. Zde nám pan ministr financí cudně přiznal, že on sám schvaluje obrovské astronomické platy svým vyvoleným úředníkům, náměstkům ministrů, vrchních ředitelů, i přesto, že neustále mluví o úsporách a podobně. V této souvislosti si myslím, že není normální, aby se platy náměstků, ale také platy ředitelů odborů pohybovaly nad platy ministrů, nebo dokonce i nad platem prezidenta České republiky. Není možné se hájit tím, že se jedná o tzv. mimořádné specialisty. Kdyby to byli takoví mimořádní kvalitní specialisté, tak by nemohly přece kolabovat systémy výplaty sociálních dávek, nekolabovaly by tady registry a nebyl by tady takový chaos v této zemi, jaký je.

Po svém úvodním slovu a přiznání pan ministr financí Kalousek navrhl přerušení tohoto bodu. Bohužel pro zvídavé občany této země toto přerušení bylo tzv. odloženo na neurčito. Jako důvod uvedl, že na získání přesných údajů o průměrných platech i svých a jiných náměstků, na předložení důvěryhodné zprávy, potřebuje - dovolte mi citovat pana ministra - alespoň 48 hodin. Jak se dívám do kalendáře a na hodinky, tak již slibovaných 48 hodin uplynulo, a tak proto, pro jistotu, aby se tento bod tzv. nevytratil v čase, aby se na něj nezapomnělo, chci předložit dnes opět stejný bod programu. Pro jistotu opět zopakuji název: Informace premiéra nebo pana ministra o nehorázně vysokých platech vybraných úředníků. A to jako první bod za dnes schválenými body.

Z vlastní zkušenosti vím, že se může stát, že někdo z koalice zase opět snaživě přijde a bude chtít nějakou legislativní fintou zmařit projednávání tohoto pro vládu jistě nepříjemného bodu například návrhem na jeho přerušení nebo vetování dvou klubů a podobně. Pro tento případ, že by se to snad nějakou náhodou stalo a nemohli bychom se dostat do jistě zajímavé obecné a podrobné rozpravy, tak vás raději už v tuto chvíli chci informovat, že v podrobné rozpravě jako navrhovatel tohoto bodu chci navrhnout i usnesení ve znění: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby zajistila, aby nejvyšší plat včetně odměn úředníků ministerstev a pracovníků státních podniků v zájmu zachování solidarity s veřejností nebyl vyšší než plat ústavního soudce, senátora a poslance."

Myslím, že je to ode mne docela férové. Aspoň dopředu víte, o čem máte přemýšlet a zdali chcete vědět, proč například pan náměstek Šiška dostával tak astronomický plat a odměny i v době, kdy byl zatčen protikorupční policií a byl ve vazbě. Ve vašem hlasování všichni uvidí, jestli ty řeči z vašich úst o transparentnosti, o nutnosti solidarity nás, poslanců, a i tzv. vyšších úředníků s občany této země byla pravda, nebo zase jen pokrytectví, přetvářka a lež. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já, neboť nevím, jak hlasování o tomto bodu dopadne, tak bych chtěl ujistit pana poslance Šincla, že když jsem mluvil o 48 hodinách, že jsem to myslel vážně a že během těch 48 hodin jsem se vzorně připravil. Nevím, do jaké míry o tom bude chtít slyšet referát Poslanecká sněmovny. Myslím, že bychom ji zbytečně zdržovali, protože vzhledem k tomu, že jsem se skutečně vzorně připravil, tak ať už tady budeme hlasovat jakkoliv, tak já tu přípravu, kterou jsem si pro Poslaneckou sněmovnu udělal, zveřejním. Ona je mimořádně zajímavá, ona za zveřejnění stojí. Byť to, zdůrazňuji, nemá ministr financí ve své kompetenci, ale dostal jsem to od vás za úkol, já jsem ten úkol vzal vážně, já jsem se vzorně připravil a já to, ať už to dopadne jakkoliv, zveřejním. Jenom velmi obecně vám mohu říct, že zhruba polovina těch údajů, která byla zveřejněna v novinách, byla nepravdivá, polovina sedí. Nejvíc nehorázně nesmyslné a nemravné sumy se odehrávaly na Ministerstvu vnitra za působení dnešního pana poslance Johna, tehdy ministra.

Také vám mohu říct, že nevím, jak bychom reagovali na návrh usnesení, že platy mají být ve stejné výši jako platy poslance, senátora či ústavního soudce, neboť vás ujišťuji, že v rámci mnohaletého hnutí "Soudci sobě" jsou dnes platy ústavních soudců někde úplně jinde, než jsou platy poslanců a senátorů, takže nevím, kde bychom na tomto intervalu měli ten strop hledat, ale i to lze zveřejnit.

Naposledy bych se rád zastal veřejnoprávní televize. Vy jste si povzdychl, pane poslanče, že veřejnoprávní televize přenesla jenom jednu jedinou vaší větu, že nevíte, proč jenom vy byste měl být solidární. Pochopte prosím, že veřejnoprávní televize je nejenom audio, ale je také video, a v rámci této věty vy jste měl zcela neodolatelně šibalský a dychtivý výraz. A ten by bylo velmi nefér nepřenést české veřejnosti. Z tohoto hlediska já Českou televizi chápu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní další přihlášený k pořadu schůze, Jiří Štětina. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP